Memorila V. Kadlcika - zavod do 12

Under 12 Girls Slalom Round 1 Results

  Name Club Categ. Round 1   Overall
1 Kmentova Klaudie WSN -12 F 2,50/52/16.00   871,08
2 Slavikova Veronika WSN -12 F 2,00/43   529,62
3 Theerova Alzbeta SKP -12 F 3,00/28   41,81

Under 12 Boys Slalom Round 1 Results

  Name Club Categ. Round 1   Overall
1 Polidor Ales *WSN -12 M 3,00/46   559,01

Under 12 Girls Tricks Round 1 Results

  Name Club Categ. Round 1   Overall
1 Kmentova Klaudie WSN -12 F 3090   643,75
2 Theerova Alzbeta SKP -12 F 820   170,83
3 Slavikova Veronika WSN -12 F 810   168,75

Under 12 Boys Tricks Round 1 Results

  Name Club Categ. Round 1   Overall
1 Polidor Ales *WSN -12 M 2090   338,19