Kostelec Cup 2014

Under 14 Girls Slalom Results

Homologation: Ranking List - 28.6.2014 - 29.6.2014
  Name Club Round 1 Round 2      
1 Ivlyushkina Olga Sentosa 2,00/55/14.25 4,50/55/16.00      
2 Starkova Isabela WSN 3,00/55/18.25 2,00/55/18.25      
3 Rybak Iryna Sentosa 5,00/34 3,00/55/18.25      
4 Hanusova Adela WSN 4,00/43 2,00/43      
5 Tsyutsyura Maria Sentosa 3,00/34 1,00/34      
6 Prosvetova Stanislava Sentosa 0,00/34 0,00/34      

Under 14 Boys Slalom Results

Homologation: Ranking List - 28.6.2014 - 29.6.2014
  Name Club Round 1 Round 2      
1 Masar Adam KVLPI 4,50/55/16.00 0,00/37      
2 Melnik Stsiapan RTSOP 4,00/55/16.00 3,50/55/16.00      
3 Filoretov Damir Sentosa 0,50/49 1,00/37      
4 Harbachuk Viktar RTSOP 4,50/37 4,00/37      
5 Pastelnikov Yaroslav Sentosa 2,00/37 1,00/37      
6 Schasny Nikita RTSOP 1,50/37 1,50/37      
7 Oravec Samuel KVLPI 0,00/37 0,00/37      

Under 17 Girls Slalom Results

Homologation: Ranking List - 28.6.2014 - 29.6.2014
  Name Club Round 1 Round 2      
1 Leschenko Maria RTSOP 1,50/55/14.25 5,00/55/14.25      
2 Susova Karolina WSN 1,50/55/16.00 1,50/55/14.25      
3 Petskova Iryna RTSOP 4,00/55/16.00 5,50/34      
4 Vrabcova Katerina SKP 2,00/55/16.00 2,00/55/16.00      

Under 17 Boys Slalom Results

Homologation: Ranking List - 28.6.2014 - 29.6.2014
  Name Club Round 1 Round 2      
1 Rutkovski Artur RTSOP 2,50/58/13.00 5,00/58/13.00      
2 Fil'Chenko Danylo Sentosa 4,50/58/14.25 1,00/58/13.00      
3 Artsiomau Yahor RTSOP 0,50/58/18.25 2,50/58/16.00      
4 Slansky Jan SMK 5,00/58/18.25 3,50/58/18.25      
5 Cespivo Jakub WSN 4,50/58/18.25 4,00/58/18.25      
6 Kolar Vaclav SKO 2,50/58/18.25 4,00/58/18.25      
7 Svoboda Jan SKP 4,50/37 3,00/58/18.25      
8 Danas Marian KVLPI 0,50/52 3,00/49      

Open Ladies Slalom Results

Homologation: Ranking List - 28.6.2014 - 29.6.2014
  Name Club Round 1 Round 2      
1 Cespivova Anna WSN 1,50/55/14.25 1,50/55/12.00      
2 Svecova Katerina SKO 1,50/55/14.25 5,00/55/14.25      
3 Starkova Rebeka WSN 4,00/55/18.25 3,00/55/14.25      
4 Klementova Bara WSN 3,00/55/16.00 0,50/34      

Open Men Slalom Results

Homologation: Ranking List - 28.6.2014 - 29.6.2014
  Name Club Round 1 Round 2      
1 Hruby Libor SWP 2,00/58/13.00 4,50/37      
2 Kicin Milan KVLPI 5,00/58/18.25 2,50/37      
3 Hlousek Milan SKO 0,50/55/18.25 2,00/58/18.25      
4 Wolf Nikolas KVLPI 5,00/37 5,00/37      

Over 35 Ladies Slalom Results

- 28.6.2014 - 29.6.2014

Over 35 Men Slalom Results

Homologation: Ranking List - 28.6.2014 - 29.6.2014
  Name Club Round 1 Round 2      
1 Danihelka Jan SKP 5,00/55/14.25 2,50/37      

Over 45 Ladies Slalom Results

- 28.6.2014 - 29.6.2014

Over 45 Men Slalom Results

- 28.6.2014 - 29.6.2014

Over 55 Ladies Slalom Results

- 28.6.2014 - 29.6.2014

Over 55 Men Slalom Results

- 28.6.2014 - 29.6.2014

Under 14 Girls Tricks Results

Homologation: Ranking List - 28.6.2014 - 29.6.2014
  Name Club Round 1 Round 2      
1 Shevtsova Eva Sentosa 3840 5230      
2 Ivlyushkina Olga Sentosa 4530 5150      
3 Rybak Iryna Sentosa 4590 4890      
4 Prosvetova Stanislava Sentosa 4060 4850      
5 Tsyutsyura Maria Sentosa 2560 850      
6 Starkova Isabela WSN 2210 2550      
7 Artsiomava Aryna RTSOP 1740 2040      
8 Klementova Radka WSN 2010 1570      
9 Hanusova Adela WSN 1240 1310      
10 Nakano Elisa SKO 320        
11 Davidova Barbora SKO 80 40      

Under 14 Boys Tricks Results

Homologation: Ranking List - 28.6.2014 - 29.6.2014
  Name Club Round 1 Round 2      
1 Melnik Stsiapan RTSOP 5400 2370      
2 Harbachuk Viktar RTSOP 5120 4590      
3 Schasny Nikita RTSOP 2790 3950      
4 Filoretov Damir Sentosa 3810 3900      
5 Pastelnikov Yaroslav Sentosa 2200 2950      
6 Masar Adam KVLPI 2300 2680      
7 Oravec Samuel KVLPI 1300 840      
8 Kriz Lukas SKO 200 80      

Under 17 Girls Tricks Results

Homologation: Ranking List - 28.6.2014 - 29.6.2014
  Name Club Round 1 Round 2      
1 Pirozhenko Anna Sentosa 5170 5620      
2 Vrabcova Katerina SKP 3110        
3 Petskova Iryna RTSOP 3090 2470      
4 Susova Karolina WSN 2860 370      

Under 17 Boys Tricks Results

Homologation: Ranking List - 28.6.2014 - 29.6.2014
  Name Club Round 1 Round 2      
1 Fil'Chenko Danylo Sentosa 7150 9130      
2 Rutkovski Artur RTSOP 4700 3650      
3 Cespivo Jakub WSN 3300 3560      
4 Svoboda Jan SKP 3430 2730      
5 Slansky Jan SMK 3200 3000      
6 Kolar Vaclav SKO 2750 2670      
7 Artsiomau Yahor RTSOP 2650 2280      
8 Danas Marian KVLPI 2200 2520      

Open Ladies Tricks Results

Homologation: Ranking List - 28.6.2014 - 29.6.2014
  Name Club Round 1 Round 2      
1 Gerencsery Martina WSN 6450        
2 Cespivova Anna WSN 2440 5250      
3 Svecova Katerina SKO 4740 2610      
4 Klementova Bara WSN 4210 3710      
5 Starkova Rebeka WSN 3480 1250      

Open Men Tricks Results

Homologation: Ranking List - 28.6.2014 - 29.6.2014
  Name Club Round 1 Round 2      
1 Kolman Zdenek VLP 8080        
2 Gerencsery Ladislav WSN 4180        
3 Wolf Nikolas KVLPI 4010 3710      
4 Hruby Libor SWP 3650 2350      
5 Kicin Milan KVLPI 3350 3350      

Over 35 Ladies Tricks Results

- 28.6.2014 - 29.6.2014

Over 35 Men Tricks Results

Homologation: Ranking List - 28.6.2014 - 29.6.2014
  Name Club Round 1 Round 2      
1 Danihelka Jan SKP 3570 3790      

Over 45 Ladies Tricks Results

- 28.6.2014 - 29.6.2014

Over 45 Men Tricks Results

- 28.6.2014 - 29.6.2014

Over 55 Ladies Tricks Results

- 28.6.2014 - 29.6.2014

Over 55 Men Tricks Results

- 28.6.2014 - 29.6.2014

Under 14 Girls Jump Results

Homologation: Ranking List - 28.6.2014 - 29.6.2014
  Name Club Round 1 Round 2      
1 Ivlyushkina Olga Sentosa 30,5m 30,7m      
2 Prosvetova Stanislava Sentosa 23,6m 27,6m      
3 Rybak Iryna Sentosa 22,0m 22,3m      
4 Starkova Isabela WSN 10,8m 11,1m      

Under 14 Boys Jump Results

Homologation: Ranking List - 28.6.2014 - 29.6.2014
  Name Club Round 1 Round 2      
1 Harbachuk Viktar RTSOP 28,0m 25,0m      
2 Melnik Stsiapan RTSOP 23,7m 25,2m      
3 Masar Adam KVLPI 20,9m 23,1m      
4 Schasny Nikita RTSOP 16,0m 18,3m      
5 Oravec Samuel KVLPI 11,0m 11,8m      

Under 17 Girls Jump Results

Homologation: Ranking List - 28.6.2014 - 29.6.2014
  Name Club Round 1 Round 2      
1 Petskova Iryna RTSOP 27,7m 30,9m      
2 Susova Karolina WSN 24,2m 25,1m      

Under 17 Boys Jump Results

Homologation: Ranking List - 28.6.2014 - 29.6.2014
  Name Club Round 1 Round 2      
1 Fil'Chenko Danylo Sentosa 39,7m 43,8m      
2 Artsiomau Yahor RTSOP 36,5m 37,9m      
3 Rutkovski Artur RTSOP 36,1m 37,6m      
4 Slansky Jan SMK 28,0m 30,3m      
5 Cespivo Jakub WSN 28,6m 29,3m      
6 Kolar Vaclav SKO 26,8m 27,7m      
7 Svoboda Jan SKP 21,2m 23,3m      
8 Danas Marian KVLPI 11,4m 12,2m      

Open Ladies Jump Results

Homologation: Ranking List - 28.6.2014 - 29.6.2014
  Name Club Round 1 Round 2      
1 Cespivova Anna WSN 34,5m 35,7m      
2 Svecova Katerina SKO 33,0m 34,0m      
3 Starkova Rebeka WSN 29,5m 31,3m      

Open Men Jump Results

Homologation: Ranking List - 28.6.2014 - 29.6.2014
  Name Club Round 1 Round 2      
1 Hruby Libor SWP 41,8m 0,00m      
2 Wolf Nikolas KVLPI 37,5m 40,0m      
3 Jerabek Jiri SKO 35,0m        
4 Kicin Milan KVLPI 34,9m 34,2m      

Over 35 Ladies Jump Results

- 28.6.2014 - 29.6.2014

Over 35 Men Jump Results

- 28.6.2014 - 29.6.2014

Over 45 Ladies Jump Results

- 28.6.2014 - 29.6.2014

Over 45 Men Jump Results

- 28.6.2014 - 29.6.2014

Over 55 Ladies Jump Results

- 28.6.2014 - 29.6.2014

Over 55 Men Jump Results

- 28.6.2014 - 29.6.2014

Under 14 Girls Overall Results

- 28.6.2014 - 29.6.2014
  Name Club Categ. Slalom Tricks Jump Overall
1 Ivlyushkina Olga Sentosa -14 F 719,10 782,67 901,14 2402,91
2 Rybak Iryna Sentosa -14 F 471,91 743,16 581,75 1796,82
3 Starkova Isabela WSN -14 F 471,91 387,54 165,67 1025,12

Under 14 Boys Overall Results

- 28.6.2014 - 29.6.2014
  Name Club Categ. Slalom Tricks Jump Overall
1 Melnik Stsiapan RTSOP -14 M 468,09 719,04 456,46 1643,59
2 Harbachuk Viktar RTSOP -14 M 19,15 681,76 540,54 1241,45
3 Masar Adam KVLPI -14 M 478,72 356,86 393,39 1228,97
4 Schasny Nikita RTSOP -14 M 6,38 525,97 249,25 781,60

Under 17 Girls Overall Results

- 28.6.2014 - 29.6.2014
  Name Club Categ. Slalom Tricks Jump Overall
1 Petskova Iryna RTSOP -17 F 500,00 353,14 632,28 1485,42
2 Susova Karolina WSN -17 F 579,55 326,86 478,84 1385,25

Under 17 Boys Overall Results

- 28.6.2014 - 29.6.2014
  Name Club Categ. Slalom Tricks Jump Overall
1 Fil'Chenko Danylo Sentosa -17 M 607,84 868,70 780,60 2257,14
2 Rutkovski Artur RTSOP -17 M 686,27 447,19 637,41 1770,87
3 Artsiomau Yahor RTSOP -17 M 401,96 252,14 644,34 1298,44
4 Cespivo Jakub WSN -17 M 323,53 338,73 445,73 1107,99
5 Slansky Jan SMK -17 M 333,33 304,47 468,82 1106,62
6 Kolar Vaclav SKO -17 M 313,73 261,66 408,78 984,17
7 Svoboda Jan SKP -17 M 294,12 326,36 307,16 927,64
8 Danas Marian KVLPI -17 M 99,68 239,77 75,06 414,51

Open Ladies Overall Results

- 28.6.2014 - 29.6.2014
  Name Club Categ. Slalom Tricks Jump Overall
1 Cespivova Anna WSN Ope F 593,02 611,89 558,21 1763,12
2 Svecova Katerina SKO Ope F 395,35 552,45 507,46 1455,26
3 Starkova Rebeka WSN Ope F 348,84 405,59 426,87 1181,30

Open Men Overall Results

- 28.6.2014 - 29.6.2014
  Name Club Categ. Slalom Tricks Jump Overall
1 Hruby Libor SWP Ope M 408,16 312,50 392,52 1113,18
2 Wolf Nikolas KVLPI Ope M 12,76 343,32 350,47 706,55
3 Kicin Milan KVLPI Ope M 119,90 286,82 231,31 638,03

Over 35 Ladies Overall Results

- 28.6.2014 - 29.6.2014

Over 35 Men Overall Results

- 28.6.2014 - 29.6.2014

Over 45 Ladies Overall Results

- 28.6.2014 - 29.6.2014

Over 45 Men Overall Results

- 28.6.2014 - 29.6.2014

Over 55 Ladies Overall Results

- 28.6.2014 - 29.6.2014

Over 55 Men Overall Results

- 28.6.2014 - 29.6.2014

Under 14 Girls Overall Results

- 28.6.2014 - 29.6.2014
  Name Club Categ. Slalom Tricks Jump Overall
1 Ivlyushkina Olga Sentosa -14 F 640,45 782,67 901,14 2324,26
2 Rybak Iryna Sentosa -14 F 471,91 743,16 581,75 1796,82
3 Starkova Isabela WSN -14 F 449,44 387,54 165,67 1002,65

Under 14 Boys Overall Results

- 28.6.2014 - 29.6.2014
  Name Club Categ. Slalom Tricks Jump Overall
1 Melnik Stsiapan RTSOP -14 M 468,09 719,04 411,41 1598,54
2 Harbachuk Viktar RTSOP -14 M 19,15 681,76 540,54 1241,45
3 Masar Adam KVLPI -14 M 478,72 306,26 327,33 1112,31
4 Schasny Nikita RTSOP -14 M 6,38 525,97 249,25 781,60

Under 17 Girls Overall Results

- 28.6.2014 - 29.6.2014
  Name Club Categ. Slalom Tricks Jump Overall
1 Petskova Iryna RTSOP -17 F 500,00 353,14 547,62 1400,76
2 Susova Karolina WSN -17 F 443,18 326,86 455,03 1225,07

Under 17 Boys Overall Results

- 28.6.2014 - 29.6.2014
  Name Club Categ. Slalom Tricks Jump Overall
1 Fil'Chenko Danylo Sentosa -17 M 607,84 868,70 780,60 2257,14
2 Rutkovski Artur RTSOP -17 M 637,25 447,19 602,77 1687,21
3 Artsiomau Yahor RTSOP -17 M 401,96 216,94 644,34 1263,24
4 Cespivo Jakub WSN -17 M 313,73 338,73 445,73 1098,19
5 Slansky Jan SMK -17 M 303,92 285,44 468,82 1058,18
6 Kolar Vaclav SKO -17 M 313,73 254,04 408,78 976,55
7 Svoboda Jan SKP -17 M 294,12 259,75 307,16 861,03
8 Danas Marian KVLPI -17 M 88,24 239,77 75,06 403,07

Open Ladies Overall Results

- 28.6.2014 - 29.6.2014
  Name Club Categ. Slalom Tricks Jump Overall
1 Cespivova Anna WSN Ope F 593,02 611,89 558,21 1763,12
2 Svecova Katerina SKO Ope F 313,95 552,45 477,61 1344,01
3 Starkova Rebeka WSN Ope F 348,84 145,69 426,87 921,40

Open Men Overall Results

- 28.6.2014 - 29.6.2014
  Name Club Categ. Slalom Tricks Jump Overall
1 Hruby Libor SWP Ope M 408,16 312,50 392,52 1113,18
2 Wolf Nikolas KVLPI Ope M 12,76 317,64 350,47 680,87
3 Kicin Milan KVLPI Ope M 119,90 286,82 231,31 638,03

Over 35 Ladies Overall Results

- 28.6.2014 - 29.6.2014

Over 35 Men Overall Results

- 28.6.2014 - 29.6.2014

Over 45 Ladies Overall Results

- 28.6.2014 - 29.6.2014

Over 45 Men Overall Results

- 28.6.2014 - 29.6.2014

Over 55 Ladies Overall Results

- 28.6.2014 - 29.6.2014

Over 55 Men Overall Results

- 28.6.2014 - 29.6.2014

Under 14 Slalom Round 1 12 12 Results

Homologation: Ranking List - 28.6.2014 - 29.6.2014
  Name Club Round 1 12        
1 Prosvetova Stanislava Sentosa 1,50/55/16.00        
2 Rybak Iryna Sentosa 2,50/55/18.25        
3 Pastelnikov Yaroslav Sentosa 5,00/34        
4 Filoretov Damir Sentosa 4,50/34        
5 Schasny Nikita RTSOP 0,50/34        
6 Hanusova Adela WSN 0,00/34        
6 Tsyutsyura Maria Sentosa 0,00/34        

Under 14 Tricks Round 1 12 12 Results

Homologation: Ranking List - 28.6.2014 - 29.6.2014
  Name Club Round 1 12        
1 Prosvetova Stanislava Sentosa 4570        
2 Rybak Iryna Sentosa 3810        
3 Schasny Nikita RTSOP 2790        
4 Pastelnikov Yaroslav Sentosa 2770        
5 Filoretov Damir Sentosa 2200        
6 Artsiomava Aryna RTSOP 1740        
7 Hanusova Adela WSN 1320        
8 Skyvova Marcela SKH 1060        
9 Tsyutsyura Maria Sentosa 600        
10 Skyva Petr SKH 500        
11 Kriz Lukas SKO 200        
11 Oravcova Ester KVLPI 200        
13 Nakano Elisa SKO 160        
14 Davidova Barbora SKO 0        

Men Overall Results

- 28.6.2014 - 29.6.2014
  Name Club Categ. Slalom Tricks Jump Overall
1 Fil'Chenko Danylo Sentosa -17 M 607,84 868,70 780,60 2257,14
2 Rutkovski Artur RTSOP -17 M 686,27 447,19 637,41 1770,87
3 Melnik Stsiapan RTSOP -14 M 468,09 719,04 456,46 1643,59
4 Artsiomau Yahor RTSOP -17 M 401,96 252,14 644,34 1298,44
5 Harbachuk Viktar RTSOP -14 M 19,15 681,76 540,54 1241,45
6 Masar Adam KVLPI -14 M 478,72 356,86 393,39 1228,97
7 Hruby Libor SWP Ope M 408,16 312,50 392,52 1113,18
8 Cespivo Jakub WSN -17 M 323,53 338,73 445,73 1107,99
9 Slansky Jan SMK -17 M 333,33 304,47 468,82 1106,62
10 Kolar Vaclav SKO -17 M 313,73 261,66 408,78 984,17
11 Svoboda Jan SKP -17 M 294,12 326,36 307,16 927,64
12 Schasny Nikita RTSOP -14 M 6,38 525,97 249,25 781,60
13 Wolf Nikolas KVLPI Ope M 12,76 343,32 350,47 706,55
14 Kicin Milan KVLPI Ope M 119,90 286,82 231,31 638,03
15 Danas Marian KVLPI -17 M 99,68 239,77 75,06 414,51

Women Overall Results

- 28.6.2014 - 29.6.2014
  Name Club Categ. Slalom Tricks Jump Overall
1 Ivlyushkina Olga Sentosa -14 F 719,10 782,67 901,14 2402,91
2 Rybak Iryna Sentosa -14 F 471,91 743,16 581,75 1796,82
3 Cespivova Anna WSN Ope F 593,02 611,89 558,21 1763,12
4 Petskova Iryna RTSOP -17 F 500,00 353,14 632,28 1485,42
5 Svecova Katerina SKO Ope F 395,35 552,45 507,46 1455,26
6 Susova Karolina WSN -17 F 579,55 326,86 478,84 1385,25
7 Starkova Rebeka WSN Ope F 348,84 405,59 426,87 1181,30
8 Starkova Isabela WSN -14 F 471,91 387,54 165,67 1025,12

Under 14 Boys Overall Round 1 12 12 Results

- 28.6.2014 - 29.6.2014
  Name Club Categ. Slalom Tricks Jump Overall
1 Schasny Nikita RTSOP -14 M   371,50   371,50

Under 14 Girls Overall Round 1 12 12 Results

- 28.6.2014 - 29.6.2014
  Name Club Categ. Slalom Tricks Jump Overall
1 Rybak Iryna Sentosa -14 F 460,67 579,03   1039,70