Ukraine Open 2017

Under 10 Boys Overall Results

- 29/09/2017 - 01/10/2017
  Name Country Categ. Slalom Tricks Jump Overall
1 Semavin Savely BLR
BLR
 
-10 M 1024.19 834.03 702.38 2560.60
2 Ryabinchuk Ilya UKR
UKR
 
-10 M 854.84 1029.41 428.57 2312.82

Under 14 Girls Overall Results

- 29/09/2017 - 01/10/2017
  Name Country Categ. Slalom Tricks Jump Overall
1 Belskaya Maryia BLR
BLR
 
-14 F 752.81 572.95 800.00 2125.76
2 Tsiutsiura Maria UKR
UKR
 
-14 F 606.74 826.75 664.15 2097.64
3 Hvozdzeva Sofya BLR
BLR
 
-14 F 629.21 769.00 690.57 2088.78
4 Kozelskaya Mariya BLR
BLR
 
-14 F 617.98 554.71 652.83 1825.52

Under 14 Boys Overall Results

- 29/09/2017 - 01/10/2017
  Name Country Categ. Slalom Tricks Jump Overall
1 Filaretov Damir UKR
UKR
 
-14 M 670.21 818.63 785.71 2274.55
2 Straltsou Ilya BLR
BLR
 
-14 M 723.40 419.88 791.67 1934.95
3 Hrushko Alexandr UKR
UKR
 
-14 M 595.74 716.77 348.21 1660.72
4 Mazurkevich Vasiliy BLR
BLR
 
-14 M 702.13 192.55 654.76 1549.44
5 Postelnikov Yaroslav UKR
UKR
 
-14 M 319.15 647.20 303.57 1269.92
6 Chornyy Ivan UKR
UKR
 
-14 M 319.15 382.61 223.21 924.97
7 Malinovskii Nikita BLR
BLR
 
-14 M 287.23 221.12 339.29 847.64
8 Bakach Aliaksandr BLR
BLR
 
-14 M 404.26 200.00 166.67 770.93

Open Ladies Overall Results

- 29/09/2017 - 01/10/2017
  Name Country Categ. Slalom Tricks Jump Overall
1 Prosvetova Stanislava UKR
UKR
 
Ope F 700.00 756.41 713.43 2169.84
2 Parkhomenka Alena BLR
BLR
 
Ope F 600.00 655.01 564.18 1819.19

Open Men Overall Results

- 29/09/2017 - 01/10/2017
  Name Country Categ. Slalom Tricks Jump Overall
1 Samoilov Alexander UKR
UKR
 
Ope M 639.34 802.23 642.52 2084.09
2 Petrenko Stefan BLR
BLR
 
Ope M 524.59 502.57 509.35 1536.51

Under 10 Girls Slalom Results

Homologation: Ranking List - 29/09/2017 - 01/10/2017
  Name Country Categ. Round 1 Round 2 Round 3   Overall
1 Yuranova Mariya BLR
BLR
 
-10 F 6.00/31 3.00/37 3.00/40   589.29
2 Hartsik Maryeta BLR
BLR
 
-10 F 4.00/34 1.00/37 4.00/31   446.43

Under 10 Boys Slalom Results

Homologation: Ranking List - 29/09/2017 - 01/10/2017
  Name Country Categ. Round 1 Round 2 Round 3   Overall
1 Semavin Savely BLR
BLR
 
-10 M 1.50/49/14.25 2.50/49/16.00 3.50/49/14.25   1024.19
2 Ryabinchuk Ilya UKR
UKR
 
-10 M 5.50/46 0.00/46 5.00/49   854.84

Under 14 Girls Slalom Results

Homologation: Ranking List - 29/09/2017 - 01/10/2017
  Name Country Categ. Round 1 Round 2 Round 3   Overall
1 Belskaya Maryia BLR
BLR
 
-14 F 0.50/55/14.25 3.50/55/14.25 1.50/55/14.25   752.81
2 Hvozdzeva Sofya BLR
BLR
 
-14 F 3.00/55/16.00 4.00/55/16.00 6.00/55/18.25   629.21
3 Kozelskaya Mariya BLR
BLR
 
-14 F 3.00/55/18.25 3.50/55/16.00 6.00/43   617.98
4 Tsiutsiura Maria UKR
UKR
 
-14 F 3.00/55/16.00 0.50/43 1.00/43   606.74

Under 14 Boys Slalom Results

Homologation: Ranking List - 29/09/2017 - 01/10/2017
  Name Country Categ. Round 1 Round 2 Round 3   Overall
1 Straltsou Ilya BLR
BLR
 
-14 M 2.00/55/13.00 1.50/55/14.25 4.00/55/13.00   723.40
2 Mazurkevich Vasiliy BLR
BLR
 
-14 M 1.50/55/14.25 3.00/55/13.00     702.13
3 Filaretov Damir UKR
UKR
 
-14 M 1.50/55/13.00 0.00/55/13.00 1.00/55/13.00   670.21
4 Hrushko Alexandr UKR
UKR
 
-14 M 4.00/55/16.00 4.00/55/16.00 4.00/55/14.25   595.74
5 Kotlyarenko Nikita UKR
UKR
 
-14 M 0.50/55/14.25 2.00/55/14.25 0.50/55/14.25   553.19
6 Bakach Aliaksandr BLR
BLR
 
-14 M 4.00/55/18.25 1.00/55/16.00     404.26
7 Purins Peteris LAT
LAT
 
-14 M 2.00/55/18.25 4.00/55/18.25 2.50/55/18.25   340.43
8 Postelnikov Yaroslav UKR
UKR
 
-14 M 3.00/55/18.25 3.00/55/18.25     319.15
9 Chornyy Ivan UKR
UKR
 
-14 M 2.00/55/18.25 3.00/55/18.25     319.15
10 Malinovskii Nikita BLR
BLR
 
-14 M 4.50/52 1.50/55/18.25 1.50/55/18.25   287.23

Open Ladies Slalom Results

Homologation: Ranking List - 29/09/2017 - 01/10/2017
  Name Country Categ. Round 1 Round 2 Round 3   Overall
1 Prosvetova Stanislava UKR
UKR
 
Ope F 2.50/55/13.00 2.50/55/12.00 1.50/55/13.00   700.00
2 Spurina Liva LAT
LAT
 
Ope F 1.50/55/12.00 5.00/55/13.00 6.00/55/13.00   681.82
3 Parkhomenka Alena BLR
BLR
 
Ope F 3.00/55/13.00 2.25/55/14.25 2.50/55/13.00   600.00
4 Lahunova Anastasia BLR
BLR
 
Ope F 2.00/55/13.00 2.50/55/13.00 3.50/52   590.91

Open Men Slalom Results

Homologation: Ranking List - 29/09/2017 - 01/10/2017
  Name Country Categ. Round 1 Round 2 Round 3   Overall
1 Kazlowski Alexander BLR
BLR
 
Ope M 3.50/58/13.00 0.00/58/13.00 0.50/58/11.25   696.72
2 Samoilov Alexander UKR
UKR
 
Ope M 5.50/58/13.00 3.00/58/12.00 0.50/58/12.00   639.34
3 Papakul Nikita BLR
BLR
 
Ope M 2.50/58/12.00 0.00/58/13.00     631.15
4 Petrenko Stefan BLR
BLR
 
Ope M 5.50/58/14.25 2.00/58/13.00     524.59
5 Cinis Valters LAT
LAT
 
Ope M 5.00/58/14.25 3.50/58/16.00 4.50/58/16.00   475.41

Under 10 Girls Tricks Results

Homologation: Ranking List - 29/09/2017 - 01/10/2017
  Name Country Categ. Round 1 Round 2 Round 3   Overall
1 Yuranova Mariya BLR
BLR
 
-10 F 1170 1140 1670   673.39
2 Hartsik Maryeta BLR
BLR
 
-10 F 1010 1310 700   528.23
3 Gerashchenko Maria UKR
UKR
 
-10 F 1040 1070 890   431.45
4 Popova Mariya UKR
UKR
 
-10 F 280 300   120.97
5 Dryha Emiliia UKR
UKR
 
-10 F 80 140   56.45
6 Sadovnikova Violetta UKR
UKR
 
-10 F 70     28.23
7 Vilkova Valentina UKR
UKR
 
-10 F 60     24.19
8 Kyrpa Varvara UKR
UKR
 
-10 F 40     16.13

Under 10 Boys Tricks Results

Homologation: Ranking List - 29/09/2017 - 01/10/2017
  Name Country Categ. Round 1 Round 2 Round 3   Overall
1 Ryabinchuk Ilya UKR
UKR
 
-10 M 4440 4900 2280   1029.41
2 Semavin Savely BLR
BLR
 
-10 M 3920 3970 3790   834.03
3 Poliakov Nazar UKR
UKR
 
-10 M 660 760   159.66
4 Zelentsov Ivan UKR
UKR
 
-10 M 350 360   75.63
5 Mykhailichenko Mykhailo UKR
UKR
 
-10 M 260 260   54.62
6 Ovchinnikov Vadim UKR
UKR
 
-10 M 260 240   54.62
7 Dryha Lev UKR
UKR
 
-10 M 120 170   35.71
8 Ponomarenko Egor UKR
UKR
 
-10 M 60     12.61
9 Smyrnov Grygorii UKR
UKR
 
-10 M 0      

Under 14 Girls Tricks Results

Homologation: Ranking List - 29/09/2017 - 01/10/2017
  Name Country Categ. Round 1 Round 2 Round 3   Overall
1 Tsiutsiura Maria UKR
UKR
 
-14 F 5090 5180 5440   826.75
2 Hvozdzeva Sofya BLR
BLR
 
-14 F 4330 4990 5060   769.00
3 Belskaya Maryia BLR
BLR
 
-14 F 2700 3310 3770   572.95
4 Kozelskaya Mariya BLR
BLR
 
-14 F 3340 3490 3650   554.71
5 Pylypenko Olha UKR
UKR
 
-14 F 1050 1170   177.81

Under 14 Boys Tricks Results

Homologation: Ranking List - 29/09/2017 - 01/10/2017
  Name Country Categ. Round 1 Round 2 Round 3   Overall
1 Filaretov Damir UKR
UKR
 
-14 M 4430 6210 6590   818.63
2 Hrushko Alexandr UKR
UKR
 
-14 M 4420 4610 5770   716.77
3 Postelnikov Yaroslav UKR
UKR
 
-14 M 1950 4590 5210   647.20
4 Straltsou Ilya BLR
BLR
 
-14 M 3250 3380 3220   419.88
5 Chornyy Ivan UKR
UKR
 
-14 M 3080 3070 3070   382.61
6 Malinovskii Nikita BLR
BLR
 
-14 M 1220 1780 1400   221.12
7 Bakach Aliaksandr BLR
BLR
 
-14 M 1600 1530 1610   200.00
8 Mazurkevich Vasiliy BLR
BLR
 
-14 M 1550 1170 1020   192.55

Open Ladies Tricks Results

Homologation: Ranking List - 29/09/2017 - 01/10/2017
  Name Country Categ. Round 1 Round 2 Round 3   Overall
1 Prosvetova Stanislava UKR
UKR
 
Ope F 6490     756.41
2 Parkhomenka Alena BLR
BLR
 
Ope F 4150 4590 5620   655.01

Open Men Tricks Results

Homologation: Ranking List - 29/09/2017 - 01/10/2017
  Name Country Categ. Round 1 Round 2 Round 3   Overall
1 Samoilov Alexander UKR
UKR
 
Ope M 7780 9370   802.23
2 Petrenko Stefan BLR
BLR
 
Ope M 5630 5560 5870   502.57

Under 10 Boys Jump Results

Homologation: Ranking List - 29/09/2017 - 01/10/2017
  Name Country Categ. Round 1 Round 2 Round 3   Overall
1 Semavin Savely BLR
BLR
 
-10 M 17.7m 17.0m     702.38
2 Ryabinchuk Ilya UKR
UKR
 
-10 M 10.3m 10.8m     428.57

Under 14 Girls Jump Results

Homologation: Ranking List - 29/09/2017 - 01/10/2017
  Name Country Categ. Round 1 Round 2 Round 3   Overall
1 Belskaya Maryia BLR
BLR
 
-14 F 27.2m 26.3m 28.2m   800.00
2 Hvozdzeva Sofya BLR
BLR
 
-14 F 24.5m 23.4m 25.3m   690.57
3 Tsiutsiura Maria UKR
UKR
 
-14 F 23.6m 23.1m 24.6m   664.15
4 Kozelskaya Mariya BLR
BLR
 
-14 F 22.6m 23.7m 24.3m   652.83

Under 14 Boys Jump Results

Homologation: Ranking List - 29/09/2017 - 01/10/2017
  Name Country Categ. Round 1 Round 2 Round 3   Overall
1 Straltsou Ilya BLR
BLR
 
-14 M 35.0m 36.6m 35.5m   791.67
2 Filaretov Damir UKR
UKR
 
-14 M 36.4m 36.4m 36.1m   785.71
3 Mazurkevich Vasiliy BLR
BLR
 
-14 M 30.5m 32.0m 30.5m   654.76
4 Hrushko Alexandr UKR
UKR
 
-14 M 21.7m 20.2m 21.4m   348.21
5 Malinovskii Nikita BLR
BLR
 
-14 M 20.5m 21.4m 21.1m   339.29
6 Postelnikov Yaroslav UKR
UKR
 
-14 M 20.2m 20.0m     303.57
7 Chornyy Ivan UKR
UKR
 
-14 M 17.4m 17.5m     223.21
8 Bakach Aliaksandr BLR
BLR
 
-14 M 15.6m 15.3m 14.5m   166.67

Open Ladies Jump Results

Homologation: Ranking List - 29/09/2017 - 01/10/2017
  Name Country Categ. Round 1 Round 2 Round 3   Overall
1 Prosvetova Stanislava UKR
UKR
 
Ope F 40.5m 39.6m 40.9m   713.43
2 Parkhomenka Alena BLR
BLR
 
Ope F 35.7m 33.8m 35.9m   564.18

Open Men Jump Results

Homologation: Ranking List - 29/09/2017 - 01/10/2017
  Name Country Categ. Round 1 Round 2 Round 3   Overall
1 Samoilov Alexander UKR
UKR
 
Ope M 51.2m 48.0m 52.5m   642.52
2 Petrenko Stefan BLR
BLR
 
Ope M 45.6m 46.8m 46.5m   509.35
3 Ovchinnikov Gleb RUS
RUS
 
Ope M 39.1m 40.2m 41.0m   373.83

Over 35 Ladies Slalom Results

Homologation: Ranking List - 29/09/2017 - 01/10/2017
  Name Country Categ. Round 1 Round 2 Round 3   Overall
1 Cine Ineta LAT
LAT
 
35+ F 3.00/55/18.25 3.00/55/18.25 3.50/55/18.25   132.08

Over 35 Men Slalom Results

Homologation: Ranking List - 29/09/2017 - 01/10/2017
  Name Country Categ. Round 1 Round 2 Round 3   Overall
1 Cinis Ugis LAT
LAT
 
35+ M 4.00/55/13.00 3.50/55/14.25 5.00/55/13.00   560.98
2 Gorshcharuk Dmitry RUS
RUS
 
35+ M 3.00/55/14.25 5.00/55/14.25 2.50/55/13.00   500.00
3 Vlasov Sviatoslav RUS
RUS
 
35+ M 5.00/55/14.25 5.00/55/14.25 4.50/55/14.25   414.63

Over 55 Men Slalom Results

Homologation: Ranking List - 29/09/2017 - 01/10/2017
  Name Country Categ. Round 1 Round 2 Round 3   Overall
1 Zhitlovski Mikhail RUS
RUS
 
55+ M 3.50/34 2.00/34 5.50/34