Ukraine Open 2018

Under 14 Girls Slalom Results

Homologation: Ranking List - 29/09/2018 - 30/09/2018
  Name Country Categ. Round 1 Round 2   Overall
1 Tsiutsiura Maria UKR
UKR
 
-14 F 2.00/52/13.00 1.00/52/13.00   785.71
2 Valchuk Ellina BLR
BLR
 
-14 F 1.50/52/16.00 1.00/52/14.25   660.71
3 Pylypenko Olha UKR
UKR
 
-14 F 2.50/46 0.00/37   258.93
4 Merkulava Alisa BLR
BLR
 
-14 F 2.00/46 2.00/37   250.00
5 Gerashchenko Maria UKR
UKR
 
-14 F 4.00/37 2.00/40   35.71

Under 14 Boys Slalom Results

Homologation: Ranking List - 29/09/2018 - 30/09/2018
  Name Country Categ. Round 1 Round 2   Overall
1 Filaretov Damir UKR
UKR
 
-14 M 1.50/55/13.00 1.00/55/12.00   875.00
2 Mazurkevich Vasiliy BLR
BLR
 
-14 M 3.50/55/13.00 3.00/55/13.00   812.50
3 Hrushko Alexandr UKR
UKR
 
-14 M 3.50/55/16.00 4.00/55/16.00   607.14
4 Postelnikov Yaroslav UKR
UKR
 
-14 M 4.00/55/16.00 5.00/37   607.14
5 Danisheuski Sergey BLR
BLR
 
-14 M 3.00/55/16.00 0.00/52   589.29
6 Semavin Savely BLR
BLR
 
-14 M 3.50/55/18.25 2.00/55/16.00   571.43
7 Bakach Aliaksandr BLR
BLR
 
-14 M 0.00/55/18.25 2.00/55/16.00   571.43
8 Chornyy Ivan UKR
UKR
 
-14 M 0.50/37 3.50/55/18.25   491.07

Under 17 Girls Slalom Results

Homologation: Ranking List - 29/09/2018 - 30/09/2018
  Name Country Categ. Round 1 Round 2   Overall
1 Trubskaya Valeryia BLR
BLR
 
-17 F 3.50/55/12.00 5.50/55/12.00   754.55
2 Parkhomenka Alena BLR
BLR
 
-17 F 2.00/55/12.00 3.50/55/13.00   690.91
3 Prosvetova Stanislava UKR
UKR
 
-17 F 1.50/55/13.00 1.00/55/12.00   672.73
4 Groznova Olga RUS
RUS
 
-17 F 0.50/55/14.25 2.00/55/16.00   445.45
5 Liatun Hanna BLR
BLR
 
-17 F 1.00/46 3.00/55/18.25   272.73

Under 17 Boys Slalom Results

Homologation: Ranking List - 29/09/2018 - 30/09/2018
  Name Country Categ. Round 1 Round 2   Overall
1 Motov Victor RUS
RUS
 
-17 M 4.50/58/13.00 4.50/58/14.25   565.57
2 Petrenko Stefan BLR
BLR
 
-17 M 4.50/58/14.25 2.00/58/13.00   524.59
3 Kotlyarenko Nikita UKR
UKR
 
-17 M 5.50/58/16.00 2.50/58/14.25   434.43

Open Men Slalom Results

Homologation: Ranking List - 29/09/2018 - 30/09/2018
  Name Country Categ. Round 1 Round 2   Overall
1 Kazlowski Alexander BLR
BLR
 
Ope M 2.00/58/10.75 0.00/58/10.75   819.67
2 Lyakhov Roman RUS
RUS
 
Ope M 5.00/55/18.25 2.00/58/18.25   229.51
3 Zhokhov Sergey RUS
RUS
 
Ope M 1.50/46 3.00/55/18.25   147.54

Over 35 Ladies Slalom Results

Homologation: Ranking List - 29/09/2018 - 30/09/2018
  Name Country Categ. Round 1 Round 2   Overall
1 Zhokhova Irina RUS
RUS
 
35+ F 4.00/52 0.00/49   227.27

Over 35 Men Slalom Results

Homologation: Ranking List - 29/09/2018 - 30/09/2018
  Name Country Categ. Round 1 Round 2   Overall
1 Vlasov Sviatoslav RUS
RUS
 
35+ M 1.00/55/13.00 1.00/55/13.00   563.64
2 Gorshcharuk Dmitry RUS
RUS
 
35+ M 4.00/43 2.50/55/14.25   481.82
3 Zhitlovski Mikhail RUS
RUS
 
35+ M 2.50/43 2.00/43    

Under 10 Girls Tricks Results

Homologation: Normal - 29/09/2018 - 30/09/2018
  Name Country Categ. Round 1 Round 2   Overall
1 Popova Mariya UKR
UKR
 
-10 F 1580 1670   613.97
2 Dryha Emiliia UKR
UKR
 
-10 F 700 600   257.35
3 Sadovnikova Violetta UKR
UKR
 
-10 F 480 700   257.35
4 Kyrpa Varvara UKR
UKR
 
-10 F 520 680   250.00
5 Bielykh Kateryna UKR
UKR
 
-10 F 650 320   238.97
6 Malkova Kateryna UKR
UKR
 
-10 F 420 520   191.18
7 Vilkova Valentina UKR
UKR
 
-10 F 500 260   183.82

Under 10 Boys Tricks Results

Homologation: Normal - 29/09/2018 - 30/09/2018
  Name Country Categ. Round 1 Round 2   Overall
1 Zelentsov Ivan UKR
UKR
 
-10 M 1210 1900   475.00
2 Poliakov Nazar UKR
UKR
 
-10 M 1360 1690   422.50
3 Dryha Lev UKR
UKR
 
-10 M 640 1210   302.50
4 Ovchinnikov Vadim UKR
UKR
 
-10 M 1160 840   290.00
5 Ponomarenko Egor UKR
UKR
 
-10 M 1120 850   280.00
6 Mykhailichenko Mykhailo UKR
UKR
 
-10 M 700 1050   262.50
7 Smyrnov Grygorii UKR
UKR
 
-10 M 80 280   70.00

Under 14 Girls Tricks Results

Homologation: Ranking List - 29/09/2018 - 30/09/2018
  Name Country Categ. Round 1 Round 2   Overall
1 Tsiutsiura Maria UKR
UKR
 
-14 F 2910 5300   1000.00
2 Valchuk Ellina BLR
BLR
 
-14 F 2910 3140   592.45
3 Gerashchenko Maria UKR
UKR
 
-14 F 1880 1780   354.72
4 Pylypenko Olha UKR
UKR
 
-14 F 1030 1770   333.96
5 Merkulava Alisa BLR
BLR
 
-14 F 1010 580   190.57

Under 14 Boys Tricks Results

Homologation: Ranking List - 29/09/2018 - 30/09/2018
  Name Country Categ. Round 1 Round 2   Overall
1 Filaretov Damir UKR
UKR
 
-14 M 6920 7420   1119.16
2 Hrushko Alexandr UKR
UKR
 
-14 M 5730 3100   864.25
3 Semavin Savely BLR
BLR
 
-14 M 4120 4430   668.17
4 Chornyy Ivan UKR
UKR
 
-14 M 3990 4010   604.83
5 Danisheuski Sergey BLR
BLR
 
-14 M 3100 3240   488.69
6 Mazurkevich Vasiliy BLR
BLR
 
-14 M 2680 1550   404.22
7 Bakach Aliaksandr BLR
BLR
 
-14 M 2550 2390   384.62

Under 17 Girls Tricks Results

Homologation: Ranking List - 29/09/2018 - 30/09/2018
  Name Country Categ. Round 1 Round 2   Overall
1 Prosvetova Stanislava UKR
UKR
 
-17 F 6220 6720   783.22
2 Parkhomenka Alena BLR
BLR
 
-17 F 5330 6360   741.26
3 Trubskaya Valeryia BLR
BLR
 
-17 F 4670 4040   544.29
4 Groznova Olga RUS
RUS
 
-17 F 3910 3650   455.71
5 Liatun Hanna BLR
BLR
 
-17 F 2170 3110   362.47

Under 17 Boys Tricks Results

Homologation: Ranking List - 29/09/2018 - 30/09/2018
  Name Country Categ. Round 1 Round 2   Overall
1 Petrenko Stefan BLR
BLR
 
-17 M 3090 4890   418.66

Under 14 Girls Jump Results

Homologation: Ranking List - 29/09/2018 - 30/09/2018
  Name Country Categ. Round 1 Round 2   Overall
1 Tsiutsiura Maria UKR
UKR
 
-14 F 23.3m 24.9m   895.00
2 Valchuk Ellina BLR
BLR
 
-14 F 22.6m 22.2m   780.00
3 Merkulava Alisa BLR
BLR
 
-14 F 0.00m 0.00m    

Under 14 Boys Jump Results

Homologation: Ranking List - 29/09/2018 - 30/09/2018
  Name Country Categ. Round 1 Round 2   Overall
1 Filaretov Damir UKR
UKR
 
-14 M 34.8m 37.4m   1083.00
2 Mazurkevich Vasiliy BLR
BLR
 
-14 M 37.3m 33.8m   1079.05
3 Hrushko Alexandr UKR
UKR
 
-14 M 25.9m 25.1m   628.46
4 Danisheuski Sergey BLR
BLR
 
-14 M 22.9m 23.5m   533.60
5 Chornyy Ivan UKR
UKR
 
-14 M 22.5m 23.5m   533.60
6 Bakach Aliaksandr BLR
BLR
 
-14 M 23.5m 22.3m   533.60
7 Semavin Savely BLR
BLR
 
-14 M 18.6m 20.1m   399.21

Under 17 Girls Jump Results

Homologation: Ranking List - 29/09/2018 - 30/09/2018
  Name Country Categ. Round 1 Round 2   Overall
1 Parkhomenka Alena BLR
BLR
 
-17 F 38.3m 36.1m   674.67
2 Prosvetova Stanislava UKR
UKR
 
-17 F 36.3m 38.1m   669.33
3 Trubskaya Valeryia BLR
BLR
 
-17 F 31.3m 32.9m   530.67
4 Groznova Olga RUS
RUS
 
-17 F 24.8m 25.0m   320.00
5 Liatun Hanna BLR
BLR
 
-17 F 20.3m 19.9m   194.67

Under 17 Boys Jump Results

Homologation: Ranking List - 29/09/2018 - 30/09/2018
  Name Country Categ. Round 1 Round 2   Overall
1 Petrenko Stefan BLR
BLR
 
-17 M 44.5m 48.7m   600.42

Open Men Jump Results

Homologation: Ranking List - 29/09/2018 - 30/09/2018
  Name Country Categ. Round 1 Round 2   Overall
1 Arefiev Egor RUS
RUS
 
Ope M 53.5m 53.7m   670.56

Under 14 Girls Overall Results

- 29/09/2018 - 30/09/2018
  Name Country Categ. Slalom Tricks Jump Overall
1 Tsiutsiura Maria UKR
UKR
 
-14 F 785.71 1000.00 895.00 2680.71
2 Valchuk Ellina BLR
BLR
 
-14 F 660.71 592.45 780.00 2033.16

Under 14 Boys Overall Results

- 29/09/2018 - 30/09/2018
  Name Country Categ. Slalom Tricks Jump Overall
1 Filaretov Damir UKR
UKR
 
-14 M 875.00 1119.16 1083.00 3077.16
2 Mazurkevich Vasiliy BLR
BLR
 
-14 M 812.50 404.22 1079.05 2295.77
3 Hrushko Alexandr UKR
UKR
 
-14 M 607.14 864.25 628.46 2099.85
4 Semavin Savely BLR
BLR
 
-14 M 571.43 668.17 399.21 1638.81
5 Chornyy Ivan UKR
UKR
 
-14 M 491.07 604.83 533.60 1629.50
6 Danisheuski Sergey BLR
BLR
 
-14 M 589.29 488.69 533.60 1611.58
7 Bakach Aliaksandr BLR
BLR
 
-14 M 571.43 384.62 533.60 1489.65

Under 17 Girls Overall Results

- 29/09/2018 - 30/09/2018
  Name Country Categ. Slalom Tricks Jump Overall
1 Prosvetova Stanislava UKR
UKR
 
-17 F 672.73 783.22 669.33 2125.28
2 Parkhomenka Alena BLR
BLR
 
-17 F 690.91 741.26 674.67 2106.84
3 Trubskaya Valeryia BLR
BLR
 
-17 F 754.55 544.29 530.67 1829.51
4 Groznova Olga RUS
RUS
 
-17 F 445.45 455.71 320.00 1221.16
5 Liatun Hanna BLR
BLR
 
-17 F 272.73 362.47 194.67 829.87

Under 17 Boys Overall Results

- 29/09/2018 - 30/09/2018
  Name Country Categ. Slalom Tricks Jump Overall
1 Petrenko Stefan BLR
BLR
 
-17 M 524.59 418.66 600.42 1543.67