Ukraine Open 2016

Under 14 Girls Slalom Results

Homologation: Ranking List - 30.09.2016 - 02.10.2016
  Name Country Categ. Round 1 Round 2 Round 3   Overall
1 Parkhomenka Alena BLR
BLR
 
-14 F 1,00/55/13.00 3,00/55/14.25 2,00/55/13.00   853,93
2 Belskaya Maryia BLR
BLR
 
-14 F 4,50/55/14.25 2,00/55/14.25 0,50/34   775,28
3 Hvozdzeva Sofya BLR
BLR
 
-14 F 2,00/55/14.25 5,00/55/16.00     719,10
4 Tsiutsiura Maria UKR
UKR
 
-14 F 5,00/55/16.00 0,50/55/16.00     651,69
5 Kozelskaya Mariya BLR
BLR
 
-14 F 1,50/55/16.00 2,00/55/16.00     584,27

Under 14 Boys Slalom Results

Homologation: Ranking List - 30.09.2016 - 02.10.2016
  Name Country Categ. Round 1 Round 2 Round 3   Overall
1 Straltsou Ilya BLR
BLR
 
-14 M 3,50/55/16.00 5,00/55/14.25     617,02
2 Filaretov Damir UKR
UKR
 
-14 M 4,00/55/14.25 1,50/55/14.25     595,74
3 Zhilizki Stanislav BLR
BLR
 
-14 M 3,50/55/16.00 1,00/55/14.25     531,91
4 Hrushko Alexandr UKR
UKR
 
-14 M 1,00/55/18.25 3,50/55/16.00     457,45
5 Postelnikov Yaroslav UKR
UKR
 
-14 M 3,00/55/18.25 4,00/55/18.25     340,43
6 Kotlyarenko Nikita UKR
UKR
 
-14 M 2,50/52 2,25/55/18.25     303,19
7 Semavin Savely BLR
BLR
 
-14 M 5,00/52 1,50/49     234,04
8 Kuktenko Alexander UKR
UKR
 
-14 M 3,50/52 2,50/52     202,13
9 Ukolau Anton BLR
BLR
 
-14 M 2,50/49 2,00/49     53,19
10 Ryabinchuk Ilya UKR
UKR
 
-14 M 0,00/34 0,00/40      

Under 17 Girls Slalom Results

Homologation: Ranking List - 30.09.2016 - 02.10.2016
  Name Country Categ. Round 1 Round 2 Round 3   Overall
1 Prosvetova Stanislava UKR
UKR
 
-17 F 1,00/55/12.00 2,00/55/12.00 2,50/55/12.00   875,00
2 Trubskaya Valeryia BLR
BLR
 
-17 F 5,00/55/13.00 1,50/55/12.00 2,00/55/12.00   863,64
3 Kuzmenko Ksenia UKR
UKR
 
-17 F 3,00/55/13.00 2,50/37 3,00/55/13.00   750,00
4 Lahunova Anastasia BLR
BLR
 
-17 F 1,00/55/13.00 2,00/55/13.00 4,00/55/16.00   727,27
5 Maksimenkova Sofia UKR
UKR
 
-17 F 3,50/55/14.25 4,50/55/14.25     647,73

Under 17 Boys Slalom Results

Homologation: Ranking List - 30.09.2016 - 02.10.2016
  Name Country Categ. Round 1 Round 2 Round 3   Overall
1 Liasnoi Arseni BLR
BLR
 
-17 M 3,00/58/12.00 3,00/58/12.00 3,00/58/12.00   764,71
2 Petrenko Stefan BLR
BLR
 
-17 M 2,00/58/12.00 0,50/58/13.00 3,00/58/12.00   764,71
3 Samoilov Alexander UKR
UKR
 
-17 M 4,00/58/13.00 2,00/58/13.00     666,67
4 Melnichenko Georgiy UKR
UKR
 
-17 M 1,50/58/13.00 1,50/40     617,65

Open Ladies Slalom Results

Homologation: Ranking List - 30.09.2016 - 02.10.2016
  Name Country Categ. Round 1 Round 2 Round 3   Overall
1 Kisialiova Katsiaryna BLR
BLR
 
Ope F 1,50/55/12.00 2,50/55/12.00     700,00

Open Men Slalom Results

Homologation: Ranking List - 30.09.2016 - 02.10.2016
  Name Country Categ. Round 1 Round 2 Round 3   Overall
1 Marozau Artsiom BLR
BLR
 
Ope M 3,50/58/12.00 3,50/58/11.25 1,50/58/11.25   745,90
2 Kazlowski Alexander BLR
BLR
 
Ope M 1,00/58/10.75 0,00/58/11.25 2,00/58/12.00   803,28
3 Mikhilau Aliaksandr BLR
BLR
 
Ope M 1,00/58/11.25 2,00/58/11.25     721,31
4 Barvinskyi Oleksandr UKR
UKR
 
Ope M 6,00/43 3,00/49      

Over 35 Men Slalom Results

Homologation: Ranking List - 30.09.2016 - 02.10.2016
  Name Country Categ. Round 1 Round 2 Round 3   Overall
1 Vlasov Sviatoslav RUS
RUS
 
35+ M 1,50/55/18.25 0,00/55/16.00     380,95
2 Kotlyarenko Aleksandr UKR
UKR
 
35+ M 3,00/43 1,50/55/18.25     309,52

Under 14 Girls Tricks Results

Homologation: Ranking List - 30.09.2016 - 02.10.2016
  Name Country Categ. Round 1 Round 2 Round 3   Overall
1 Tsiutsiura Maria UKR
UKR
 
-14 F 5360 4330 5620   854,10
2 Parkhomenka Alena BLR
BLR
 
-14 F 4850 5440 5330   826,75
3 Hvozdzeva Sofya BLR
BLR
 
-14 F 3950 4220 4730   718,84
4 Belskaya Maryia BLR
BLR
 
-14 F 3160 2840     480,24
5 Vorchilo Diana UKR
UKR
 
-14 F 2960 1110     449,85
6 Kozelskaya Mariya BLR
BLR
 
-14 F 2060 2440     370,82
7 Pylypenko Olha UKR
UKR
 
-14 F 1560 1660     252,28
8 Gerashchenko Maria UKR
UKR
 
-14 F 1410 1560     237,08

Under 14 Boys Tricks Results

Homologation: Ranking List - 30.09.2016 - 02.10.2016
  Name Country Categ. Round 1 Round 2 Round 3   Overall
1 Filaretov Damir UKR
UKR
 
-14 M 3160 5110 5960   740,37
2 Postelnikov Yaroslav UKR
UKR
 
-14 M 1490 5460 2280   678,26
3 Hrushko Alexandr UKR
UKR
 
-14 M 4380 4760     591,30
4 Ryabinchuk Ilya UKR
UKR
 
-14 M 3630 4260     529,19
5 Zhilizki Stanislav BLR
BLR
 
-14 M 3480 3740     464,60
6 Kuktenko Alexander UKR
UKR
 
-14 M 3040 3590     445,96
7 Straltsou Ilya BLR
BLR
 
-14 M 3300 2950     409,94
8 Semavin Savely BLR
BLR
 
-14 M 1980 2970     368,94
9 Kotlyarenko Nikita UKR
UKR
 
-14 M 2530 1690     314,29
10 Ukolau Anton BLR
BLR
 
-14 M 1020 940     126,71
11 Poliakov Nazar UKR
UKR
 
-14 M 320 320     39,75

Under 17 Girls Tricks Results

Homologation: Ranking List - 30.09.2016 - 02.10.2016
  Name Country Categ. Round 1 Round 2 Round 3   Overall
1 Maksimenkova Sofia UKR
UKR
 
-17 F 5400 5920 6070   693,71
2 Shevtsova Eva UKR
UKR
 
-17 F 5540 5690 640   650,29
3 Prosvetova Stanislava UKR
UKR
 
-17 F 4980 5380     614,86
4 Kuzmenko Ksenia UKR
UKR
 
-17 F 5360 4370     612,57
5 Trubskaya Valeryia BLR
BLR
 
-17 F 3530 3910     446,86

Under 17 Boys Tricks Results

Homologation: Ranking List - 30.09.2016 - 02.10.2016
  Name Country Categ. Round 1 Round 2 Round 3   Overall
1 Samoilov Alexander UKR
UKR
 
-17 M 7640 7800 5560   742,15
2 Petrenko Stefan BLR
BLR
 
-17 M 5420 5090     515,70
3 Liasnoi Arseni BLR
BLR
 
-17 M 3970 4700     447,19

Open Ladies Tricks Results

Homologation: Ranking List - 30.09.2016 - 02.10.2016
  Name Country Categ. Round 1 Round 2 Round 3   Overall
1 Pirozhenko Anna UKR
UKR
 
Ope F 4460 5160     601,40
2 Kisialiova Katsiaryna BLR
BLR
 
Ope F 4800 4890     569,93

Open Men Tricks Results

Homologation: Ranking List - 30.09.2016 - 02.10.2016
  Name Country Categ. Round 1 Round 2 Round 3   Overall
1 Mikhilau Aliaksandr BLR
BLR
 
Ope M 7710 6080 5900   660,10
2 Marozau Artsiom BLR
BLR
 
Ope M 8160 5480 4880   698,63

Under 14 Girls Jump Results

Homologation: Ranking List - 30.09.2016 - 02.10.2016
  Name Country Categ. Round 1 Round 2 Round 3   Overall
1 Parkhomenka Alena BLR
BLR
 
-14 F 24,1m 25,7m 26,1m   720,75
2 Belskaya Maryia BLR
BLR
 
-14 F 24,0m 24,4m 23,7m   656,60
3 Tsiutsiura Maria UKR
UKR
 
-14 F 22,5m 23,0m     603,77
4 Hvozdzeva Sofya BLR
BLR
 
-14 F 21,7m 20,7m     554,72
5 Kozelskaya Mariya BLR
BLR
 
-14 F 11,3m 11,5m     169,81

Under 14 Boys Jump Results

Homologation: Ranking List - 30.09.2016 - 02.10.2016
  Name Country Categ. Round 1 Round 2 Round 3   Overall
1 Filaretov Damir UKR
UKR
 
-14 M 32,8m 30,5m 32,8m   678,57
2 Straltsou Ilya BLR
BLR
 
-14 M 15,3m 26,8m     500,00
3 Zhilizki Stanislav BLR
BLR
 
-14 M 17,2m 19,2m     273,81
4 Postelnikov Yaroslav UKR
UKR
 
-14 M 17,9m 19,1m     270,83
5 Hrushko Alexandr UKR
UKR
 
-14 M 15,5m 14,9m     163,69
6 Kuktenko Alexander UKR
UKR
 
-14 M 14,3m 15,0m     148,81
7 Ukolau Anton BLR
BLR
 
-14 M 8,5m 8,6m      

Under 17 Girls Jump Results

Homologation: Ranking List - 30.09.2016 - 02.10.2016
  Name Country Categ. Round 1 Round 2 Round 3   Overall
1 Maksimenkova Sofia UKR
UKR
 
-17 F 40,9m 40,1m 39,9m   896,83
2 Prosvetova Stanislava UKR
UKR
 
-17 F 37,0m 37,9m 37,8m   817,46
3 Kuzmenko Ksenia UKR
UKR
 
-17 F 30,9m 28,6m     632,28
4 Trubskaya Valeryia BLR
BLR
 
-17 F 26,1m 29,8m     603,17

Under 17 Boys Jump Results

Homologation: Ranking List - 30.09.2016 - 02.10.2016
  Name Country Categ. Round 1 Round 2 Round 3   Overall
1 Samoilov Alexander UKR
UKR
 
-17 M 45,0m 45,6m 46,8m   849,88
2 Petrenko Stefan BLR
BLR
 
-17 M 40,5m 42,0m 44,9m   806,00
3 Liasnoi Arseni BLR
BLR
 
-17 M 37,8m 39,6m 40,7m   709,01

Open Ladies Jump Results

Homologation: Ranking List - 30.09.2016 - 02.10.2016
  Name Country Categ. Round 1 Round 2 Round 3   Overall
1 Kisialiova Katsiaryna BLR
BLR
 
Ope F 39,0m 39,1m 42,0m   746,27

Open Men Jump Results

Homologation: Ranking List - 30.09.2016 - 02.10.2016
  Name Country Categ. Round 1 Round 2 Round 3   Overall
1 Marozau Artsiom BLR
BLR
 
Ope M 54,7m 52,5m 53,8m   693,93
2 Mikhilau Aliaksandr BLR
BLR
 
Ope M 47,6m 47,6m     528,04

Under 14 Girls Overall Results

- 30.09.2016 - 02.10.2016
  Name Country Categ. Slalom Tricks Jump Overall
1 Parkhomenka Alena BLR
BLR
 
-14 F 853,93 826,75 720,75 2401,43
2 Tsiutsiura Maria UKR
UKR
 
-14 F 651,69 854,10 603,77 2109,56
3 Hvozdzeva Sofya BLR
BLR
 
-14 F 719,10 718,84 554,72 1992,66
4 Belskaya Maryia BLR
BLR
 
-14 F 775,28 480,24 656,60 1912,12
5 Kozelskaya Mariya BLR
BLR
 
-14 F 584,27 370,82 169,81 1124,90

Under 14 Boys Overall Results

- 30.09.2016 - 02.10.2016
  Name Country Categ. Slalom Tricks Jump Overall
1 Filaretov Damir UKR
UKR
 
-14 M 595,74 740,37 678,57 2014,68
2 Straltsou Ilya BLR
BLR
 
-14 M 617,02 409,94 500,00 1526,96
3 Postelnikov Yaroslav UKR
UKR
 
-14 M 340,43 678,26 270,83 1289,52
4 Zhilizki Stanislav BLR
BLR
 
-14 M 531,91 464,60 273,81 1270,32
5 Hrushko Alexandr UKR
UKR
 
-14 M 457,45 591,30 163,69 1212,44
6 Kuktenko Alexander UKR
UKR
 
-14 M 202,13 445,96 148,81 796,90
7 Ukolau Anton BLR
BLR
 
-14 M 53,19 126,71   179,90

Under 17 Girls Overall Results

- 30.09.2016 - 02.10.2016
  Name Country Categ. Slalom Tricks Jump Overall
1 Prosvetova Stanislava UKR
UKR
 
-17 F 875,00 614,86 817,46 2307,32
2 Maksimenkova Sofia UKR
UKR
 
-17 F 647,73 693,71 896,83 2238,27
3 Kuzmenko Ksenia UKR
UKR
 
-17 F 750,00 612,57 632,28 1994,85
4 Trubskaya Valeryia BLR
BLR
 
-17 F 863,64 446,86 603,17 1913,67

Under 17 Boys Overall Results

- 30.09.2016 - 02.10.2016
  Name Country Categ. Slalom Tricks Jump Overall
1 Samoilov Alexander UKR
UKR
 
-17 M 666,67 742,15 849,88 2258,70
2 Petrenko Stefan BLR
BLR
 
-17 M 764,71 515,70 806,00 2086,41
3 Liasnoi Arseni BLR
BLR
 
-17 M 764,71 447,19 709,01 1920,91

Open Ladies Overall Results

- 30.09.2016 - 02.10.2016
  Name Country Categ. Slalom Tricks Jump Overall
1 Kisialiova Katsiaryna BLR
BLR
 
Ope F 700,00 569,93 746,27 2016,20

Open Men Overall Results

- 30.09.2016 - 02.10.2016
  Name Country Categ. Slalom Tricks Jump Overall
1 Marozau Artsiom BLR
BLR
 
Ope M 745,90 698,63 693,93 2138,46
2 Mikhilau Aliaksandr BLR
BLR
 
Ope M 721,31 660,10 528,04 1909,45

All skiers Slalom Results

Homologation: Ranking List - 30.09.2016 - 02.10.2016
  Name Country Categ. Round 1 Round 2 Round 3   Overall
1 Prosvetova Stanislava UKR
UKR
 
-17 F 1,00/55/12.00 2,00/55/12.00 2,50/55/12.00   875,00
2 Trubskaya Valeryia BLR
BLR
 
-17 F 5,00/55/13.00 1,50/55/12.00 2,00/55/12.00   863,64
3 Parkhomenka Alena BLR
BLR
 
-14 F 1,00/55/13.00 3,00/55/14.25 2,00/55/13.00   853,93
4 Liasnoi Arseni BLR
BLR
 
-17 M 3,00/58/12.00 3,00/58/12.00 3,00/58/12.00   764,71
5 Petrenko Stefan BLR
BLR
 
-17 M 2,00/58/12.00 0,50/58/13.00 3,00/58/12.00   764,71
6 Kuzmenko Ksenia UKR
UKR
 
-17 F 3,00/55/13.00 2,50/37 3,00/55/13.00   750,00
7 Marozau Artsiom BLR
BLR
 
Ope M 3,50/58/12.00 3,50/58/11.25 1,50/58/11.25   745,90
8 Kazlowski Alexander BLR
BLR
 
Ope M 1,00/58/10.75 0,00/58/11.25 2,00/58/12.00   803,28
9 Lahunova Anastasia BLR
BLR
 
-17 F 1,00/55/13.00 2,00/55/13.00 4,00/55/16.00   727,27
10 Belskaya Maryia BLR
BLR
 
-14 F 4,50/55/14.25 2,00/55/14.25 0,50/34   775,28
11 Mikhilau Aliaksandr BLR
BLR
 
Ope M 1,00/58/11.25 2,00/58/11.25     721,31
12 Hvozdzeva Sofya BLR
BLR
 
-14 F 2,00/55/14.25 5,00/55/16.00     719,10
13 Kisialiova Katsiaryna BLR
BLR
 
Ope F 1,50/55/12.00 2,50/55/12.00     700,00
14 Samoilov Alexander UKR
UKR
 
-17 M 4,00/58/13.00 2,00/58/13.00     666,67
15 Tsiutsiura Maria UKR
UKR
 
-14 F 5,00/55/16.00 0,50/55/16.00     651,69
16 Maksimenkova Sofia UKR
UKR
 
-17 F 3,50/55/14.25 4,50/55/14.25     647,73
17 Melnichenko Georgiy UKR
UKR
 
-17 M 1,50/58/13.00 1,50/40     617,65
18 Straltsou Ilya BLR
BLR
 
-14 M 3,50/55/16.00 5,00/55/14.25     617,02
19 Filaretov Damir UKR
UKR
 
-14 M 4,00/55/14.25 1,50/55/14.25     595,74
20 Kozelskaya Mariya BLR
BLR
 
-14 F 1,50/55/16.00 2,00/55/16.00     584,27
21 Zhilizki Stanislav BLR
BLR
 
-14 M 3,50/55/16.00 1,00/55/14.25     531,91
22 Hrushko Alexandr UKR
UKR
 
-14 M 1,00/55/18.25 3,50/55/16.00     457,45
23 Vlasov Sviatoslav RUS
RUS
 
35+ M 1,50/55/18.25 0,00/55/16.00     380,95
24 Postelnikov Yaroslav UKR
UKR
 
-14 M 3,00/55/18.25 4,00/55/18.25     340,43
25 Kotlyarenko Aleksandr UKR
UKR
 
35+ M 3,00/43 1,50/55/18.25     309,52
26 Kotlyarenko Nikita UKR
UKR
 
-14 M 2,50/52 2,25/55/18.25     303,19
27 Semavin Savely BLR
BLR
 
-14 M 5,00/52 1,50/49     234,04
28 Kuktenko Alexander UKR
UKR
 
-14 M 3,50/52 2,50/52     202,13
29 Ukolau Anton BLR
BLR
 
-14 M 2,50/49 2,00/49     53,19
30 Barvinskyi Oleksandr UKR
UKR
 
Ope M 6,00/43 3,00/49      
30 Ryabinchuk Ilya UKR
UKR
 
-14 M 0,00/34 0,00/40      

All skiers Tricks Results

Homologation: Ranking List - 30.09.2016 - 02.10.2016
  Name Country Categ. Round 1 Round 2 Round 3   Overall
1 Tsiutsiura Maria UKR
UKR
 
-14 F 5360 4330 5620   854,10
2 Parkhomenka Alena BLR
BLR
 
-14 F 4850 5440 5330   826,75
3 Filaretov Damir UKR
UKR
 
-14 M 3160 5110 5960   740,37
4 Hvozdzeva Sofya BLR
BLR
 
-14 F 3950 4220 4730   718,84
5 Maksimenkova Sofia UKR
UKR
 
-17 F 5400 5920 6070   693,71
6 Samoilov Alexander UKR
UKR
 
-17 M 7640 7800 5560   742,15
7 Mikhilau Aliaksandr BLR
BLR
 
Ope M 7710 6080 5900   660,10
8 Marozau Artsiom BLR
BLR
 
Ope M 8160 5480 4880   698,63
9 Postelnikov Yaroslav UKR
UKR
 
-14 M 1490 5460 2280   678,26
10 Shevtsova Eva UKR
UKR
 
-17 F 5540 5690 640   650,29
11 Prosvetova Stanislava UKR
UKR
 
-17 F 4980 5380     614,86
12 Kuzmenko Ksenia UKR
UKR
 
-17 F 5360 4370     612,57
13 Pirozhenko Anna UKR
UKR
 
Ope F 4460 5160     601,40
14 Hrushko Alexandr UKR
UKR
 
-14 M 4380 4760     591,30
15 Kisialiova Katsiaryna BLR
BLR
 
Ope F 4800 4890     569,93
16 Ryabinchuk Ilya UKR
UKR
 
-14 M 3630 4260     529,19
17 Petrenko Stefan BLR
BLR
 
-17 M 5420 5090     515,70
18 Belskaya Maryia BLR
BLR
 
-14 F 3160 2840     480,24
19 Zhilizki Stanislav BLR
BLR
 
-14 M 3480 3740     464,60
20 Vorchilo Diana UKR
UKR
 
-14 F 2960 1110     449,85
21 Liasnoi Arseni BLR
BLR
 
-17 M 3970 4700     447,19
22 Trubskaya Valeryia BLR
BLR
 
-17 F 3530 3910     446,86
23 Kuktenko Alexander UKR
UKR
 
-14 M 3040 3590     445,96
24 Straltsou Ilya BLR
BLR
 
-14 M 3300 2950     409,94
25 Kozelskaya Mariya BLR
BLR
 
-14 F 2060 2440     370,82
26 Semavin Savely BLR
BLR
 
-14 M 1980 2970     368,94
27 Kotlyarenko Nikita UKR
UKR
 
-14 M 2530 1690     314,29
28 Pylypenko Olha UKR
UKR
 
-14 F 1560 1660     252,28
29 Gerashchenko Maria UKR
UKR
 
-14 F 1410 1560     237,08
30 Ukolau Anton BLR
BLR
 
-14 M 1020 940     126,71
31 Poliakov Nazar UKR
UKR
 
-14 M 320 320     39,75

All skiers Jump Results

Homologation: Ranking List - 30.09.2016 - 02.10.2016
  Name Country Categ. Round 1 Round 2 Round 3   Overall
1 Maksimenkova Sofia UKR
UKR
 
-17 F 40,9m 40,1m 39,9m   896,83
2 Samoilov Alexander UKR
UKR
 
-17 M 45,0m 45,6m 46,8m   849,88
3 Prosvetova Stanislava UKR
UKR
 
-17 F 37,0m 37,9m 37,8m   817,46
4 Petrenko Stefan BLR
BLR
 
-17 M 40,5m 42,0m 44,9m   806,00
5 Kisialiova Katsiaryna BLR
BLR
 
Ope F 39,0m 39,1m 42,0m   746,27
6 Parkhomenka Alena BLR
BLR
 
-14 F 24,1m 25,7m 26,1m   720,75
7 Liasnoi Arseni BLR
BLR
 
-17 M 37,8m 39,6m 40,7m   709,01
8 Filaretov Damir UKR
UKR
 
-14 M 32,8m 30,5m 32,8m   678,57
9 Marozau Artsiom BLR
BLR
 
Ope M 54,7m 52,5m 53,8m   693,93
10 Belskaya Maryia BLR
BLR
 
-14 F 24,0m 24,4m 23,7m   656,60
11 Kuzmenko Ksenia UKR
UKR
 
-17 F 30,9m 28,6m     632,28
12 Tsiutsiura Maria UKR
UKR
 
-14 F 22,5m 23,0m     603,77
13 Trubskaya Valeryia BLR
BLR
 
-17 F 26,1m 29,8m     603,17
14 Hvozdzeva Sofya BLR
BLR
 
-14 F 21,7m 20,7m     554,72
15 Mikhilau Aliaksandr BLR
BLR
 
Ope M 47,6m 47,6m     528,04
16 Straltsou Ilya BLR
BLR
 
-14 M 15,3m 26,8m     500,00
17 Zhilizki Stanislav BLR
BLR
 
-14 M 17,2m 19,2m     273,81
18 Postelnikov Yaroslav UKR
UKR
 
-14 M 17,9m 19,1m     270,83
19 Kozelskaya Mariya BLR
BLR
 
-14 F 11,3m 11,5m     169,81
20 Hrushko Alexandr UKR
UKR
 
-14 M 15,5m 14,9m     163,69
21 Kuktenko Alexander UKR
UKR
 
-14 M 14,3m 15,0m     148,81
22 Ukolau Anton BLR
BLR
 
-14 M 8,5m 8,6m      

All skiers Overall Results

- 30.09.2016 - 02.10.2016
  Name Country Categ. Slalom Tricks Jump Overall
1 Parkhomenka Alena BLR
BLR
 
-14 F 853,93 826,75 720,75 2401,43
2 Prosvetova Stanislava UKR
UKR
 
-17 F 875,00 614,86 817,46 2307,32
3 Samoilov Alexander UKR
UKR
 
-17 M 666,67 742,15 849,88 2258,70
4 Maksimenkova Sofia UKR
UKR
 
-17 F 647,73 693,71 896,83 2238,27
5 Marozau Artsiom BLR
BLR
 
Ope M 745,90 698,63 693,93 2138,46
6 Tsiutsiura Maria UKR
UKR
 
-14 F 651,69 854,10 603,77 2109,56
7 Petrenko Stefan BLR
BLR
 
-17 M 764,71 515,70 806,00 2086,41
8 Kisialiova Katsiaryna BLR
BLR
 
Ope F 700,00 569,93 746,27 2016,20
9 Filaretov Damir UKR
UKR
 
-14 M 595,74 740,37 678,57 2014,68
10 Kuzmenko Ksenia UKR
UKR
 
-17 F 750,00 612,57 632,28 1994,85
11 Hvozdzeva Sofya BLR
BLR
 
-14 F 719,10 718,84 554,72 1992,66
12 Liasnoi Arseni BLR
BLR
 
-17 M 764,71 447,19 709,01 1920,91
13 Trubskaya Valeryia BLR
BLR
 
-17 F 863,64 446,86 603,17 1913,67
14 Belskaya Maryia BLR
BLR
 
-14 F 775,28 480,24 656,60 1912,12
15 Mikhilau Aliaksandr BLR
BLR
 
Ope M 721,31 660,10 528,04 1909,45
16 Straltsou Ilya BLR
BLR
 
-14 M 617,02 409,94 500,00 1526,96
17 Postelnikov Yaroslav UKR
UKR
 
-14 M 340,43 678,26 270,83 1289,52
18 Zhilizki Stanislav BLR
BLR
 
-14 M 531,91 464,60 273,81 1270,32
19 Hrushko Alexandr UKR
UKR
 
-14 M 457,45 591,30 163,69 1212,44
20 Kozelskaya Mariya BLR
BLR
 
-14 F 584,27 370,82 169,81 1124,90
21 Kuktenko Alexander UKR
UKR
 
-14 M 202,13 445,96 148,81 796,90
22 Ukolau Anton BLR
BLR
 
-14 M 53,19 126,71   179,90