Sentosa Open 2020

Under 14 Girls Slalom Results

Homologation: Ranking List - 25.09.2020 - 27.09.2020
  Name Country Categ. Round 1 Round 2 Round 3    
1 Popova Mariia UKR
UKR
 
-14 F 4.00/52/16.00 2.00/52/14.25      
2 Dryha Emiliia UKR
UKR
 
-14 F 0.00/52/16.00 2.00/34 2.50/52    

Under 14 Boys Slalom Results

Homologation: Ranking List - 25.09.2020 - 27.09.2020
  Name Country Categ. Round 1 Round 2 Round 3    
1 Mykhailichenko Mykhailo UKR
UKR
 
-14 M 3.50/55/18.25 3.50/37 3.50/55/16.00    
2 Zelentsov Ivan UKR
UKR
 
-14 M 2.00/55/16.00 1.00/55/16.00 0.50/55/18.25    
3 Dryha Lev UKR
UKR
 
-14 M 2.00/55/16.00 0.50/22 4.00/55/18.25    
4 Martynov Leonid UKR
UKR
 
-14 M 4.25/46 0.00/52 3.50/37    
5 Koriahin Mykhailo UKR
UKR
 
-14 M 1.50/43 0.50/43 4.50/46    
6 Yeremieiev Mykyta UKR
UKR
 
-14 M 2.00/37 0.00/37 4.00/34    

Under 17 Girls Slalom Results

Homologation: Ranking List - 25.09.2020 - 27.09.2020
  Name Country Categ. Round 1 Round 2 Round 3    
1 Tsiutsiura Maria UKR
UKR
 
-17 F 4.00/55/13.00 2.00/55/13.00 1.00/55/13.00    
2 Pylypenko Olha UKR
UKR
 
-17 F 4.00/55/16.00 3.00/55/16.00 2.50/55/18.25    

Under 17 Boys Slalom Results

Homologation: Ranking List - 25.09.2020 - 27.09.2020
  Name Country Categ. Round 1 Round 2 Round 3    
1 Kotlyarenko Nikita UKR
UKR
 
-17 M 0.50/58/14.25 2.00/58/13.00 2.00/58/13.00    
2 Chornyy Ivan UKR
UKR
 
-17 M 2.00/58/13.00 0.00/58/14.25 2.00/58/14.25    
3 Kantur Volodymyr UKR
UKR
 
-17 M 2.00/58/16.00 0.00/58/18.25 0.50/58/16.00    

Open Men Slalom Results

Homologation: Ranking List - 25.09.2020 - 27.09.2020
  Name Country Categ. Round 1 Round 2 Round 3    
1 Kazlowski Alexander BLR
BLR
 
Ope M 3.00/58/10.75 0.50/58/10.75 3.00/58/10.75    
2 Zhokhov Sergey RUS
RUS
 
Ope M 4.50/55/18.25 4.50/55/18.25 4.50/55/18.25    
3 Rublevskiy Daniil UKR
UKR
 
Ope M 3.50/55/18.25   3.50/52    

Over 35 Ladies Slalom Results

Homologation: Ranking List - 25.09.2020 - 27.09.2020
  Name Country Categ. Round 1 Round 2 Round 3    
1 Zhokhova Irina RUS
RUS
 
35+ F 4.00/55/18.25 3.00/55/18.25 1.00/55/18.25    

Over 35 Men Slalom Results

Homologation: Ranking List - 25.09.2020 - 27.09.2020
  Name Country Categ. Round 1 Round 2 Round 3    
1 Gorshcharuk Dmitry RUS
RUS
 
35+ M 4.00/55/13.00 5.50/55/18.25 5.00/55/14.25    
2 Barvinskyi Oleksandr UKR
UKR
 
35+ M 5.00/37 1.00/55/18.25 5.00/55/18.25    
3 Zhitlovski Mikhail RUS
RUS
 
35+ M 2.50/46 5.50/37 0.50/37    
4 Rublevskiy Vadim UKR
UKR
 
35+ M 1.50/37   1.00/37    

Under 12 Girls Tricks Results

Homologation: Not homologated - 25.09.2020 - 27.09.2020
  Name Country Categ. Round 1 Round 2 Round 3    
1 Tsiutsiura Kateryna UKR
UKR
 
-12 F 100 40 140    
2 Bilous Vira UKR
UKR
 
-12 F 80 80 80    

Under 12 Boys Tricks Results

Homologation: Not homologated - 25.09.2020 - 27.09.2020
  Name Country Categ. Round 1 Round 2 Round 3    
1 Kushch Luka UKR
UKR
 
-12 M 140 140 320    
2 Hnatenko Mykhailo UKR
UKR
 
-12 M 80 200 80    
3 Kushch Mark UKR
UKR
 
-12 M 80 140 40    
4 Yukhymenko Bohdan UKR
UKR
 
-12 M 60 40 80    

Under 14 Girls Tricks Results

Homologation: Ranking List - 25.09.2020 - 27.09.2020
  Name Country Categ. Round 1 Round 2 Round 3    
1 Dryha Emiliia UKR
UKR
 
-14 F 2150 2610 3500    
2 Popova Mariia UKR
UKR
 
-14 F 2470 3090 2370    

Under 14 Boys Tricks Results

Homologation: Ranking List - 25.09.2020 - 27.09.2020
  Name Country Categ. Round 1 Round 2 Round 3    
1 Zelentsov Ivan UKR
UKR
 
-14 M 4730 4860    
2 Mykhailichenko Mykhailo UKR
UKR
 
-14 M 3360 2430 4400    
3 Dryha Lev UKR
UKR
 
-14 M 3060 3510 4360    
4 Yeremieiev Mykyta UKR
UKR
 
-14 M 2390 2700    
5 Martynov Leonid UKR
UKR
 
-14 M 980 1970 2080    
6 Koriahin Mykhailo UKR
UKR
 
-14 M 1410 1620 1960    

Under 17 Girls Tricks Results

Homologation: Ranking List - 25.09.2020 - 27.09.2020
  Name Country Categ. Round 1 Round 2 Round 3    
1 Tsiutsiura Maria UKR
UKR
 
-17 F 5640 5960    

Under 17 Boys Tricks Results

Homologation: Ranking List - 25.09.2020 - 27.09.2020
  Name Country Categ. Round 1 Round 2 Round 3    
1 Chornyy Ivan UKR
UKR
 
-17 M 5370 4740    

Open Women Tricks Results

Homologation: Ranking List - 25.09.2020 - 27.09.2020
  Name Country Categ. Round 1 Round 2 Round 3    
1 Pirozhenko Anna UKR
UKR
 
Ope F 3510    

Under 14 Girls Jump Results

Homologation: Ranking List - 25.09.2020 - 27.09.2020
  Name Country Categ. Round 1 Round 2 Round 3    
1 Popova Mariia UKR
UKR
 
-14 F 20.3m 21.4m 21.9m    
2 Dryha Emiliia UKR
UKR
 
-14 F 13.7m 0.00m 13.9m    

Under 14 Boys Jump Results

Homologation: Ranking List - 25.09.2020 - 27.09.2020
  Name Country Categ. Round 1 Round 2 Round 3    
1 Mykhailichenko Mykhailo UKR
UKR
 
-14 M 26.4m 27.2m 28.5m    
2 Dryha Lev UKR
UKR
 
-14 M 20.2m 21.0m 20.9m    
3 Zelentsov Ivan UKR
UKR
 
-14 M 16.7m 18.1m 0.00m    
4 Martynov Leonid UKR
UKR
 
-14 M 15.0m 15.9m 15.6m    
5 Koriahin Mykhailo UKR
UKR
 
-14 M 14.9m 13.5m 14.0m    

Under 17 Girls Jump Results

Homologation: Ranking List - 25.09.2020 - 27.09.2020
  Name Country Categ. Round 1 Round 2 Round 3    
1 Tsiutsiura Maria UKR
UKR
 
-17 F 32.6m 33.4m 33.0m    

Under 17 Boys Jump Results

Homologation: Ranking List - 25.09.2020 - 27.09.2020
  Name Country Categ. Round 1 Round 2 Round 3    
1 Chornyy Ivan UKR
UKR
 
-17 M 30.3m 33.6m 35.1m    

Under 14 Girls Overall Results

- 25.09.2020 - 27.09.2020
  Name Country Categ. Slalom Tricks Jump  
1 Popova Mariia UKR
UKR
 
-14 F 1000.00 882.86 1000.00 2882.86
2 Dryha Emiliia UKR
UKR
 
-14 F 692.31 1000.00 463.09 2155.40

Under 14 Boys Overall Results

- 25.09.2020 - 27.09.2020
  Name Country Categ. Slalom Tricks Jump  
1 Mykhailichenko Mykhailo UKR
UKR
 
-14 M 1000.00 905.35 1000.00 2905.35
2 Dryha Lev UKR
UKR
 
-14 M 930.23 897.12 594.59 2421.94
3 Zelentsov Ivan UKR
UKR
 
-14 M 930.23 1000.00 437.84 2368.07
4 Martynov Leonid UKR
UKR
 
-14 M 279.07 427.98 318.92 1025.97
5 Koriahin Mykhailo UKR
UKR
 
-14 M   403.29 264.86 668.15

Under 17 Girls Overall Results

- 25.09.2020 - 27.09.2020
  Name Country Categ. Slalom Tricks Jump  
1 Tsiutsiura Maria UKR
UKR
 
-17 F 1000.00 1000.00 1000.00 3000.00

Under 17 Boys Overall Results

- 25.09.2020 - 27.09.2020
  Name Country Categ. Slalom Tricks Jump  
1 Chornyy Ivan UKR
UKR
 
-17 M 1000.00 1000.00 1000.00 3000.00

Under 21 Men Slalom Results

Homologation: Ranking List - 25.09.2020 - 27.09.2020
  Name Country Categ. Round 1 Round 2 Round 3    
1 Samoilov Alexander UKR
UKR
 
-21 M 5.50/58/11.25 2.50/58/11.25 0.50/58/11.25    
2 Melnichenko Georgiy UKR
UKR
 
-21 M 3.00/58/13.00 4.50/58/14.25 3.00/58/13.00    

Under 21 Women Tricks Results

Homologation: Ranking List - 25.09.2020 - 27.09.2020
  Name Country Categ. Round 1 Round 2 Round 3    
1 Kuzmenko Ksenia UKR
UKR
 
-21 F 1720    

Under 21 Men Tricks Results

Homologation: Ranking List - 25.09.2020 - 27.09.2020
  Name Country Categ. Round 1 Round 2 Round 3    
1 Samoilov Alexander UKR
UKR
 
-21 M 10770    

Under 21 Men Jump Results

Homologation: Ranking List - 25.09.2020 - 27.09.2020
  Name Country Categ. Round 1 Round 2 Round 3    
1 Samoilov Alexander UKR
UKR
 
-21 M 57.6m 59.3m 59.5m    

Under 21 Men Overall Results

- 25.09.2020 - 27.09.2020
  Name Country Categ. Slalom Tricks Jump  
1 Samoilov Alexander UKR
UKR
 
-21 M 1000.00 1000.00 1000.00 3000.00