Dnepropetrovsk Open 2014

Under 10 Girls Slalom Results

Homologation: Ranking List - 03.10.14 - 05.10.14
  Name Country Categ. Round 1 Round 2 Round 3   Overall
1 Tsyutsyura Maria UKR
UKR
 
-10 F 2,00/43 3,00/40      

Under 10 Boys Slalom Results

Homologation: Ranking List - 03.10.14 - 05.10.14
  Name Country Categ. Round 1 Round 2 Round 3   Overall
1 Pastelnikov Yaroslav UKR
UKR
 
-10 M 4,00/43 2,00/46      

Under 14 Girls Slalom Results

Homologation: Ranking List - 03.10.14 - 05.10.14
  Name Country Categ. Round 1 Round 2 Round 3   Overall
1 Prosvetova Stanislava UKR
UKR
 
-14 F 6,00/55/16.00 2,50/55/13.00 4,00/55/13.00   898,88
2 Maksimenkova Sofia UKR
UKR
 
-14 F 1,00/55/13.00 4,50/55/16.00 4,50/55/14.25   831,46

Under 14 Boys Slalom Results

Homologation: Ranking List - 03.10.14 - 05.10.14
  Name Country Categ. Round 1 Round 2 Round 3   Overall
1 Samoilov Alexander UKR
UKR
 
-14 M 1,50/55/14.25 3,50/55/13.00 2,50/55/13.00   712,77
2 Rauchenwald Luca AUT
AUT
 
-14 M 3,00/55/13.00       702,13
3 Filaretov Damir UKR
UKR
 
-14 M 0,00/43 3,50/52 0,00/46   202,13

Under 17 Girls Slalom Results

Homologation: Ranking List - 03.10.14 - 05.10.14
  Name Country Categ. Round 1 Round 2 Round 3   Overall
1 Ivlyushkina Olga UKR
UKR
 
-17 F 2,00/55/13.00 2,00/55/13.00 3,00/55/13.00   750,00
2 Perepelova Alena RUS
RUS
 
-17 F 1,50/55/14.25 4,50/55/14.25 3,50/34   647,73
3 Kuzmenko Ksenia UKR
UKR
 
-17 F 5,00/55/16.00 2,00/55/14.25 3,00/55/16.00   590,91

Under 17 Boys Slalom Results

Homologation: Ranking List - 03.10.14 - 05.10.14
  Name Country Categ. Round 1 Round 2 Round 3   Overall
1 Rauchenwald Nicolas AUT
AUT
 
-17 M 1,50/58/13.00 3,00/58/13.00 4,50/58/13.00   676,47
2 Fil'Chenko Danylo UKR
UKR
 
-17 M 1,50/58/14.25 4,00/58/14.25 4,50/58/14.25   558,82
3 Melnichenko Georgiy UKR
UKR
 
-17 M 2,00/58/16.00 4,00/58/18.25 5,00/37   392,16

Under 10 Girls Tricks Results

Homologation: Ranking List - 03.10.14 - 05.10.14
  Name Country Categ. Round 1 Round 2 Round 3   Overall
1 Tsyutsyura Maria UKR
UKR
 
-10 F 3000 2670     455,93

Under 10 Boys Tricks Results

Homologation: Ranking List - 03.10.14 - 05.10.14
  Name Country Categ. Round 1 Round 2 Round 3   Overall
1 Pastelnikov Yaroslav UKR
UKR
 
-10 M 1870 3730 3070   496,67

Under 14 Girls Tricks Results

Homologation: Ranking List - 03.10.14 - 05.10.14
  Name Country Categ. Round 1 Round 2 Round 3   Overall
1 Maksimenkova Sofia UKR
UKR
 
-14 F 5360 5690 5360   864,74
2 Shevtsova Eva UKR
UKR
 
-14 F 3640 4570 5520   838,91
3 Prosvetova Stanislava UKR
UKR
 
-14 F 3700 5010 4640   761,40
4 Rybak Iryna UKR
UKR
 
-14 F 4400 4530 3580   688,45
5 Vorchilo Diana UKR
UKR
 
-14 F 1060 1390     211,25

Under 14 Boys Tricks Results

Homologation: Ranking List - 03.10.14 - 05.10.14
  Name Country Categ. Round 1 Round 2 Round 3   Overall
1 Samoilov Alexander UKR
UKR
 
-14 M 5770 4690 6540   870,84
2 Rauchenwald Luca AUT
AUT
 
-14 M 2980 3270     435,42
3 Filaretov Damir UKR
UKR
 
-14 M 2830 1900     376,83
4 Grushko Alexandr UKR
UKR
 
-14 M 1190 2470     328,89
5 Semavin Savely BLR
BLR
 
-14 M 1310 1150     174,43
6 Kuktenko Alexander UKR
UKR
 
-14 M 990 830     131,82

Under 17 Girls Tricks Results

Homologation: Ranking List - 03.10.14 - 05.10.14
  Name Country Categ. Round 1 Round 2 Round 3   Overall
1 Ivlyushkina Olga UKR
UKR
 
-17 F 5300 5300 5370   613,71
2 Kuzmenko Ksenia UKR
UKR
 
-17 F 3290 5320 4280   608,00
3 Pirozhenko Anna UKR
UKR
 
-17 F 4110 4710     538,29

Under 10 Boys Jump Results

Homologation: Ranking List - 03.10.14 - 05.10.14
  Name Country Categ. Round 1 Round 2 Round 3   Overall
1 Pastelnikov Yaroslav UKR
UKR
 
-10 M 0,00m 0,00m 0,00m    

Under 14 Girls Jump Results

Homologation: Ranking List - 03.10.14 - 05.10.14
  Name Country Categ. Round 1 Round 2 Round 3   Overall
1 Maksimenkova Sofia UKR
UKR
 
-14 F 32,5m 32,0m 33,0m   988,59
2 Prosvetova Stanislava UKR
UKR
 
-14 F 25,9m 26,5m 28,4m   813,69

Under 14 Boys Jump Results

Homologation: Ranking List - 03.10.14 - 05.10.14
  Name Country Categ. Round 1 Round 2 Round 3   Overall
1 Samoilov Alexander UKR
UKR
 
-14 M 34,6m 35,2m 34,7m   756,76
2 Filaretov Damir UKR
UKR
 
-14 M 15,0m 14,5m 0,00m   150,15

Under 17 Girls Jump Results

Homologation: Ranking List - 03.10.14 - 05.10.14
  Name Country Categ. Round 1 Round 2 Round 3   Overall
1 Ivlyushkina Olga UKR
UKR
 
-17 F 31,5m 30,8m 31,8m   656,08
2 Kuzmenko Ksenia UKR
UKR
 
-17 F 0,00m 24,0m 24,8m   470,90

Under 17 Boys Jump Results

Homologation: Ranking List - 03.10.14 - 05.10.14
  Name Country Categ. Round 1 Round 2 Round 3   Overall
1 Fil'Chenko Danylo UKR
UKR
 
-17 M 43,2m 49,4m 46,8m   909,93
2 Arefiev Egor RUS
RUS
 
-17 M 45,2m 48,0m 49,2m   905,31
3 Ovchinnikov Gleb RUS
RUS
 
-17 M 34,3m 35,2m 37,5m   635,10

Under 10 Boys Overall Results

- 03.10.14 - 05.10.14
  Name Country Categ. Slalom Tricks Jump Overall
1 Pastelnikov Yaroslav UKR
UKR
 
-10 M   496,67   496,67

Under 14 Girls Overall Results

- 03.10.14 - 05.10.14
  Name Country Categ. Slalom Tricks Jump Overall
1 Maksimenkova Sofia UKR
UKR
 
-14 F 831,46 864,74 988,59 2684,79
2 Prosvetova Stanislava UKR
UKR
 
-14 F 898,88 761,40 813,69 2473,97
3 Rybak Iryna UKR
UKR
 
-14 F   688,45   688,45

Under 14 Boys Overall Results

- 03.10.14 - 05.10.14
  Name Country Categ. Slalom Tricks Jump Overall
1 Samoilov Alexander UKR
UKR
 
-14 M 712,77 870,84 756,76 2340,37
2 Rauchenwald Luca AUT
AUT
 
-14 M 702,13 435,42   1137,55
3 Filaretov Damir UKR
UKR
 
-14 M 202,13 376,83 150,15 729,11

Under 17 Girls Overall Results

- 03.10.14 - 05.10.14
  Name Country Categ. Slalom Tricks Jump Overall
1 Ivlyushkina Olga UKR
UKR
 
-17 F 750,00 613,71 656,08 2019,79
2 Kuzmenko Ksenia UKR
UKR
 
-17 F 590,91 608,00 470,90 1669,81

Under 17 Boys Overall Results

- 03.10.14 - 05.10.14
  Name Country Categ. Slalom Tricks Jump Overall
1 Fil'Chenko Danylo UKR
UKR
 
-17 M 558,82 941,01 909,93 2409,76