Dnepropetrovsk Open 2015

Under 10 Girls Slalom Results

Homologation: Ranking List - 02/10/2015 - 04/10/2015
  Name Country Categ. Round 1 Round 2 Round 3   Overall
1 Tsiutsiura Mariia UKR
UKR
 
-10 F 2.50/52 2.00/55/18.25 4.00/52   449.44
2 Vorchilo Diana UKR
UKR
 
-10 F 1.00/37 0.00/37      

Under 10 Boys Slalom Results

Homologation: Ranking List - 02/10/2015 - 04/10/2015
  Name Country Categ. Round 1 Round 2 Round 3   Overall
1 Pastelnikov Yaroslav UKR
UKR
 
-10 M 4.00/52 4.00/52     212.77
2 Kuktenko Alexander UKR
UKR
 
-10 M 4.00/49 2.00/49     85.11
3 Chornyy Ivan UKR
UKR
 
-10 M 3.50/37 0.00/40      

Under 14 Girls Slalom Results

Homologation: Ranking List - 02/10/2015 - 04/10/2015
  Name Country Categ. Round 1 Round 2 Round 3   Overall
1 Prosvetova Stanislava UKR
UKR
 
-14 F 0.00/55/14.25 4.00/55/13.00 2.00/55/12.00   988.76
2 Rybak Iryna UKR
UKR
 
-14 F 1.00/55/18.25 2.00/55/16.00 5.00/55/16.00   651.69

Under 14 Boys Slalom Results

Homologation: Ranking List - 02/10/2015 - 04/10/2015
  Name Country Categ. Round 1 Round 2 Round 3   Overall
1 Filaretov Damir UKR
UKR
 
-14 M 3.00/55/16.00 0.00/55/18.25 1.50/55/16.00   446.81

Under 17 Girls Slalom Results

Homologation: Ranking List - 02/10/2015 - 04/10/2015
  Name Country Categ. Round 1 Round 2 Round 3   Overall
1 Maksimenkova Sofia UKR
UKR
 
-17 F 3.00/55/13.00 1.00/55/13.00 0.50/55/12.00   829.55
2 Ivlyushkina Olga *UKR
UKR
 
-17 F 2.50/55/16.00 2.00/55/13.00 2.25/55/13.00   732.95
3 Kuzmenko Ksenia UKR
UKR
 
-17 F 2.00/55/14.25 1.00/55/13.00 2.00/55/13.00   727.27

Under 17 Boys Slalom Results

Homologation: Ranking List - 02/10/2015 - 04/10/2015
  Name Country Categ. Round 1 Round 2 Round 3   Overall
1 Melnichenko Georgiy UKR
UKR
 
-17 M 2.00/58/13.00 3.50/58/13.00 0.50/58/12.00   715.69
2 Samoilov Alexander UKR
UKR
 
-17 M 1.50/58/13.00 4.00/58/13.00 3.50/37   666.67

Over 35 Men Slalom Results

Homologation: Ranking List - 02/10/2015 - 04/10/2015
  Name Country Categ. Round 1 Round 2 Round 3   Overall
1 Gorshcharuk Dmitry RUS
RUS
 
35+ M 2.00/55/13.00 5.25/55/14.25 4.50/55/14.25   603.17
2 Rublevskiy Vadim UKR
UKR
 
35+ M   2.50/55/18.25     325.40

Under 10 Girls Tricks Results

Homologation: Ranking List - 02/10/2015 - 04/10/2015
  Name Country Categ. Round 1 Round 2 Round 3   Overall
1 Tsiutsiura Mariia UKR
UKR
 
-10 F 3960 2700 2390   601.82
2 Vorchilo Diana UKR
UKR
 
-10 F 1860 2430     369.30
3 Pylypenko Olha UKR
UKR
 
-10 F 1390 1110     211.25
4 Gerashchenko Mariia UKR
UKR
 
-10 F 970 780     147.42

Under 10 Boys Tricks Results

Homologation: Ranking List - 02/10/2015 - 04/10/2015
  Name Country Categ. Round 1 Round 2 Round 3   Overall
1 Pastelnikov Yaroslav UKR
UKR
 
-10 M 3890 4290 1920   536.92
2 Chornyy Ivan UKR
UKR
 
-10 M 2630 2780     347.93
3 Kuktenko Alexander UKR
UKR
 
-10 M 2600 1840     325.41
4 Ryabinchuk Ilya UKR
UKR
 
-10 M 2390 2550     319.15
5 Semavin Savely BLR
BLR
 
-10 M 2140 1990     267.83

Under 14 Girls Tricks Results

Homologation: Ranking List - 02/10/2015 - 04/10/2015
  Name Country Categ. Round 1 Round 2 Round 3   Overall
1 Rybak Iryna UKR
UKR
 
-14 F 5430 5520 4930   838.91
2 Prosvetova Stanislava UKR
UKR
 
-14 F 4830 3950 5130   779.64
3 Shevtsova Eva UKR
UKR
 
-14 F 2430 3520     534.95

Under 14 Boys Tricks Results

Homologation: Ranking List - 02/10/2015 - 04/10/2015
  Name Country Categ. Round 1 Round 2 Round 3   Overall
1 Filaretov Damir UKR
UKR
 
-14 M 5410 3550 3230   677.10

Under 17 Girls Tricks Results

Homologation: Ranking List - 02/10/2015 - 04/10/2015
  Name Country Categ. Round 1 Round 2 Round 3   Overall
1 Maksimenkova Sofia UKR
UKR
 
-17 F 5690 5690 4840   650.29
2 Kuzmenko Ksenia UKR
UKR
 
-17 F 4090 5320 5300   608.00
3 Ivlyushkina Olga *UKR
UKR
 
-17 F 5290 4810 5000   604.57

Under 17 Boys Tricks Results

Homologation: Ranking List - 02/10/2015 - 04/10/2015
  Name Country Categ. Round 1 Round 2 Round 3   Overall
1 Samoilov Alexander UKR
UKR
 
-17 M 6490 8040 8670   824.93

Under 21 Ladies Tricks Results

Homologation: Ranking List - 02/10/2015 - 04/10/2015
  Name Country Categ. Round 1 Round 2 Round 3   Overall
1 Pirozhenko Anna UKR
UKR
 
-21 F 5540 3580 4870   645.69

Under 10 Girls Jump Results

Homologation: Ranking List - 02/10/2015 - 04/10/2015
  Name Country Categ. Round 1 Round 2 Round 3   Overall
1 Tsiutsiura Mariia UKR
UKR
 
-10 F 10.2m 20.6m 19.0m   517.11

Under 10 Boys Jump Results

Homologation: Ranking List - 02/10/2015 - 04/10/2015
  Name Country Categ. Round 1 Round 2 Round 3   Overall
1 Pastelnikov Yaroslav UKR
UKR
 
-10 M 11.8m 17.4m     220.24
2 Chornyy Ivan UKR
UKR
 
-10 M 9.8m 8.2m      
2 Kuktenko Alexander UKR
UKR
 
-10 M 8.6m 8.0m      

Under 14 Girls Jump Results

Homologation: Ranking List - 02/10/2015 - 04/10/2015
  Name Country Categ. Round 1 Round 2 Round 3   Overall
1 Prosvetova Stanislava UKR
UKR
 
-14 F 30.0m 30.2m 32.0m   950.57
2 Rybak Iryna UKR
UKR
 
-14 F 29.3m 30.0m 30.9m   908.75

Under 14 Boys Jump Results

Homologation: Ranking List - 02/10/2015 - 04/10/2015
  Name Country Categ. Round 1 Round 2 Round 3   Overall
1 Filaretov Damir UKR
UKR
 
-14 M 23.6m 25.7m 26.1m   479.17

Under 17 Girls Jump Results

Homologation: Ranking List - 02/10/2015 - 04/10/2015
  Name Country Categ. Round 1 Round 2 Round 3   Overall
1 Maksimenkova Sofia UKR
UKR
 
-17 F 39.0m 39.8m 40.0m   873.02
2 Ivlyushkina Olga *UKR
UKR
 
-17 F 32.1m 35.5m 35.5m   753.97
3 Kuzmenko Ksenia UKR
UKR
 
-17 F 28.3m 28.7m 31.2m   640.21

Under 17 Boys Jump Results

Homologation: Ranking List - 02/10/2015 - 04/10/2015
  Name Country Categ. Round 1 Round 2 Round 3   Overall
1 Arefiev Egor RUS
RUS
 
-17 M 49.4m 48.5m 49.2m   909.93
2 Samoilov Alexander UKR
UKR
 
-17 M 44.7m 45.1m 46.6m   845.27

Over 35 Men Jump Results

Homologation: Ranking List - 02/10/2015 - 04/10/2015
  Name Country Categ. Round 1 Round 2 Round 3   Overall
1 Vlasov Sviatoslav RUS
RUS
 
35+ M 38.8m   0.00m   517.06

Under 10 Girls Overall Results

- 02/10/2015 - 04/10/2015
  Name Country Categ. Slalom Tricks Jump Overall
1 Tsiutsiura Mariia UKR
UKR
 
-10 F 449.44 601.82 517.11 1568.37

Under 10 Boys Overall Results

- 02/10/2015 - 04/10/2015
  Name Country Categ. Slalom Tricks Jump Overall
1 Pastelnikov Yaroslav UKR
UKR
 
-10 M 212.77 536.92 220.24 969.93
2 Kuktenko Alexander UKR
UKR
 
-10 M 85.11 325.41   410.52
3 Chornyy Ivan UKR
UKR
 
-10 M   347.93   347.93

Under 14 Girls Overall Results

- 02/10/2015 - 04/10/2015
  Name Country Categ. Slalom Tricks Jump Overall
1 Prosvetova Stanislava UKR
UKR
 
-14 F 988.76 779.64 950.57 2718.97
2 Rybak Iryna UKR
UKR
 
-14 F 651.69 838.91 908.75 2399.35

Under 14 Boys Overall Results

- 02/10/2015 - 04/10/2015
  Name Country Categ. Slalom Tricks Jump Overall
1 Filaretov Damir UKR
UKR
 
-14 M 446.81 677.10 479.17 1603.08

Under 17 Girls Overall Results

- 02/10/2015 - 04/10/2015
  Name Country Categ. Slalom Tricks Jump Overall
1 Maksimenkova Sofia UKR
UKR
 
-17 F 829.55 650.29 873.02 2352.86
2 Ivlyushkina Olga *UKR
UKR
 
-17 F 732.95 604.57 753.97 2091.49
3 Kuzmenko Ksenia UKR
UKR
 
-17 F 727.27 608.00 640.21 1975.48

Under 17 Boys Overall Results

- 02/10/2015 - 04/10/2015
  Name Country Categ. Slalom Tricks Jump Overall
1 Samoilov Alexander UKR
UKR
 
-17 M 666.67 824.93 845.27 2336.87