Belarus Youth Championship 2017

Under 14 Girls Slalom Results

Homologation: Ranking List - 24.06.2017 - 25.06.2017
  Name Team   Categ. Priliminary Final   Overall
1 Belskaya Maryia Vitebskaya obl
BLR
 
-14 F 3,50/55/14.25 0,50/55/13.00   820,22
2 Hvozdzeva Sofya Vitebskaya obl
BLR
 
-14 F 4,00/55/16.00 1,50/55/14.25   707,87
3 Kozelskaya Mariya Vitebskaya obl
BLR
 
-14 F 5,00/55/16.00 4,00/55/16.00   651,69
4 Dziadok Yelizaveta Minsk
BLR
 
-14 F 0,50/52 1,00/55/16.00   561,80
5 Artsiomava Aryna Minsk
BLR
 
-14 F 2,00/55/18.25 2,00/55/18.25   449,44
6 Dauzhankova Hanna *Minsk
BLR
 
-14 F 2,50/49     191,01
6 Letun Anna Minsk
BLR
 
-14 F 2,50/49     191,01

Under 14 Boys Slalom Results

Homologation: Ranking List - 24.06.2017 - 25.06.2017
  Name Team   Categ. Priliminary Final   Overall
1 Straltsou Ilya Vitebskaya obl
BLR
 
-14 M 1,00/55/12.00 4,00/55/13.00   787,23
2 Zhilizki Stanislav Minsk
BLR
 
-14 M 5,00/55/18.25 2,00/55/14.25   553,19
3 Mazurkevich Vasiliy *Minsk
BLR
 
-14 M 1,50/52 2,50/55/18.25   308,51
4 Malinovskii Nikita *Vitebskaya obl
BLR
 
-14 M 1,00/37 2,00/43    

Under 17 Girls Slalom Results

Homologation: Ranking List - 24.06.2017 - 25.06.2017
  Name Team   Categ. Priliminary Final   Overall
1 Trubskaya Valeryia *Minsk
BLR
 
-17 F 1,00/55/12.00 3,00/55/13.00   581,40
2 Charnyshova Luiza Vitebskaya obl
BLR
 
-17 F 3,50/55/13.00 2,50/55/13.00   500,00
3 Valuiskaya Lizaveta Vitebskaya obl
BLR
 
-17 F 1,50/55/13.00 2,00/55/13.00   465,12
4 Parkhomenka Alena Minsk
BLR
 
-17 F 4,00/55/14.25 2,00/55/13.00   465,12
5 Khukhrakova Irina Vitebskaya obl
BLR
 
-17 F 4,50/55/14.25 1,00/55/13.00   441,86

Under 17 Boys Slalom Results

Homologation: Ranking List - 24.06.2017 - 25.06.2017
  Name Team   Categ. Priliminary Final   Overall
1 Petrenko Stefan Minsk
BLR
 
-17 M 3,50/58/13.00 2,00/58/12.00
(Tie break: 2,00/58/12.00)
(Tie break: 3,00/58/12.00)
(Tie break: 3,00/58/12.00)
(Tie break: 3,00/58/13.00)
  530,61
2 Harbachuk Viktar Minsk
BLR
 
-17 M 2,00/58/12.00 2,00/58/12.00
(Tie break: 2,00/58/12.00)
(Tie break: 3,00/58/12.00)
(Tie break: 3,00/58/12.00)
(Tie break: 2,50/58/13.00)
  530,61
3 Melnik Stsiapan Minsk
BLR
 
-17 M 1,00/58/12.00 0,00/58/12.00   510,20
4 Schasny Nikita *Minsk
BLR
 
-17 M 3,50/58/13.00 5,00/58/13.00   469,39
5 Lapkouski Kiryl Vitebskaya obl
BLR
 
-17 M 3,00/58/13.00 5,00/58/13.00   469,39
6 Liasnoi Arseni *Minsk
BLR
 
-17 M 2,00/58/13.00     408,16
7 Mingalev Alexandr *Minsk
BLR
 
-17 M 0,50/58/14.25     255,10

Under 21 Ladies Slalom Results

Homologation: Ranking List - 24.06.2017 - 25.06.2017
  Name Team   Categ. Priliminary Final   Overall
1 Kisialiova Katsiaryna Vitebskaya obl
BLR
 
-21 F 3,50/55/12.00 5,00/55/12.00   745,45
2 Leschenko Maria Minsk
BLR
 
-21 F 0,50/55/12.00 2,00/55/12.00   690,91
3 Lahunova Anastasia *Minsk
BLR
 
-21 F 2,50/55/14.25 3,50/55/14.25   500,00

Under 21 Men Slalom Results

Homologation: Ranking List - 24.06.2017 - 25.06.2017
  Name Team   Categ. Priliminary Final   Overall
1 Purosau Mikhail Minsk
BLR
 
-21 M 4,00/58/11.25 4,00/58/11.25   754,10
2 Antonau Anton Vitebskaya obl
BLR
 
-21 M 4,00/58/12.00 3,00/58/11.25   737,70
3 Mikhilau Aliaksandr Vitebskaya obl
BLR
 
-21 M 3,50/58/11.25 1,50/58/11.25   745,90
4 Kazlowski Alexander *Minsk
BLR
 
-21 M 4,00/58/11.25 0,00/58/11.25   754,10
5 Rutkovski Artur Minsk
BLR
 
-21 M 2,50/58/12.00 1,50/58/12.00   631,15
6 Artsiomau Yahor Minsk
BLR
 
-21 M 1,50/58/13.00     516,39

Under 14 Girls Tricks Results

Homologation: Ranking List - 24.06.2017 - 25.06.2017
  Name Team   Categ. Priliminary Final   Overall
1 Hvozdzeva Sofya Vitebskaya obl
BLR
 
-14 F 5080 5340   811,55
2 Kozelskaya Mariya Vitebskaya obl
BLR
 
-14 F 4080 4170   633,74
3 Letun Anna Minsk
BLR
 
-14 F 3380 3640   553,19
4 Dauzhankova Hanna *Minsk
BLR
 
-14 F 2980 2820   452,89
5 Belskaya Maryia Vitebskaya obl
BLR
 
-14 F 4280 2720   650,46
6 Dziadok Yelizaveta Minsk
BLR
 
-14 F 2940     446,81
7 Laschenko Natalia *Minsk
BLR
 
-14 F 2740     416,41
8 Artsiomava Aryna Minsk
BLR
 
-14 F 2190     332,83
9 Valchuk Ellina *Minsk
BLR
 
-14 F 2060     313,07

Under 14 Boys Tricks Results

Homologation: Ranking List - 24.06.2017 - 25.06.2017
  Name Team   Categ. Priliminary Final   Overall
1 Straltsou Ilya Vitebskaya obl
BLR
 
-14 M 3970 3370   493,17
2 Khatkouski Maksim *Minsk
BLR
 
-14 M 2190 3360   417,39
3 Zhilizki Stanislav Minsk
BLR
 
-14 M 3770 2730   468,32
4 Lashenka Nil *Minsk
BLR
 
-14 M 1920 1740   238,51
5 Malinovskii Nikita *Vitebskaya obl
BLR
 
-14 M 1430 1660   206,21

Under 17 Girls Tricks Results

Homologation: Ranking List - 24.06.2017 - 25.06.2017
  Name Team   Categ. Priliminary Final   Overall
1 Charnyshova Luiza Vitebskaya obl
BLR
 
-17 F 4460 6250   728,44
2 Parkhomenka Alena Minsk
BLR
 
-17 F 5470 4910   637,53
3 Khukhrakova Irina Vitebskaya obl
BLR
 
-17 F 4100 4890   569,93
4 Valuiskaya Lizaveta Vitebskaya obl
BLR
 
-17 F 4580 3320   533,80

Under 17 Boys Tricks Results

Homologation: Ranking List - 24.06.2017 - 25.06.2017
  Name Team   Categ. Priliminary Final   Overall
1 Lapkouski Kiryl Vitebskaya obl
BLR
 
-17 M 7400 7400   633,56
2 Melnik Stsiapan Minsk
BLR
 
-17 M 6330 6330   541,95
3 Harbachuk Viktar Minsk
BLR
 
-17 M 6090 6070   521,40
4 Liasnoi Arseni *Minsk
BLR
 
-17 M 5880 5650   503,42
5 Schasny Nikita *Minsk
BLR
 
-17 M 5530 2780   473,46
6 Petrenko Stefan Minsk
BLR
 
-17 M 3100     265,41
7 Mingalev Alexandr *Minsk
BLR
 
-17 M 3030     259,42

Under 21 Ladies Tricks Results

Homologation: Ranking List - 24.06.2017 - 25.06.2017
  Name Team   Categ. Priliminary Final   Overall
1 Kisialiova Katsiaryna Vitebskaya obl
BLR
 
-21 F 6600 6120   769,23
2 Yuranova Mariya Vitebskaya obl
BLR
 
-21 F 1130 590   131,70

Under 21 Men Tricks Results

Homologation: Ranking List - 24.06.2017 - 25.06.2017
  Name Team   Categ. Priliminary Final   Overall
1 Mikhilau Aliaksandr Vitebskaya obl
BLR
 
-21 M 8870 8320   759,42
2 Purosau Mikhail Minsk
BLR
 
-21 M 5540 8110   694,35
3 Artsiomau Yahor Minsk
BLR
 
-21 M 5580 5940   508,56
4 Antonau Anton Vitebskaya obl
BLR
 
-21 M 8110 3740   694,35
5 Rutkovski Artur Minsk
BLR
 
-21 M 950 3480   297,95

Under 14 Girls Jump Results

Homologation: Normal - 24.06.2017 - 25.06.2017
  Name Team   Categ. Priliminary Final   Overall
1 Belskaya Maryia Vitebskaya obl
BLR
 
-14 F 27,5m 28,5m   811,32
2 Hvozdzeva Sofya Vitebskaya obl
BLR
 
-14 F 24,3m 23,9m   652,83
3 Kozelskaya Mariya Vitebskaya obl
BLR
 
-14 F 21,0m 21,0m   528,30
4 Dziadok Yelizaveta Minsk
BLR
 
-14 F 17,0m 17,9m   411,32
5 Letun Anna Minsk
BLR
 
-14 F 18,5m 17,0m   433,96
6 Valchuk Ellina *Minsk
BLR
 
-14 F 14,9m     298,11
7 Dauzhankova Hanna *Minsk
BLR
 
-14 F 13,6m     249,06
8 Artsiomava Aryna Minsk
BLR
 
-14 F 12,5m     207,55

Under 14 Boys Jump Results

Homologation: Normal - 24.06.2017 - 25.06.2017
  Name Team   Categ. Priliminary Final   Overall
1 Straltsou Ilya Vitebskaya obl
BLR
 
-14 M 30,6m 32,4m   666,67
2 Zhilizki Stanislav Minsk
BLR
 
-14 M 27,0m 27,3m   514,88
3 Mazurkevich Vasiliy *Minsk
BLR
 
-14 M 24,3m 27,0m   505,95
4 Khatkouski Maksim *Minsk
BLR
 
-14 M 16,8m 18,2m   244,05
5 Malinovskii Nikita *Vitebskaya obl
BLR
 
-14 M 14,2m 0,00m   125,00

Under 17 Girls Jump Results

Homologation: Normal - 24.06.2017 - 25.06.2017
  Name Team   Categ. Priliminary Final   Overall
1 Charnyshova Luiza Vitebskaya obl
BLR
 
-17 F 37,2m 37,8m   661,33
2 Khukhrakova Irina Vitebskaya obl
BLR
 
-17 F 34,4m 36,0m   613,33
3 Valuiskaya Lizaveta Vitebskaya obl
BLR
 
-17 F 32,1m 33,9m   557,33
4 Parkhomenka Alena Minsk
BLR
 
-17 F 34,4m 33,6m   570,67

Under 17 Boys Jump Results

Homologation: Normal - 24.06.2017 - 25.06.2017
  Name Team   Categ. Priliminary Final   Overall
1 Petrenko Stefan Minsk
BLR
 
-17 M 42,7m 45,1m   525,10
2 Harbachuk Viktar Minsk
BLR
 
-17 M 42,1m 44,0m   502,09
3 Melnik Stsiapan Minsk
BLR
 
-17 M 44,2m 43,1m   506,28
4 Liasnoi Arseni *Minsk
BLR
 
-17 M 45,1m 42,5m   525,10
5 Lapkouski Kiryl Vitebskaya obl
BLR
 
-17 M 42,1m 41,9m   462,34
6 Schasny Nikita *Minsk
BLR
 
-17 M 34,0m     292,89

Under 21 Ladies Jump Results

Homologation: Normal - 24.06.2017 - 25.06.2017
  Name Team   Categ. Priliminary Final   Overall
1 Kisialiova Katsiaryna Vitebskaya obl
BLR
 
-21 F 42,4m 42,7m   767,16

Under 21 Men Jump Results

Homologation: Normal - 24.06.2017 - 25.06.2017
  Name Team   Categ. Priliminary Final   Overall
1 Purosau Mikhail Minsk
BLR
 
-21 M 53,3m 53,5m   665,89
2 Antonau Anton Vitebskaya obl
BLR
 
-21 M 49,5m 49,5m   572,43
3 Mikhilau Aliaksandr Vitebskaya obl
BLR
 
-21 M 47,2m 48,9m   558,41
4 Artsiomau Yahor Minsk
BLR
 
-21 M 45,5m 45,1m   478,97

Under 14 Girls Overall Results

- 24.06.2017 - 25.06.2017
  Name Team   Categ. Slalom Tricks Jump Overall
1 Belskaya Maryia Vitebskaya obl
BLR
 
-14 F 820,22 650,46 811,32 2282,00
2 Hvozdzeva Sofya Vitebskaya obl
BLR
 
-14 F 707,87 811,55 652,83 2172,25
3 Kozelskaya Mariya Vitebskaya obl
BLR
 
-14 F 651,69 633,74 528,30 1813,73
4 Dziadok Yelizaveta Minsk
BLR
 
-14 F 561,80 446,81 411,32 1419,93
5 Letun Anna Minsk
BLR
 
-14 F 191,01 553,19 433,96 1178,16
6 Artsiomava Aryna Minsk
BLR
 
-14 F 449,44 332,83 207,55 989,82
7 Dauzhankova Hanna *Minsk
BLR
 
-14 F 191,01 452,89 249,06 892,96

Under 14 Boys Overall Results

- 24.06.2017 - 25.06.2017
  Name Team   Categ. Slalom Tricks Jump Overall
1 Straltsou Ilya Vitebskaya obl
BLR
 
-14 M 787,23 493,17 666,67 1947,07
2 Zhilizki Stanislav Minsk
BLR
 
-14 M 553,19 468,32 514,88 1536,39
3 Malinovskii Nikita *Vitebskaya obl
BLR
 
-14 M   206,21 125,00 331,21

Under 17 Girls Overall Results

- 24.06.2017 - 25.06.2017
  Name Team   Categ. Slalom Tricks Jump Overall
1 Charnyshova Luiza Vitebskaya obl
BLR
 
-17 F 500,00 728,44 661,33 1889,77
2 Parkhomenka Alena Minsk
BLR
 
-17 F 465,12 637,53 570,67 1673,32
3 Khukhrakova Irina Vitebskaya obl
BLR
 
-17 F 441,86 569,93 613,33 1625,12
4 Valuiskaya Lizaveta Vitebskaya obl
BLR
 
-17 F 465,12 533,80 557,33 1556,25

Under 17 Boys Overall Results

- 24.06.2017 - 25.06.2017
  Name Team   Categ. Slalom Tricks Jump Overall
1 Lapkouski Kiryl Vitebskaya obl
BLR
 
-17 M 469,39 633,56 462,34 1565,29
2 Melnik Stsiapan Minsk
BLR
 
-17 M 510,20 541,95 506,28 1558,43
3 Harbachuk Viktar Minsk
BLR
 
-17 M 530,61 521,40 502,09 1554,10
4 Liasnoi Arseni *Minsk
BLR
 
-17 M 408,16 503,42 525,10 1436,68
5 Petrenko Stefan Minsk
BLR
 
-17 M 530,61 265,41 525,10 1321,12
6 Schasny Nikita *Minsk
BLR
 
-17 M 469,39 473,46 292,89 1235,74

Under 21 Ladies Overall Results

- 24.06.2017 - 25.06.2017
  Name Team   Categ. Slalom Tricks Jump Overall
1 Kisialiova Katsiaryna Vitebskaya obl
BLR
 
-21 F 745,45 769,23 767,16 2281,84

Under 21 Men Overall Results

- 24.06.2017 - 25.06.2017
  Name Team   Categ. Slalom Tricks Jump Overall
1 Purosau Mikhail Minsk
BLR
 
-21 M 754,10 694,35 665,89 2114,34
2 Mikhilau Aliaksandr Vitebskaya obl
BLR
 
-21 M 745,90 759,42 558,41 2063,73
3 Antonau Anton Vitebskaya obl
BLR
 
-21 M 737,70 694,35 572,43 2004,48
4 Artsiomau Yahor Minsk
BLR
 
-21 M 516,39 508,56 478,97 1503,92