2019 Japan Nationals

Under 17 Girls Slalom Results

Homologation: National record - 2019/09/20 - 2019/09/23
  Name League Round 1 Final Overall Team
1 Moriyama Yu Hyogo 6.00/52   1000.00 1000.00
2 Tobise Ayane Oita 2.00/52   916.67 916.67

Under 17 Boys Slalom Results

Homologation: National record - 2019/09/20 - 2019/09/23
  Name League Round 1 Final Overall Team
1 Nagatomo Yu MIyazaki 4.00/58/16.00   1000.00 1000.00
2 Suzuki Taichi Shizuoka 3.00/58/16.00     984.38
3 Hirayama Ryusei Oita 1.00/49   578.12 578.12
4 Namiki Syun Akita 3.25/37     238.28

Under 21 Men Slalom Results

Homologation: National record - 2019/09/20 - 2019/09/23
  Name League Round 1 Final Overall Team
1 Nagatomo Ryo MIyazaki 2.25/58/16.00     1000.00
2 Kurasina Yuusuke Gakuren 1.50/58/18.25     742.86
3 Kuroda Mirai Oita 4.00/55/18.25   1000.00 609.52

Open Women Slalom Results

Homologation: National record - 2019/09/20 - 2019/09/23
  Name League Round 1 Final Overall Team
1 Kamiya Harue Tokyo 2.00/55/16.00 2.00/55/14.25 1000.00 1000.00
2 Sadamizu Moe Kyoto 3.00/55/16.00 5.00/55/16.00   884.62
3 Igarashi Momo Gakuren 1.00/55/16.00 4.00/55/16.00   846.15
4 Matsumoto Kiyomi Tokyo 2.00/55/18.25     538.46
5 Komori Hiroko Yamanashi 2.50/52   326.92 326.92
6 Yano Nanami Gakuren 1.25/52   278.85 278.85

Open Men Slalom Results

Homologation: National record - 2019/09/20 - 2019/09/23
  Name League Round 1 Final Overall Team
1 Yamamoto Yuichi Oita 4.50/58/14.25 3.00/58/13.00 1000.00 964.29
2 Makimura Yuuki Gakuren 2.50/58/13.00 2.00/58/13.00   946.43
3 Kume Issei Gakuren 2.50/58/14.25 1.25/58/14.25   732.14
4 Nagatomo Kei Miyazaki 1.50/58/14.25 2.00/58/18.25   696.43
5 Nozawa Yusuke Tokyo 4.00/58/13.00 1.50/58/18.25   1000.00
6 Nakamura Daigo Oita 1.50/58/14.25   722.22 696.43
7 Nakamura Jo Oita 2.00/58/16.00     500.00
8 Mifune Takeshi Tokyo 4.00/58/18.25     357.14
9 Yamaguchi Kohei Chiba 3.00/58/18.25   333.33 321.43
10 Nagatomo Shun Miyazaki 2.50/58/18.25   314.81 303.57
11 Sumita Toshiyuki Oita 1.00/58/18.25   259.26 250.00
12 Takami Yudai Tokyo 0.50/55/18.25     17.86

Over 21 Women Slalom Results

Homologation: National record - 2019/09/20 - 2019/09/23
  Name League Round 1 Final Overall Team
1 Ohno Megumi Gakuren 2.00/55/18.25     1000.00
2 Sanada Shiho Kyoto 6.00/46     300.00

Over 21 Men Slalom Results

Homologation: National record - 2019/09/20 - 2019/09/23
  Name League Round 1 Final Overall Team
1 Saito Yuuto Gakuren 3.50/58/16.00     1000.00
2 Shichijou Fuminori Tokushima 4.00/55/18.25     581.82
3 Inoue Tetsuro Yamanashi 3.50/52     345.45

Master Ladies Slalom Results

Homologation: National record - 2019/09/20 - 2019/09/23
  Name League Round 1 Final Overall Team
1 Okamoto Akane Hyogo 5.00/55/18.25     1000.00
2 Gotoh Haruko Oita 2.25/46     97.83

Master Men Slalom Results

Homologation: National record - 2019/09/20 - 2019/09/23
  Name League Round 1 Final Overall Team
1 Sakaguchi Shotaro Tokushima 4.50/55/13.00     1000.00
2 Hayano Hideto Hyogo 1.50/55/14.25     739.13
3 Matsuda Kentaro Tokushima 5.50/55/18.25     507.25
4 Kinno Kosuke Ibaraki 4.00/49   1000.00 115.94
5 Tomura Yasuhisa Tokushima 0.00/49      

Over 45 Ladies Slalom Results

Homologation: National record - 2019/09/20 - 2019/09/23
  Name League Round 1 Final Overall Team
1 Ikeda Motomi Akita 2.00/52   1000.00 1000.00

Over 45 Men Slalom Results

Homologation: National record - 2019/09/20 - 2019/09/23
  Name League Round 1 Final Overall Team
1 Kasai Takeshi Yamanashi 4.00/52   1000.00 1000.00
1 Tanaka Itsuo Shizuoka 4.00/52     1000.00
3 Moriyama Yoshiaki Hyogo 1.50/49     150.00

Over 55 Ladies Slalom Results

Homologation: National record - 2019/09/20 - 2019/09/23
  Name League Round 1 Final Overall Team
1 Miyamoto Emi Hiroshima 4.50/49     1000.00

Over 55 Men Slalom Results

Homologation: National record - 2019/09/20 - 2019/09/23
  Name League Round 1 Final Overall Team
1 Nakajima Makoto Yamanashi 0.00/55/16.00     1000.00
2 Murakami Yoshito Shizuoka 5.50/55/18.25   1000.00 979.17
3 Matsumoto Akiyoshi Shizuoka 2.00/55/18.25     833.33
4 Saito Hideaki Shizuoka 0.50/55/18.25     770.83
5 Suzuki Hitoshi Tokushima 3.00/52     625.00
6 Kaneko Taku Oita 6.00/49     500.00
7 Tanaka Yutaka Chiba 2.00/46     83.33

Over 65 Men Slalom Results

Homologation: National record - 2019/09/20 - 2019/09/23
  Name League Round 1 Final Overall Team
1 Niiyama Yuji Chiba 5.00/43   1000.00 1000.00
2 Nobechi Tsutomu Tokyo      

Under 17 Girls Tricks Results

Homologation: National record - 2019/09/20 - 2019/09/23
  Name League Round 1 Final Overall Team
1 Moriyama Yu Hyogo 1490   1000.00 1000.00
2 Tobise Ayane Oita 500   335.57 335.57

Under 17 Boys Tricks Results

Homologation: National record - 2019/09/20 - 2019/09/23
  Name League Round 1 Final Overall Team
1 Nagatomo Yu MIyazaki 1580   1000.00 1000.00
2 Hirayama Ryusei Oita 1150   727.85 727.85

Under 21 Men Tricks Results

Homologation: National record - 2019/09/20 - 2019/09/23
  Name League Round 1 Final Overall Team
1 Nagatomo Ryo MIyazaki 3870     1000.00
2 Kuroda Mirai Oita 2500   1000.00 645.99

Open Women Tricks Results

Homologation: National record - 2019/09/20 - 2019/09/23
  Name League Round 1 Final Overall Team
1 Komori Hiroko Yamanashi 2440 3310 1000.00 1000.00
2 Yokoyama Sayuri Gakuren 2970 2970   897.28
3 Kamiya Harue Tokyo 2820 2760 851.96 851.96
4 Matsumoto Kiyomi Tokyo 2240     676.74
5 Yano Nanami Gakuren 1340   404.83 404.83
6 Ishikawa Mako Gakuren 1260     380.66

Open Men Tricks Results

Homologation: National record - 2019/09/20 - 2019/09/23
  Name League Round 1 Final Overall Team
1 Nakamura Jo Oita 4220 3710   967.89
2 Fujii Airen Gakuren 4360 3690   1000.00
3 Shibazaki Kazuho Miyazaki 3460 3610   827.98
4 Yamamoto Yuichi Oita 2710 3270 1000.00 750.00
5 Nakamura Daigo Oita 2980 2850 911.31 683.49
6 Yamaguchi Kohei Chiba 3030 2230 926.61 694.95
7 Sumita Toshiyuki Oita 2640   807.34 605.50
8 Nozawa Yusuke Tokyo 2600     596.33
9 Nagatomo Shun Miyazaki 2250   688.07 516.06
10 Nagatomo Kei Miyazaki 2190     502.29
11 Kume Issei Gakuren 1560     357.80

Over 21 Women Tricks Results

Homologation: National record - 2019/09/20 - 2019/09/23
  Name League Round 1 Final Overall Team
1 Sanada Shiho Kyoto 1340     1000.00

Over 21 Men Tricks Results

Homologation: National record - 2019/09/20 - 2019/09/23
  Name League Round 1 Final Overall Team
1 Unno Shouta Tokyo 2830     1000.00
2 Tahara Ryuta Tokyo 1850     653.71
3 Inoue Tetsuro Yamanashi 1180     416.96
4 Mifune Takeshi21 Tokyo 660     233.22

Master Men Tricks Results

Homologation: National record - 2019/09/20 - 2019/09/23
  Name League Round 1 Final Overall Team
1 Hayano Hideto Hyogo 1790     1000.00
2 Kinno Kosuke Ibaraki 990   1000.00 553.07

Over 45 Ladies Tricks Results

Homologation: National record - 2019/09/20 - 2019/09/23
  Name League Round 1 Final Overall Team
1 Ikeda Motomi Akita 1110   1000.00 1000.00

Over 45 Men Tricks Results

Homologation: National record - 2019/09/20 - 2019/09/23
  Name League Round 1 Final Overall Team
1 Kasai Takeshi Yamanashi 1090   1000.00 1000.00

Over 55 Ladies Tricks Results

Homologation: National record - 2019/09/20 - 2019/09/23
  Name League Round 1 Final Overall Team
1 Miyamoto Emi Hiroshima 1730     1000.00

Over 55 Men Tricks Results

Homologation: National record - 2019/09/20 - 2019/09/23
  Name League Round 1 Final Overall Team
1 Murakami Yoshito Shizuoka 1180   1000.00 1000.00

Over 65 Men Tricks Results

Homologation: National record - 2019/09/20 - 2019/09/23
  Name League Round 1 Final Overall Team
1 Niiyama Yuji Chiba 540   1000.00 1000.00

Under 17 Girls Jump Results

Homologation: National record - 2019/09/20 - 2019/09/23
  Name League Round 1 Final Overall Team
1 Tobise Ayane Oita 12.3m   1000.00 1000.00
2 Moriyama Yu Hyogo 0.00m      

Under 17 Boys Jump Results

Homologation: National record - 2019/09/20 - 2019/09/23
  Name League Round 1 Final Overall Team
1 Nakamura Jo17 Oita 27.4m     1000.00
2 Nagatomo Yu MIyazaki 24.5m   1000.00 894.16
3 Hirayama Ryusei Oita 15.2m   620.41 554.74

Under 21 Men Jump Results

Homologation: National record - 2019/09/20 - 2019/09/23
  Name League Round 1 Final Overall Team
1 Umemoto Kosuke Gakuren 39.7m     1000.00
2 Kuroda Mirai Oita 32.6m   1000.00 760.94
3 Yamasita Yuuto Gakuren 27.0m     572.39
4 Kikuchi Taisuke Gakuren 22.6m     424.24

Open Women Jump Results

Homologation: National record - 2019/09/20 - 2019/09/23
  Name League Round 1 Final Overall Team
1 Sadamizu Moe Kyoto 32.9m 35.4m   1000.00
2 Kamiya Harue Tokyo 35.1m 33.2m 1000.00 985.29
3 Nakahara Rino Tokyo 31.3m 0.00m   799.02
4 Tamegai Yui Gakuren 27.5m     612.75
5 Komori Hiroko Yamanashi 22.3m   363.18 357.84
6 Yano Nanami Gakuren 21.9m   343.28 338.24

Open Men Jump Results

Homologation: National record - 2019/09/20 - 2019/09/23
  Name League Round 1 Final Overall Team
1 Yamamoto Yuichi Oita 50.3m 51.8m 1000.00 1000.00
2 Fujii Airen Gakuren 43.8m 45.2m   753.73
3 Yamaguchi Kohei Chiba 43.3m 42.2m 682.84 682.84
4 Nakamura Daigo Oita 48.3m   869.40 869.40
5 Nagatomo Shun Miyazaki 43.0m   671.64 671.64
6 Miki Hiroyuki Tokyo 41.6m     619.40
7 Chikaraishi Keisuke Gakuren 40.3m     570.90
8 Sumita Toshiyuki Oita 38.9m   518.66 518.66

Over 21 Men Jump Results

Homologation: National record - 2019/09/20 - 2019/09/23
  Name League Round 1 Final Overall Team
1 Niwa Kazusa Tokyo 37.1m   1000.00 1000.00
2 Takami Yudai21 Tokyo 24.7m   274.85 274.85

Master Men Jump Results

Homologation: National record - 2019/09/20 - 2019/09/23
  Name League Round 1 Final Overall Team
1 Kinno Kosuke Ibaraki 35.4m   1000.00 1000.00

Over 45 Ladies Jump Results

Homologation: National record - 2019/09/20 - 2019/09/23
  Name League Round 1 Final Overall Team
1 Ikeda Motomi Akita 15.5m   1000.00 1000.00

Over 45 Men Jump Results

Homologation: National record - 2019/09/20 - 2019/09/23
  Name League Round 1 Final Overall Team
1 Tsuchiya Shintaro Gunma 32.5m     1000.00
2 Hashimoto Takeshi Chiba 28.7m     831.11
3 Moriyama Yoshiaki Hyogo 18.6m     382.22
4 Kasai Takeshi Yamanashi 14.8m   1000.00 213.33

Over 55 Men Jump Results

Homologation: National record - 2019/09/20 - 2019/09/23
  Name League Round 1 Final Overall Team
1 Murakami Yoshito Shizuoka 18.1m   1000.00 1000.00
2 Matsumoto Akiyoshi Shizuoka 0.00m      
2 Saito Hideaki Shizuoka 0.00m      

Over 65 Men Jump Results

Homologation: National record - 2019/09/20 - 2019/09/23
  Name League Round 1 Final Overall Team
1 Niiyama Yuji Chiba 0.00m      

Under 17 Girls Overall Results

- 2019/09/20 - 2019/09/23
  Name League Slalom Tricks Jump Overall
1 Tobise Ayane Oita 916.67 335.57 1000.00 2252.24

Under 17 Boys Overall Results

- 2019/09/20 - 2019/09/23
  Name League Slalom Tricks Jump Overall
1 Nagatomo Yu MIyazaki 1000.00 1000.00 1000.00 3000.00
2 Hirayama Ryusei Oita 578.12 727.85 620.41 1926.38

Under 21 Men Overall Results

- 2019/09/20 - 2019/09/23
  Name League Slalom Tricks Jump Overall
1 Kuroda Mirai Oita 1000.00 1000.00 1000.00 3000.00

Open Women Overall Results

- 2019/09/20 - 2019/09/23
  Name League Slalom Tricks Jump Overall
1 Kamiya Harue Tokyo 1000.00 851.96 1000.00 2851.96
2 Komori Hiroko Yamanashi 326.92 1000.00 363.18 1690.10
3 Yano Nanami Gakuren 278.85 404.83 343.28 1026.96

Open Men Overall Results

- 2019/09/20 - 2019/09/23
  Name League Slalom Tricks Jump Overall
1 Yamamoto Yuichi Oita 1000.00 1000.00 1000.00 3000.00
2 Nakamura Daigo Oita 722.22 911.31 869.40 2502.93
3 Yamaguchi Kohei Chiba 333.33 926.61 682.84 1942.78
4 Nagatomo Shun Miyazaki 314.81 688.07 671.64 1674.52
5 Sumita Toshiyuki Oita 259.26 807.34 518.66 1585.26

Master Men Overall Results

- 2019/09/20 - 2019/09/23
  Name League Slalom Tricks Jump Overall
1 Kinno Kosuke Ibaraki 1000.00 1000.00 1000.00 3000.00

Over 45 Ladies Overall Results

- 2019/09/20 - 2019/09/23
  Name League Slalom Tricks Jump Overall
1 Ikeda Motomi Akita 1000.00 1000.00 1000.00 3000.00

Over 45 Men Overall Results

- 2019/09/20 - 2019/09/23
  Name League Slalom Tricks Jump Overall
1 Kasai Takeshi Yamanashi 1000.00 1000.00 1000.00 3000.00

Over 55 Men Overall Results

- 2019/09/20 - 2019/09/23
  Name League Slalom Tricks Jump Overall
1 Murakami Yoshito Shizuoka 1000.00 1000.00 1000.00 3000.00