Nikolai Genov Memorial 2018

Under 14 Girls Tricks Results

Homologation: Ranking List - 08/06/2018 - 10/06/2018
  Name Country Categ. Round 1 Round 2   Overall
1 Hvozdzeva Sofya BLR
BLR
 
-14 F 4420 5870   1000.00
2 Belskaya Maryia BLR
BLR
 
-14 F 2880 4890   833.05
3 Tsiutsiura Maria UKR
UKR
 
-14 F 5290 4440   901.19
4 Dziadok Yelizaveta BLR
BLR
 
-14 F 4950 4300   843.27
5 Kozelskaya Mariya BLR
BLR
 
-14 F 4670 3050   795.57
6 Laschenko Natalia BLR
BLR
 
-14 F 3400 2780   579.22
7 Valchuk Ellina BLR
BLR
 
-14 F 2820     480.41
8 Dauzhankova Hanna BLR
BLR
 
-14 F 2590     441.23
9 Mitrohina Lidia RUS
RUS
 
-14 F 1610     274.28
10 Yuranova Mariya BLR
BLR
 
-14 F 1450     247.02
11 Artsiomava Aryna BLR
BLR
 
-14 F 1010     172.06

Under 14 Boys Tricks Results

Homologation: Ranking List - 08/06/2018 - 10/06/2018
  Name Country Categ. Round 1 Round 2   Overall
1 Hrushko Alexandr UKR
UKR
 
-14 M 5280 5900   1000.00
2 Straltsou Ilya BLR
BLR
 
-14 M 4360 4910   832.20
3 Semavin Savely BLR
BLR
 
-14 M 4560 4850   822.03
4 Postelnikov Yaroslav UKR
UKR
 
-14 M 5580 4510   945.76
5 Ryabinchuk Ilya UKR
UKR
 
-14 M 4290 4290   727.12
6 Mazurkevich Vasiliy BLR
BLR
 
-14 M 2750 2470   466.10
7 Lashenka Nil BLR
BLR
 
-14 M 3110 1710   527.12
8 Tsukanov Arseniy BLR
BLR
 
-14 M 2730 1390   462.71
9 Bozdak Bora BLR
BLR
 
-14 M 2570     435.59
10 Khatkouski Maksim BLR
BLR
 
-14 M 2300     389.83
11 Danisheuski Sergey BLR
BLR
 
-14 M 1850     313.56
12 Bakach Aliaksandr BLR
BLR
 
-14 M 1650     279.66
13 Malinovskii Nikita BLR
BLR
 
-14 M 1480     250.85
14 Zubkov Maxim RUS
RUS
 
-14 M 1060     179.66
15 Mykhailichenko Mykhailo UKR
UKR
 
-14 M 580     98.31

Under 17 Girls Tricks Results

Homologation: Ranking List - 08/06/2018 - 10/06/2018
  Name Country Categ. Round 1 Round 2   Overall
1 Prosvetova Stanislava UKR
UKR
 
-17 F 6530 6660   1000.00
2 Parkhomenka Alena BLR
BLR
 
-17 F 6050 5550   908.41
3 Valuiskaya Lizaveta BLR
BLR
 
-17 F 5370 5500   825.83
4 Khukhrakova Irina BLR
BLR
 
-17 F 5230 4570   785.29
5 Politova Varvara RUS
RUS
 
-17 F 4440 4280   666.67
6 Trubskaya Valeryia BLR
BLR
 
-17 F 3290     493.99
7 Groznova Olga RUS
RUS
 
-17 F 1460     219.22

Under 17 Boys Tricks Results

Homologation: Ranking List - 08/06/2018 - 10/06/2018
  Name Country Categ. Round 1 Round 2   Overall
1 Lapkouski Kiryl BLR
BLR
 
-17 M 7250 6310   1000.00
2 Melnik Stsiapan BLR
BLR
 
-17 M 6920 3960   954.48

Open Ladies Tricks Results

Homologation: Ranking List - 08/06/2018 - 10/06/2018
  Name Country Categ. Round 1 Round 2   Overall
1 Beliakova Mariya BLR
BLR
 
Ope F 6560 7600   1260.36
2 Kisialiova Katsiaryna BLR
BLR
 
Ope F 6030 5810   1000.00
3 Charnyshova Luiza BLR
BLR
 
Ope F 3440 4930   817.58

Open Men Tricks Results

Homologation: Ranking List - 08/06/2018 - 10/06/2018
  Name Country Categ. Round 1 Round 2   Overall
1 Antonau Anton BLR
BLR
 
Ope M 8110 8110   1000.00
2 Mikhilau Aliaksandr BLR
BLR
 
Ope M 7880 8070   995.07
3 Marozau Artsiom BLR
BLR
 
Ope M 6400 7440   917.39
4 Artsiomau Yahor BLR
BLR
 
Ope M 3370 6670   822.44
5 Papkou Andrei BLR
BLR
 
Ope M 5250 3270   647.35

Under 14 Girls Jump Results

Homologation: Ranking List - 08/06/2018 - 10/06/2018
  Name Country Categ. Round 1 Round 2   Overall
1 Belskaya Maryia BLR
BLR
 
-14 F 29.3m 31.2m   1000.00
2 Hvozdzeva Sofya BLR
BLR
 
-14 F 27.9m 28.4m   884.30
3 Kozelskaya Mariya BLR
BLR
 
-14 F 26.8m 27.7m   855.37
4 Dziadok Yelizaveta BLR
BLR
 
-14 F 21.6m 20.9m   603.31
5 Dauzhankova Hanna BLR
BLR
 
-14 F 19.1m 18.0m   500.00
6 Valchuk Ellina BLR
BLR
 
-14 F 18.9m     491.74
7 Artsiomava Aryna BLR
BLR
 
-14 F 15.8m     363.64
8 Mitrohina Lidia RUS
RUS
 
-14 F 15.0m     330.58
9 Laschenko Natalia BLR
BLR
 
-14 F 13.3m     260.33

Under 14 Boys Jump Results

Homologation: Ranking List - 08/06/2018 - 10/06/2018
  Name Country Categ. Round 1 Round 2   Overall
1 Straltsou Ilya BLR
BLR
 
-14 M 36.5m 36.0m   1000.00
2 Mazurkevich Vasiliy BLR
BLR
 
-14 M 31.9m 32.5m   849.06
3 Hrushko Alexandr UKR
UKR
 
-14 M 24.9m 25.4m   581.13
4 Postelnikov Yaroslav UKR
UKR
 
-14 M 23.5m 23.3m   509.43
5 Malinovskii Nikita BLR
BLR
 
-14 M 24.8m 22.7m   558.49
6 Danisheuski Sergey BLR
BLR
 
-14 M 19.4m 19.2m   354.72
6 Khatkouski Maksim BLR
BLR
 
-14 M 19.7m 19.2m   366.04
8 Semavin Savely BLR
BLR
 
-14 M 17.5m 17.7m   290.57
9 Bozdak Bora BLR
BLR
 
-14 M 17.5m 17.5m   283.02
10 Tsukanov Arseniy BLR
BLR
 
-14 M 15.5m     207.55
11 Lashenka Nil BLR
BLR
 
-14 M 12.5m     94.34
12 Ryabinchuk Ilya UKR
UKR
 
-14 M 11.5m     56.60
13 Zubkov Maxim RUS
RUS
 
-14 M 11.1m     41.51
14 Bakach Aliaksandr BLR
BLR
 
-14 M 0.00m      

Under 17 Girls Jump Results

Homologation: Ranking List - 08/06/2018 - 10/06/2018
  Name Country Categ. Round 1 Round 2   Overall
1 Prosvetova Stanislava UKR
UKR
 
-17 F 38.2m 37.1m   1000.00
2 Parkhomenka Alena BLR
BLR
 
-17 F 35.4m 35.4m   888.89
3 Valuiskaya Lizaveta BLR
BLR
 
-17 F 32.8m 33.6m   817.46
4 Khukhrakova Irina BLR
BLR
 
-17 F 35.6m 33.0m   896.83
5 Trubskaya Valeryia BLR
BLR
 
-17 F 29.6m 30.0m   674.60
6 Groznova Olga RUS
RUS
 
-17 F 19.5m     257.94

Under 17 Boys Jump Results

Homologation: Ranking List - 08/06/2018 - 10/06/2018
  Name Country Categ. Round 1 Round 2   Overall
1 Melnik Stsiapan BLR
BLR
 
-17 M 42.6m 43.4m   1000.00
2 Lapkouski Kiryl BLR
BLR
 
-17 M 41.5m 41.4m   918.80

Open Ladies Jump Results

Homologation: Ranking List - 08/06/2018 - 10/06/2018
  Name Country Categ. Round 1 Round 2   Overall
1 Kisialiova Katsiaryna BLR
BLR
 
Ope F 41.8m 39.7m   1000.00
2 Charnyshova Luiza BLR
BLR
 
Ope F 37.4m 39.3m   899.19

Open Men Jump Results

Homologation: Ranking List - 08/06/2018 - 10/06/2018
  Name Country Categ. Round 1 Round 2   Overall
1 Marozau Artsiom BLR
BLR
 
Ope M 52.1m 55.3m   1000.00
2 Papkou Andrei BLR
BLR
 
Ope M 50.9m 51.8m   884.49
3 Arefiev Egor RUS
RUS
 
Ope M 49.2m 48.0m   798.68
4 Artsiomau Yahor BLR
BLR
 
Ope M 46.2m 46.8m   719.47
4 Mikhilau Aliaksandr BLR
BLR
 
Ope M 48.9m 46.8m   788.78
6 Antonau Anton BLR
BLR
 
Ope M 44.7m     650.17

Over 35 Men Jump Results

Homologation: Ranking List - 08/06/2018 - 10/06/2018
  Name Country Categ. Round 1 Round 2   Overall
1 Budurov Vasiliy BLR
BLR
 
35+ M 17.2m 19.4m   9.40

Under 14 Girls Overall Results

- 08/06/2018 - 10/06/2018
  Name Country Categ. Slalom Tricks Jump Overall
1 Belskaya Maryia BLR
BLR
 
-14 F 1000.00 833.05 1000.00 2833.05
2 Hvozdzeva Sofya BLR
BLR
 
-14 F 918.92 1000.00 884.30 2803.22
3 Kozelskaya Mariya BLR
BLR
 
-14 F 891.89 795.57 855.37 2542.83
4 Dziadok Yelizaveta BLR
BLR
 
-14 F 608.11 843.27 603.31 2054.69
5 Artsiomava Aryna BLR
BLR
 
-14 F 689.19 172.06 363.64 1224.89
6 Dauzhankova Hanna BLR
BLR
 
-14 F 270.27 441.23 500.00 1211.50
7 Valchuk Ellina BLR
BLR
 
-14 F 162.16 480.41 491.74 1134.31
8 Laschenko Natalia BLR
BLR
 
-14 F 135.14 579.22 260.33 974.69

Under 14 Boys Overall Results

- 08/06/2018 - 10/06/2018
  Name Country Categ. Slalom Tricks Jump Overall
1 Straltsou Ilya BLR
BLR
 
-14 M 1000.00 832.20 1000.00 2832.20
2 Mazurkevich Vasiliy BLR
BLR
 
-14 M 675.32 466.10 849.06 1990.48
3 Postelnikov Yaroslav UKR
UKR
 
-14 M 519.48 945.76 509.43 1974.67
4 Hrushko Alexandr UKR
UKR
 
-14 M   1000.00 581.13 1581.13
5 Semavin Savely BLR
BLR
 
-14 M 324.68 822.03 290.57 1437.28
6 Malinovskii Nikita BLR
BLR
 
-14 M 285.71 250.85 558.49 1095.05
7 Danisheuski Sergey BLR
BLR
 
-14 M 337.66 313.56 354.72 1005.94
8 Khatkouski Maksim BLR
BLR
 
-14 M 181.82 389.83 366.04 937.69
9 Ryabinchuk Ilya UKR
UKR
 
-14 M   727.12 56.60 783.72
10 Bozdak Bora BLR
BLR
 
-14 M 25.97 435.59 283.02 744.58
11 Tsukanov Arseniy BLR
BLR
 
-14 M   462.71 207.55 670.26
12 Lashenka Nil BLR
BLR
 
-14 M   527.12 94.34 621.46

Under 17 Girls Overall Results

- 08/06/2018 - 10/06/2018
  Name Country Categ. Slalom Tricks Jump Overall
1 Prosvetova Stanislava UKR
UKR
 
-17 F 1000.00 1000.00 1000.00 3000.00
2 Parkhomenka Alena BLR
BLR
 
-17 F 948.72 908.41 888.89 2746.02
3 Khukhrakova Irina BLR
BLR
 
-17 F 794.87 785.29 896.83 2476.99
4 Valuiskaya Lizaveta BLR
BLR
 
-17 F 782.05 825.83 817.46 2425.34
5 Trubskaya Valeryia BLR
BLR
 
-17 F 1000.00 493.99 674.60 2168.59
6 Groznova Olga RUS
RUS
 
-17 F 230.77 219.22 257.94 707.93

Under 17 Boys Overall Results

- 08/06/2018 - 10/06/2018
  Name Country Categ. Slalom Tricks Jump Overall
1 Melnik Stsiapan BLR
BLR
 
-17 M 1000.00 954.48 1000.00 2954.48
2 Lapkouski Kiryl BLR
BLR
 
-17 M 716.22 1000.00 918.80 2635.02

Open Ladies Overall Results

- 08/06/2018 - 10/06/2018
  Name Country Categ. Slalom Tricks Jump Overall
1 Kisialiova Katsiaryna BLR
BLR
 
Ope F 1000.00 1000.00 1000.00 3000.00
2 Charnyshova Luiza BLR
BLR
 
Ope F 826.67 817.58 899.19 2543.44

Open Men Overall Results

- 08/06/2018 - 10/06/2018
  Name Country Categ. Slalom Tricks Jump Overall
1 Marozau Artsiom BLR
BLR
 
Ope M 930.23 917.39 1000.00 2847.62
2 Mikhilau Aliaksandr BLR
BLR
 
Ope M 1000.00 995.07 788.78 2783.85
3 Antonau Anton BLR
BLR
 
Ope M 906.98 1000.00 650.17 2557.15
4 Papkou Andrei BLR
BLR
 
Ope M 895.35 647.35 884.49 2427.19
5 Artsiomau Yahor BLR
BLR
 
Ope M 802.33 822.44 719.47 2344.24

Under 14 Girls Slalom Results

Homologation: Ranking List - 08/06/2018 - 10/06/2018
  Name Country Categ. Round 1 Round 2   Overall
1 Belskaya Maryia BLR
BLR
 
-14 F 1.00/52/12.00 0.50/52/12.00   1000.00
2 Hvozdzeva Sofya BLR
BLR
 
-14 F 0.00/52/13.00 4.00/52/13.00   918.92
3 Kozelskaya Mariya BLR
BLR
 
-14 F 1.50/52/14.25 3.00/52/13.00   891.89
4 Tsiutsiura Maria UKR
UKR
 
-14 F 1.25/52/14.25 4.00/52/16.00   682.43
5 Artsiomava Aryna BLR
BLR
 
-14 F 1.50/52/14.25 1.50/52/16.00   689.19
6 Dziadok Yelizaveta BLR
BLR
 
-14 F 4.50/52/16.00     608.11
7 Dauzhankova Hanna BLR
BLR
 
-14 F 4.00/49     270.27
8 Valchuk Ellina BLR
BLR
 
-14 F 0.00/49     162.16
9 Laschenko Natalia BLR
BLR
 
-14 F 5.00/46     135.14
10 Yuranova Mariya BLR
BLR
 
-14 F 4.50/46     121.62

Under 14 Boys Slalom Results

Homologation: Ranking List - 08/06/2018 - 10/06/2018
  Name Country Categ. Round 1 Round 2   Overall
1 Straltsou Ilya BLR
BLR
 
-14 M 1.00/55/12.00 2.50/55/12.00   1000.00
2 Mazurkevich Vasiliy BLR
BLR
 
-14 M 2.00/55/14.25 5.00/55/16.00   675.32
3 Postelnikov Yaroslav UKR
UKR
 
-14 M 2.00/55/16.00 2.00/55/16.00   519.48
4 Danisheuski Sergey BLR
BLR
 
-14 M 3.00/52 1.00/55/18.25   337.66
5 Malinovskii Nikita BLR
BLR
 
-14 M 5.00/52 4.50/52   285.71
6 Bakach Aliaksandr BLR
BLR
 
-14 M 2.00/55/18.25 3.00/52   363.64
7 Semavin Savely BLR
BLR
 
-14 M 0.50/55/18.25 2.50/52   324.68
8 Khatkouski Maksim BLR
BLR
 
-14 M 1.00/52 1.00/49   181.82
9 Rungis Toms LAT
LAT
 
-14 M 2.50/49     64.94
10 Bozdak Bora BLR
BLR
 
-14 M 1.00/49     25.97
11 Ryabinchuk Ilya UKR
UKR
 
-14 M 5.00/46      
12 Lashenka Nil BLR
BLR
 
-14 M 3.00/46      
13 Tsukanov Arseniy BLR
BLR
 
-14 M 2.50/43      
14 Hrushko Alexandr UKR
UKR
 
-14 M 4.00/34      
15 Khamentovskii Fiodar BLR
BLR
 
-14 M 0.00/34      

Under 17 Girls Slalom Results

Homologation: Ranking List - 08/06/2018 - 10/06/2018
  Name Country Categ. Round 1 Round 2   Overall
1 Trubskaya Valeryia BLR
BLR
 
-17 F 4.50/55/13.00 3.00/55/12.00
(Tie break: 3.00/55/12.00)
  1000.00
2 Prosvetova Stanislava UKR
UKR
 
-17 F 2.50/55/13.00 3.00/55/12.00
(Tie break: 2.50/55/12.00)
  1000.00
3 Parkhomenka Alena BLR
BLR
 
-17 F 3.50/55/13.00 1.00/55/12.00   948.72
4 Valuiskaya Lizaveta BLR
BLR
 
-17 F 0.50/55/13.00 3.25/55/14.25   782.05
5 Khukhrakova Irina BLR
BLR
 
-17 F 1.00/55/13.00 2.50/49   794.87
6 Groznova Olga RUS
RUS
 
-17 F 3.00/52     230.77

Under 17 Boys Slalom Results

Homologation: Ranking List - 08/06/2018 - 10/06/2018
  Name Country Categ. Round 1 Round 2   Overall
1 Melnik Stsiapan BLR
BLR
 
-17 M 1.00/58/12.00 0.00/58/13.00   1000.00
2 Lapkouski Kiryl BLR
BLR
 
-17 M 2.50/58/14.25 5.25/58/16.00   716.22

Open Ladies Slalom Results

Homologation: Ranking List - 08/06/2018 - 10/06/2018
  Name Country Categ. Round 1 Round 2   Overall
1 Komarova Ksenia RUS
RUS
 
Ope F 2.50/55/12.00 3.00/55/12.00   1040.00
2 Kisialiova Katsiaryna BLR
BLR
 
Ope F 1.50/55/12.00 4.50/55/13.00   1000.00
3 Charnyshova Luiza BLR
BLR
 
Ope F 1.00/55/13.00 1.00/55/13.00   826.67

Open Men Slalom Results

Homologation: Ranking List - 08/06/2018 - 10/06/2018
  Name Country Categ. Round 1 Round 2   Overall
1 Marozau Artsiom BLR
BLR
 
Ope M 4.00/58/12.00 3.50/58/12.00   930.23
2 Mikhilau Aliaksandr BLR
BLR
 
Ope M 1.00/58/11.25 3.00/58/12.00   1000.00
3 Antonau Anton BLR
BLR
 
Ope M 2.00/58/12.00 3.00/58/12.00   906.98
4 Papkou Andrei BLR
BLR
 
Ope M 2.50/58/12.00 1.50/58/12.00   895.35
5 Artsiomau Yahor BLR
BLR
 
Ope M 3.00/58/13.00 4.50/58/13.00   802.33

Over 35 Men Slalom Results

Homologation: Ranking List - 08/06/2018 - 10/06/2018
  Name Country Categ. Round 1 Round 2   Overall
1 Linkov Sergey RUS
RUS
 
35+ M 2.00/55/14.25 3.00/55/14.25   15.00
2 Konanau Vasily BLR
BLR
 
35+ M 3.50/49 1.50/49