Sentosa Open 2021

Under 14 Girls Slalom Results

Homologation: Ranking List - 17.09.2021 - 19.09.2021
  Name Country Categ. Round 1 Round 2 Round 3   Overall
1 Dryha Emiliia UKR
UKR
 
-14 F 3.00/52/14.25 1.00/52/13.00 2.00/52/13.00   1000.00
2 Popova Mariia UKR
UKR
 
-14 F 3.25/52/14.25 2.50/52/16.00 4.00/52/14.25   875.00
3 Tsiutsiura Kateryna UKR
UKR
 
-14 F 0.00/25 1.00/25 0.00/25    

Under 14 Boys Slalom Results

Homologation: Ranking List - 17.09.2021 - 19.09.2021
  Name Country Categ. Round 1 Round 2 Round 3   Overall
1 Mykhailichenko Mykhailo UKR
UKR
 
-14 M 0.50/55/13.00 1.00/55/13.00 3.00/55/13.00   1000.00
2 Zelentsov Ivan UKR
UKR
 
-14 M 2.00/55/14.25 2.00/55/14.25 1.00/55/16.00   787.88
3 Martynov Leonid UKR
UKR
 
-14 M 2.00/55/16.00 0.50/55/18.25     606.06
4 Yeremieiev Mykyta UKR
UKR
 
-14 M 4.00/49 0.00/25 2.00/52   242.42
5 Zhokhov Valerii RUS
RUS
 
-14 M 3.00/46 2.00/49 0.00/25   60.61
6 Hnatenko Mykhailo UKR
UKR
 
-14 M 0.00/40 4.50/40 2.00/43    
7 Yukhumenko Bogdan UKR
UKR
 
-14 M 0.00/25 5.00/28 0.00/25    
8 Kushch Luka UKR
UKR
 
-14 M 0.00/25 0.00/25 0.00/25    

Open Women Slalom Results

Homologation: Ranking List - 17.09.2021 - 19.09.2021
  Name Country Categ. Round 1 Round 2 Round 3   Overall
1 Tsiutsiura Maria UKR
UKR
 
Ope F 1.00/55/13.00 0.50/55/13.00 3.00/55/13.00   1000.00
2 Zhokhova Irina RUS
RUS
 
Ope F 3.00/55/18.25 3.00/55/18.25 0.50/52   454.55

Open Men Slalom Results

Homologation: Ranking List - 17.09.2021 - 19.09.2021
  Name Country Categ. Round 1 Round 2 Round 3   Overall
1 Filaretov Damir UKR
UKR
 
Ope M 1.00/58/10.75 1.00/58/10.75 4.00/58/11.25   1000.00
2 Samoilov Olexander UKR
UKR
 
Ope M 4.00/58/11.25 3.00/58/11.25 5.00/58/11.25   959.18
3 Filchenko Danylo UKR
UKR
 
Ope M 4.50/58/12.00 0.50/58/11.25 1.00/58/11.25   877.55
4 Hrushko Olexandr UKR
UKR
 
Ope M 2.00/58/13.00 0.50/58/12.00     744.90
5 Martynov Denis RUS
RUS
 
Ope M 3.50/58/13.00 4.50/58/13.00 4.50/58/13.00   704.08
6 Zhokhov Sergey RUS
RUS
 
Ope M 3.00/52 3.00/52     61.22

Over 35 Men Slalom Results

Homologation: Ranking List - 17.09.2021 - 19.09.2021
  Name Country Categ. Round 1 Round 2 Round 3   Overall
1 Gorshcharuk Dmitry RUS
RUS
 
35+ M 4.00/55/14.25 5.50/55/18.25 2.00/55/13.00   20.00
2 Barvinskyi Oleksandr UKR
UKR
 
35+ M 3.00/55/16.00 3.00/55/16.00 5.00/46   9.00
3 Barvinskyi Volodymyr UKR
UKR
 
35+ M 4.00/52 4.50/52 2.00/52    

Under 14 Girls Tricks Results

Homologation: Ranking List - 17.09.2021 - 19.09.2021
  Name Country Categ. Round 1 Round 2 Round 3   Overall
1 Popova Mariia UKR
UKR
 
-14 F 5490 5160 4490   1000.00
2 Dryha Emiliia UKR
UKR
 
-14 F 2350 2160 850   428.05
3 Tsiutsiura Kateryna UKR
UKR
 
-14 F 1370 680     249.54

Under 14 Boys Tricks Results

Homologation: Ranking List - 17.09.2021 - 19.09.2021
  Name Country Categ. Round 1 Round 2 Round 3   Overall
1 Mykhailichenko Mykhailo UKR
UKR
 
-14 M 5240 5330 6050   1000.00
2 Zelentsov Ivan UKR
UKR
 
-14 M 5260 4450 5870   970.25
3 Yeremieiev Mykyta UKR
UKR
 
-14 M 3750     619.83
4 Martynov Leonid UKR
UKR
 
-14 M 1910 3310     547.11
5 Hnatenko Mykhailo UKR
UKR
 
-14 M 770 1650     272.73
6 Yukhumenko Bogdan UKR
UKR
 
-14 M 320 650     107.44
7 Kushch Luka UKR
UKR
 
-14 M 610 440     100.83

Open Women Tricks Results

Homologation: Ranking List - 17.09.2021 - 19.09.2021
  Name Country Categ. Round 1 Round 2 Round 3   Overall
1 Tsiutsiura Maria UKR
UKR
 
Ope F 3830 5890   1000.00

Open Men Tricks Results

Homologation: Ranking List - 17.09.2021 - 19.09.2021
  Name Country Categ. Round 1 Round 2 Round 3   Overall
1 Filchenko Danylo UKR
UKR
 
Ope M 11440 11440 11920   1000.00
2 Samoilov Olexander UKR
UKR
 
Ope M 6360 10380   870.81
3 Filaretov Damir UKR
UKR
 
Ope M 9670 9190   811.24
4 Hrushko Olexandr UKR
UKR
 
Ope M 7110     596.48

Under 14 Girls Jump Results

Homologation: Ranking List - 17.09.2021 - 19.09.2021
  Name Country Categ. Round 1 Round 2 Round 3   Overall
1 Popova Mariia UKR
UKR
 
-14 F 25.9m 26.0m 26.9m   1000.00
2 Dryha Emiliia UKR
UKR
 
-14 F 21.2m 0.00m 0.00m   713.57

Under 14 Boys Jump Results

Homologation: Ranking List - 17.09.2021 - 19.09.2021
  Name Country Categ. Round 1 Round 2 Round 3   Overall
1 Mykhailichenko Mykhailo UKR
UKR
 
-14 M 29.2m 25.1m 29.8m   1000.00
2 Zelentsov Ivan UKR
UKR
 
-14 M 25.2m 23.9m 26.3m   823.23
3 Martynov Leonid UKR
UKR
 
-14 M 21.7m 21.3m     590.91

Open Women Jump Results

Homologation: Ranking List - 17.09.2021 - 19.09.2021
  Name Country Categ. Round 1 Round 2 Round 3   Overall
1 Tsiutsiura Maria UKR
UKR
 
Ope F 32.7m 33.1m 33.6m   1000.00

Open Men Jump Results

Homologation: Ranking List - 17.09.2021 - 19.09.2021
  Name Country Categ. Round 1 Round 2 Round 3   Overall
1 Filchenko Danylo UKR
UKR
 
Ope M 61.0m 57.5m 57.8m   1000.00
2 Samoilov Olexander UKR
UKR
 
Ope M 58.1m 54.2m     919.44
3 Filaretov Damir UKR
UKR
 
Ope M 50.8m 50.4m 49.1m   716.67
4 Hrushko Olexandr UKR
UKR
 
Ope M 36.9m 38.7m     380.56

Under 14 Girls Overall Results

- 17.09.2021 - 19.09.2021
  Name Country Categ. Slalom Tricks Jump Overall
1 Popova Mariia UKR
UKR
 
-14 F 875.00 1000.00 1000.00 2875.00
2 Dryha Emiliia UKR
UKR
 
-14 F 1000.00 428.05 713.57 2141.62

Under 14 Boys Overall Results

- 17.09.2021 - 19.09.2021
  Name Country Categ. Slalom Tricks Jump Overall
1 Mykhailichenko Mykhailo UKR
UKR
 
-14 M 1000.00 1000.00 1000.00 3000.00
2 Zelentsov Ivan UKR
UKR
 
-14 M 787.88 970.25 823.23 2581.36
3 Martynov Leonid UKR
UKR
 
-14 M 606.06 547.11 590.91 1744.08

Open Women Overall Results

- 17.09.2021 - 19.09.2021
  Name Country Categ. Slalom Tricks Jump Overall
1 Tsiutsiura Maria UKR
UKR
 
Ope F 1000.00 1000.00 1000.00 3000.00

Open Men Overall Results

- 17.09.2021 - 19.09.2021
  Name Country Categ. Slalom Tricks Jump Overall
1 Filchenko Danylo UKR
UKR
 
Ope M 877.55 1000.00 1000.00 2877.55
2 Samoilov Olexander UKR
UKR
 
Ope M 959.18 870.81 919.44 2749.43
3 Filaretov Damir UKR
UKR
 
Ope M 1000.00 811.24 716.67 2527.91
4 Hrushko Olexandr UKR
UKR
 
Ope M 744.90 596.48 380.56 1721.94