DNEPROPETROVSK OPEN 2013

Under 14 Girls Slalom Results

Homologation: Ranking List - 27/09/2013 - 28/09/2013
  Name Country   Categ. Round 1 Round 2   Overall
1 Ivlyushkina Olga UKR
UKR
 
-14 F 1.00/55/14.25 3.00/55/14.25   832.12
2 Prosvetova Stanislava UKR
UKR
 
-14 F 5.00/55/16.00     773.72
3 Kuzmenko Ksenia UKR
UKR
 
-14 F 3.00/55/18.25 3.00/55/16.00
(Tie break: 3.00/55/18.25)
  744.53
4 Maksimenkova Sofia UKR
UKR
 
-14 F 0.00/34 3.00/55/16.00
(Tie break: 1.00/55/18.25)
  744.53
5 Rybak Iryna UKR
UKR
 
-14 F 3.00/55/18.25 5.00/55/18.25   686.13
6 Zhirkova Polina RUS
RUS
 
-14 F 0.00/34 4.50/55/18.25   678.83

Under 14 Boys Slalom Results

Homologation: Ranking List - 27/09/2013 - 28/09/2013
  Name Country   Categ. Round 1 Round 2   Overall
1 Samoilov Alexander UKR
UKR
 
-14 M 1.50/55/14.25 5.00/55/14.25   766.23
2 Harbachuk Viktar BLR
BLR
 
-14 M 0.00/55/16.00 3.00/55/14.25   740.26
3 Lipatov Sergey RUS
RUS
 
-14 M 2.00/55/14.25 3.50/55/16.00   727.27
4 Melnichenko Georgiy UKR
UKR
 
-14 M 3.50/55/18.25 2.00/55/16.00   649.35
5 Samovolik Ivan UKR
UKR
 
-14 M 2.00/52 2.00/55/18.25   571.43
6 Kravchenko Gleb UKR
UKR
 
-14 M 2.50/49 4.50/52   525.97
7 Mostovshikov Sergey UKR
UKR
 
-14 M 1.00/49 4.00/49   441.56
8 Kotlyarenko Nikita UKR
UKR
 
-14 M 1.50/37 4.00/43   285.71

Under 17 Girls Slalom Results

Homologation: Ranking List - 27/09/2013 - 28/09/2013
  Name Country   Categ. Round 1 Round 2   Overall
1 Leschenko Maria BLR
BLR
 
-17 F 5.00/55/14.25 1.50/55/13.00   831.08
2 Pozdnyakova Daria RUS
RUS
 
-17 F 2.50/55/16.00 1.00/55/14.25   743.24
3 Petskova Iryna BLR
BLR
 
-17 F 0.00/55/18.25 4.50/55/16.00   709.46

Under 17 Boys Slalom Results

Homologation: Ranking List - 27/09/2013 - 28/09/2013
  Name Country   Categ. Round 1 Round 2   Overall
1 Kazlowski Alexander BLR
BLR
 
-17 M 2.50/58/12.00 0.50/58/11.25   906.25
2 Fil'Chenko Danylo UKR
UKR
 
-17 M 5.50/46 2.00/58/14.25   700.00

Open Ladies Slalom Results

Homologation: Ranking List - 27/09/2013 - 28/09/2013
  Name Country   Categ. Round 1 Round 2   Overall
1 Dymant Iryna BLR
BLR
 
Ope F 5.00/55/12.00 0.50/55/11.25   852.94
2 Shevkunova Alisa RUS
RUS
 
Ope F 5.00/55/12.00 3.00/55/12.00   835.29
3 Begun Anna BLR
BLR
 
Ope F 2.00/55/13.00 1.50/55/13.00   729.41
4 Kovalenko Anna RUS
RUS
 
Ope F 0.00/55/13.00 0.00/55/14.25   705.88

Open Men Slalom Results

Homologation: Ranking List - 27/09/2013 - 28/09/2013
  Name Country   Categ. Round 1 Round 2   Overall
1 Kamyshenko Sergey RUS
RUS
 
Ope M 4.50/58/13.00 5.00/58/12.00   780.22
2 Shpak Stsiapan BLR
BLR
 
Ope M 5.00/58/14.25 5.00/55/18.25   648.35
3 Mikhaylov Maxim RUS
RUS
 
Ope M 5.00/55/18.25 3.00/58/14.25   626.37

Over 35 Ladies Slalom Results

Homologation: Ranking List - 27/09/2013 - 28/09/2013
  Name Country   Categ. Round 1 Round 2   Overall
1 Langrock Claudia GER
GER
 
35+ F 1.00/55/16.00 2.00/55/14.25   772.41

Under 14 Girls Tricks Results

Homologation: Ranking List - 27/09/2013 - 28/09/2013
  Name Country   Categ. Round 1 Round 2   Overall
1 Ivlyushkina Olga UKR
UKR
 
-14 F 5780 5520   878.42
2 Shevtsova Eva UKR
UKR
 
-14 F 3460 5190   788.75
3 Maksimenkova Sofia UKR
UKR
 
-14 F 1940 5120   778.12
4 Rybak Iryna UKR
UKR
 
-14 F 5010 4860   761.40
5 Prosvetova Stanislava UKR
UKR
 
-14 F 4850     737.08
6 Kuzmenko Ksenia UKR
UKR
 
-14 F 4500 4700   714.29
7 Ivashneva Victoria RUS
RUS
 
-14 F 3120 3570   542.55
8 Politova Varvara RUS
RUS
 
-14 F 3200 1500   486.32
9 Zhirkova Polina RUS
RUS
 
-14 F 2160 3010   457.45
10 Tsyutsyura Maria UKR
UKR
 
-14 F 2200 2310   351.06
11 Krasnoper Ekaterina UKR
UKR
 
-14 F 1840 1560   279.64
12 Timofeeva Julia RUS
RUS
 
-14 F 1530 1010   232.52
13 Maksymovych Elyzaveta UKR
UKR
 
-14 F 580 410   88.15

Under 14 Boys Tricks Results

Homologation: Ranking List - 27/09/2013 - 28/09/2013
  Name Country   Categ. Round 1 Round 2   Overall
1 Samoilov Alexander UKR
UKR
 
-14 M 5500 6500   865.51
2 Samovolik Ivan UKR
UKR
 
-14 M 2780 4770   635.15
3 Harbachuk Viktar BLR
BLR
 
-14 M 2280 3720   495.34
4 Lipatov Sergey RUS
RUS
 
-14 M 3700 3250   492.68
5 Kravchenko Gleb UKR
UKR
 
-14 M 1920 3650   486.02
6 Mostovshikov Sergey UKR
UKR
 
-14 M 2030 2630   350.20
7 Pastelnikov Yaroslav UKR
UKR
 
-14 M 1540 2580   343.54
8 Filoretov Damir UKR
UKR
 
-14 M 2360 2140   314.25
9 Melnichenko Georgiy UKR
UKR
 
-14 M 2050     272.97
10 Kotlyarenko Nikita UKR
UKR
 
-14 M 1870 1980   263.65
11 Zhirkov Ivan RUS
RUS
 
-14 M 830 1930   256.99
12 Grushko Alexandr UKR
UKR
 
-14 M 650 940   125.17

Under 17 Girls Tricks Results

Homologation: Ranking List - 27/09/2013 - 28/09/2013
  Name Country   Categ. Round 1 Round 2   Overall
1 Pirozhenko Anna UKR
UKR
 
-17 F 4690 4690   536.00
2 Danishevich Darya BLR
BLR
 
-17 F 3380 4450   508.57
3 Petskova Iryna BLR
BLR
 
-17 F 4080 4290   490.29
4 Pozdnyakova Daria RUS
RUS
 
-17 F 3390 2990   387.43

Under 17 Boys Tricks Results

Homologation: Ranking List - 27/09/2013 - 28/09/2013
  Name Country   Categ. Round 1 Round 2   Overall
1 Fil'Chenko Danylo UKR
UKR
 
-17 M 7830 6630   745.00

Open Ladies Tricks Results

Homologation: Ranking List - 27/09/2013 - 28/09/2013
  Name Country   Categ. Round 1 Round 2   Overall
1 Dymant Iryna BLR
BLR
 
Ope F 5400 5720
(Tie break: 2600)
  666.67
2 Begun Anna BLR
BLR
 
Ope F 5060 5720
(Tie break: 2530)
  666.67

Open Men Tricks Results

Homologation: Ranking List - 27/09/2013 - 28/09/2013
  Name Country   Categ. Round 1 Round 2   Overall
1 Shpak Stsiapan BLR
BLR
 
Ope M 6980 7480   640.41
2 Mikhaylov Maxim RUS
RUS
 
Ope M 3170 3850   329.62

Over 35 Ladies Tricks Results

Homologation: Ranking List - 27/09/2013 - 28/09/2013
  Name Country   Categ. Round 1 Round 2   Overall
1 Langrock Claudia GER
GER
 
35+ F 3700 4450   659.26

Under 14 Girls Jump Results

Homologation: Ranking List - 27/09/2013 - 28/09/2013
  Name Country   Categ. Round 1 Round 2   Overall
1 Ivlyushkina Olga UKR
UKR
 
-14 F 24.5m 26.8m   752.85
2 Zhirkova Polina RUS
RUS
 
-14 F 20.5m 21.3m   543.73
3 Maksimenkova Sofia UKR
UKR
 
-14 F 17.5m 19.9m   490.49
4 Kuzmenko Ksenia UKR
UKR
 
-14 F 17.9m 19.2m   463.88
5 Prosvetova Stanislava UKR
UKR
 
-14 F 19.2m     463.88
6 Rybak Iryna UKR
UKR
 
-14 F 17.5m 17.0m   399.24
7 Ivashneva Victoria RUS
RUS
 
-14 F 12.5m 14.0m   266.16

Under 14 Boys Jump Results

Homologation: Ranking List - 27/09/2013 - 28/09/2013
  Name Country   Categ. Round 1 Round 2   Overall
1 Samoilov Alexander UKR
UKR
 
-14 M 31.4m 32.0m   688.71
2 Lipatov Sergey RUS
RUS
 
-14 M 29.7m     625.34
3 Harbachuk Viktar BLR
BLR
 
-14 M 23.0m 26.4m   534.44
4 Samovolik Ivan UKR
UKR
 
-14 M 14.4m 15.0m   220.39
5 Kravchenko Gleb UKR
UKR
 
-14 M 14.8m 14.6m   214.88

Under 17 Girls Jump Results

Homologation: Ranking List - 27/09/2013 - 28/09/2013
  Name Country   Categ. Round 1 Round 2   Overall
1 Pozdnyakova Daria RUS
RUS
 
-17 F 23.9m 28.5m   568.78
2 Petskova Iryna BLR
BLR
 
-17 F 27.6m 28.0m   555.56

Under 17 Boys Jump Results

Homologation: Ranking List - 27/09/2013 - 28/09/2013
  Name Country   Categ. Round 1 Round 2   Overall
1 Fil'Chenko Danylo UKR
UKR
 
-17 M 35.7m 39.9m   712.12

Open Men Jump Results

Homologation: Ranking List - 27/09/2013 - 28/09/2013
  Name Country   Categ. Round 1 Round 2   Overall
1 Shpak Stsiapan BLR
BLR
 
Ope M 45.1m 52.8m   753.29
2 Mikhaylov Maxim RUS
RUS
 
Ope M 46.4m 44.1m   648.03

Over 35 Men Jump Results

Homologation: Ranking List - 27/09/2013 - 28/09/2013
  Name Country   Categ. Round 1 Round 2   Overall
1 Pivovarov Dmitriy RUS
RUS
 
35+ M 25.6m 27.9m   385.61

Under 14 Girls Overall Results

- 27/09/2013 - 28/09/2013
  Name Country   Categ. Slalom Tricks Jump Overall
1 Ivlyushkina Olga UKR
UKR
 
-14 F 832.12 878.42 752.85 2463.39
2 Maksimenkova Sofia UKR
UKR
 
-14 F 744.53 778.12 490.49 2013.14
3 Prosvetova Stanislava UKR
UKR
 
-14 F 773.72 737.08 463.88 1974.68
4 Kuzmenko Ksenia UKR
UKR
 
-14 F 744.53 714.29 463.88 1922.70
5 Rybak Iryna UKR
UKR
 
-14 F 686.13 761.40 399.24 1846.77
6 Zhirkova Polina RUS
RUS
 
-14 F 678.83 457.45 543.73 1680.01

Under 14 Boys Overall Results

- 27/09/2013 - 28/09/2013
  Name Country   Categ. Slalom Tricks Jump Overall
1 Samoilov Alexander UKR
UKR
 
-14 M 766.23 865.51 688.71 2320.45
2 Lipatov Sergey RUS
RUS
 
-14 M 727.27 492.68 625.34 1845.29
3 Harbachuk Viktar BLR
BLR
 
-14 M 740.26 495.34 534.44 1770.04
4 Samovolik Ivan UKR
UKR
 
-14 M 571.43 635.15 220.39 1426.97
5 Kravchenko Gleb UKR
UKR
 
-14 M 525.97 486.02 214.88 1226.87

Under 17 Girls Overall Results

- 27/09/2013 - 28/09/2013
  Name Country   Categ. Slalom Tricks Jump Overall
1 Petskova Iryna BLR
BLR
 
-17 F 709.46 490.29 555.56 1755.31
2 Pozdnyakova Daria RUS
RUS
 
-17 F 743.24 387.43 568.78 1699.45

Under 17 Boys Overall Results

- 27/09/2013 - 28/09/2013
  Name Country   Categ. Slalom Tricks Jump Overall
1 Fil'Chenko Danylo UKR
UKR
 
-17 M 700.00 745.00 712.12 2157.12

Open Men Overall Results

- 27/09/2013 - 28/09/2013
  Name Country   Categ. Slalom Tricks Jump Overall
1 Shpak Stsiapan BLR
BLR
 
Ope M 648.35 640.41 753.29 2042.05
2 Mikhaylov Maxim RUS
RUS
 
Ope M 626.37 329.62 648.03 1604.02