International Waterski and Wakeboard Federation

Competitions results and ranking lists

   
iwwfed-ea.org: Hellenic Youth & +35 National Waterski Championships 2023
Stratos lake


Tournament

Jury panel
Time table & start lists

Results

Live results lake 1

Under 8 Boys Slalom
Under 8 Boys Tricks

Under 10 Boys Slalom
Under 10 Boys Tricks

Under 12 Boys Slalom
Under 12 Boys Tricks
Under 12 Boys Jump

Under 14 Girls Slalom
Under 14 Girls Tricks
Under 14 Girls Jump

Under 14 Boys Slalom
Under 14 Boys Tricks
Under 14 Boys Jump  (pdf)

Under 17 Girls Slalom
Under 17 Girls Tricks
Under 17 Girls Jump

Under 17 Boys Slalom
Under 17 Boys Tricks
Under 17 Boys Jump

Under 21 Men Slalom
Under 21 Men Tricks

Over 35 Women Slalom
Over 35 Women Tricks
Over 35 Women Jump
Over 35 Men Tricks

Over 45 Women Slalom
Over 45 Women Tricks
Over 45 Women Jump

Over 45 Men Slalom
Over 45 Men Tricks

Over 55 Women Slalom

Over 55 Men Slalom

Over 65 Men Slalom

Over 70 Men Slalom

All results (pdf)
Hellenic Youth & +35 National Waterski Championships 2023
Stratos lake - 24/27 Aug 2023

Hellenic Youth & +35 National Waterski Championships 2023 - Individual classification - ALL RESULTS YOUTH & +35

Hellenic Youth & +35 National Waterski Championships 2023

Under 8 Boys Slalom Results

Homologation: Not homologated - 24/8/2023 - 27/8/2023
  Name Club Categ. Round 1 Round 2 FINAL   Overall
1 Apergis Markos ARI - 8 M 0,00/25 0,00/25      

Under 10 Boys Slalom Results

Homologation: Not homologated - 24/8/2023 - 27/8/2023
  Name Club Categ. Round 1 Round 2 FINAL   Overall
1 Apergis Errikos ARI -10 M 0,00/25 1,00/25 1,00/25   14,93
2 Antonopoulos Nikolaos NOV -10 M 0,00/25 0,00/25      
2 Siachos Stavros POR -10 M 0,00/25 0,00/25      

Under 12 Boys Slalom Results

Homologation: Ranking List - 24/8/2023 - 27/8/2023
  Name Club Categ. Round 1 Round 2 FINAL   Overall
1 Silvestros Philippos NOV -12 M 2,50/52/14.25 0,50/52/13.00 0,50/52/14.25   900,62

Under 14 Boys Slalom Results

Homologation: Ranking List - 24/8/2023 - 27/8/2023
  Name Club Categ. Round 1 Round 2 FINAL   Overall
1 Kousathanas Ioannis NOV -14 M 2,50/55/12.00   1,00/55/11.25   982,14
2 Perdikaris Leonidas POR -14 M 4,00/55/14.25 1,50/55/14.25 3,50/55/14.25   714,29
3 Dimoudias Konstantinos KOZ -14 M 5,00/55/18.25 3,00/55/16.00 2,00/55/16.00   589,29
4 Bislanis Harry MOU -14 M 2,00/55/16.00 2,50/55/16.00 6,00/52   580,36

Under 14 Girls Slalom Results

Homologation: Ranking List - 24/8/2023 - 27/8/2023
  Name Club Categ. Round 1 Round 2 FINAL   Overall
1 Papadaki Katerina POR -14 F 2,00/52/16.00 2,00/52/16.00 1,50/52   571,43
2 Bante Konstantina MOU -14 F 2,00/52 5,00/52 3,00/49   517,86
3 Zisopoulou Styliani POR -14 F 1,00/52/14.25 5,25/52 4,50/40   660,71

Under 17 Boys Slalom Results

Homologation: Ranking List - 24/8/2023 - 27/8/2023
  Name Club Categ. Round 1 Round 2 FINAL   Overall
1 Manoudakis Ypsilantis Alexios NOV -17 M 3,50/58/12.00   2,00/58/11.25   830,19
2 Alevras Emmanouil MOU -17 M 2,50/58/12.00   5,00/58/12.00   773,58
3 Petropoulos Christos ARI -17 M 5,00/58/13.00   2,50/58/13.00   660,38
4 Loudaros Stefanos NOV -17 M 4,50/52 2,50/58/18.25 2,00/58/18.25   273,58
5 Themistokleous Konstantinos POR -17 M 1,00/52 4,00/52 3,00/49   75,47

Under 17 Girls Slalom Results

Homologation: Ranking List - 24/8/2023 - 27/8/2023
  Name Club Categ. Round 1 Round 2 FINAL   Overall
1 Kousathana Stamatina NOV -17 F 1,50/55/13.00 0,00/55/13.00 3,00/55/13.00   660,00
2 Zisopoulou Vasiliki POR -17 F 2,50/55/14.25   3,00/55/14.25   540,00
3 Glyka Chara Sotiria NOV -17 F 4,25/52 3,00/55/18.25 5,00/52   300,00
4 Goneou Marina POR -17 F 2,00/55/18.25 2,00/55/18.25 4,00/52   280,00
5 Venieri Dafni Vasiliki NOV -17 F 2,00/49 4,00/46 5,00/46   40,00
6 Palandjian Mainta MOU -17 F 2,00/52 5,00/49 4,50/46   160,00
7 Vasilara Christiana ARI -17 F 0,50/37 3,00/37 3,00/37    

Under 21 Men Slalom Results

Homologation: Ranking List - 24/8/2023 - 27/8/2023
  Name Club Categ. Round 1 Round 2 FINAL   Overall
1 Palandjian Artin ARI -21 M 3,50/55/18.25 3,50/55/18.25 3,00/58/18.25   240,00

Over 35 Women Slalom Results

Homologation: Ranking List - 24/8/2023 - 27/8/2023
  Name Club Categ. Round 1 Round 2 FINAL   Overall
1 Stantidi Aspasia NOV 35+ F 2,50/55/14.25   0,50/55/12.00   802,63
2 Anastasopoulou Alexia MOU 35+ F 4,00/46   4,00/55/14.25   578,95

Over 45 Men Slalom Results

Homologation: Ranking List - 24/8/2023 - 27/8/2023
  Name Club Categ. Round 1 Round 2 FINAL   Overall
1 Manousis Dimitris POH 45+ M 5,00/55/13.00 4,00/55/13.00 1,50/55/12.00
(Tie break: 3,00/55/12.00)
  700,00
2 Toutziaridis Andreas ARI 45+ M 3,50/55/12.00 4,00/55/13.00 1,50/55/12.00
(Tie break: 3,50/55/13.00)
  744,44
3 Palandjian Onic HAL 45+ M 3,50/55/18.25 4,50/55/14.25 2,00/55/13.00   577,78
4 Zervopoulos Spyridon Rikos HAL 45+ M 4,00/55/11.25   1,50/46   888,89

Over 45 Women Slalom Results

Homologation: Ranking List - 24/8/2023 - 27/8/2023
  Name Club Categ. Round 1 Round 2 FINAL   Overall
1 Andriopoulou Angeliki ARI 45+ F 3,00/52/12.00   3,00/52/12.00   868,42

Over 55 Men Slalom Results

Homologation: Ranking List - 24/8/2023 - 27/8/2023
  Name Club Categ. Round 1 Round 2 FINAL   Overall
1 Kampanis Andreas NOV 55+ M 5,00/55/13.00 3,00/55/13.00 2,50/55/13.00   773,58
2 Ventouris Stathis POH 55+ M 3,00/55/13.00 2,50/46 5,00/55/18.25   735,85
3 Toutziaridis John NOV 55+ M 1,50/55/13.00 2,50/46 4,00/46   707,55

Over 55 Women Slalom Results

Homologation: Ranking List - 24/8/2023 - 27/8/2023
  Name Club Categ. Round 1 Round 2 FINAL   Overall
1 Diktaki Christina POR 55+ F 4,00/52 2,00/52/16.00 4,00/52   520,00

Over 65 Men Slalom Results

Homologation: Ranking List - 24/8/2023 - 27/8/2023
  Name Club Categ. Round 1 Round 2 FINAL   Overall
1 Kyprios Sotiris *POR 65+ M 3,50/52/11.25 0,50/52/11.25 1,50/52/11.25   1030,00

Over 70 Men Slalom Results

Homologation: Ranking List - 24/8/2023 - 27/8/2023
  Name Club Categ. Round 1 Round 2 FINAL   Overall
1 Frangistas Nikolaos NOV 70+ M 3,00/46 2,00/52/13.00 0,25/52/12.00   845,00
2 Gabriel George Nicolas POR 70+ M 1,00/46 5,00/46 4,00/46   100,00

Under 8 Boys Tricks Results

Homologation: Ranking List - 24/8/2023 - 27/8/2023
  Name Club Categ. Round 1 Round 2 FINAL   Overall
1 Apergis Markos ARI - 8 M 80 80 80   20,00

Under 10 Boys Tricks Results

Homologation: Ranking List - 24/8/2023 - 27/8/2023
  Name Club Categ. Round 1 Round 2 FINAL   Overall
1 Antonopoulos Nikolaos NOV -10 M 290 200 480   120,00
2 Apergis Errikos ARI -10 M 200 160 200   50,00

Under 12 Boys Tricks Results

Homologation: Ranking List - 24/8/2023 - 27/8/2023
  Name Club Categ. Round 1 Round 2 FINAL   Overall
1 Silvestros Philippos NOV -12 M 1460 1140 1710   276,70

Under 14 Boys Tricks Results

Homologation: Ranking List - 24/8/2023 - 27/8/2023
  Name Club Categ. Round 1 Round 2 FINAL   Overall
1 Kousathanas Ioannis NOV -14 M 4940   4710   745,10
2 Perdikaris Leonidas POR -14 M 1120 1510 1010   227,75
3 Bislanis Harry MOU -14 M 480 500 380   75,41
4 Dimoudias Konstantinos KOZ -14 M 200 200 200   30,17

Under 14 Girls Tricks Results

Homologation: Ranking List - 24/8/2023 - 27/8/2023
  Name Club Categ. Round 1 Round 2 FINAL   Overall
1 Zisopoulou Styliani POR -14 F 2540   2340   479,25

Under 17 Boys Tricks Results

Homologation: Ranking List - 24/8/2023 - 27/8/2023
  Name Club Categ. Round 1 Round 2 FINAL   Overall
1 Alevras Emmanouil MOU -17 M 4560   4090   378,42
2 Manoudakis Ypsilantis Alexios NOV -17 M 3110   4040   335,27
3 Petropoulos Christos ARI -17 M 1070   2140   177,59
4 Loudaros Stefanos NOV -17 M 630 660 540   54,77

Under 17 Girls Tricks Results

Homologation: Ranking List - 24/8/2023 - 27/8/2023
  Name Club Categ. Round 1 Round 2 FINAL   Overall
1 Kousathana Stamatina NOV -17 F 2720 3560 4340   415,71
2 Zisopoulou Vasiliki POR -17 F 2420   1500   231,80
3 Glyka Chara Sotiria NOV -17 F 940 860 1320   126,44
4 Venieri Dafni Vasiliki NOV -17 F 290 290 460   44,06
5 Vasilara Christiana ARI -17 F 200 200 380   36,40
6 Palandjian Mainta MOU -17 F 80 80 200   19,16

Under 21 Men Tricks Results

Homologation: Ranking List - 24/8/2023 - 27/8/2023
  Name Club Categ. Round 1 Round 2 FINAL   Overall
1 Palandjian Artin ARI -21 M 40   80   6,36

Over 35 Men Tricks Results

Homologation: Ranking List - 24/8/2023 - 27/8/2023
  Name Club Categ. Round 1 Round 2 FINAL   Overall
1 Kousathanas Thimios NOV 35+ M 5830   5750   525,23
2 Kosmas Panagiotis MOU 35+ M 3700 930 1760   333,33

Over 35 Women Tricks Results

Homologation: Ranking List - 24/8/2023 - 27/8/2023
  Name Club Categ. Round 1 Round 2 FINAL   Overall
1 Stantidi Aspasia NOV 35+ F 3370   3810   635,00

Over 45 Men Tricks Results

Homologation: Ranking List - 24/8/2023 - 27/8/2023
  Name Club Categ. Round 1 Round 2 FINAL   Overall
1 Toutziaridis Andreas ARI 45+ M 1940 1280 1040   359,26

Under 12 Boys Jump Results

Homologation: Ranking List - 24/8/2023 - 27/8/2023
  Name Club Categ. Round 1 Round 2 FINAL   Overall
1 Silvestros Philippos NOV -12 M 15,0m 15,7m 16,3m   652,00

Under 14 Boys Jump Results

Homologation: Ranking List - 24/8/2023 - 27/8/2023
  Name Club Categ. Round 1 Round 2 FINAL   Overall
1 Kousathanas Ioannis NOV -14 M 34,2m 35,0m 34,8m   988,14

Under 14 Girls Jump Results

Homologation: Ranking List - 24/8/2023 - 27/8/2023
  Name Club Categ. Round 1 Round 2 FINAL   Overall
1 Zisopoulou Styliani POR -14 F 10,8m   11,5m   225,00

Under 17 Boys Jump Results

Homologation: Ranking List - 24/8/2023 - 27/8/2023
  Name Club Categ. Round 1 Round 2 FINAL   Overall
1 Loudaros Stefanos NOV -17 M 12,9m 13,8m 10,7m    

Under 17 Girls Jump Results

Homologation: Ranking List - 24/8/2023 - 27/8/2023
  Name Club Categ. Round 1 Round 2 FINAL   Overall
1 Glyka Chara Sotiria NOV -17 F 9,0m 0,00m 9,6m    

Over 35 Women Jump Results

Homologation: Ranking List - 24/8/2023 - 27/8/2023
  Name Club Categ. Round 1 Round 2 FINAL   Overall
1 Stantidi Aspasia NOV 35+ F 28,7m   30,1m   665,71

Over 45 Women Jump Results

Homologation: Ranking List - 24/8/2023 - 27/8/2023
  Name Club Categ. Round 1 Round 2 FINAL   Overall
1 Andriopoulou Angeliki ARI 45+ F 33,3m   37,6m   989,47

Under 12 Boys Overall Results

- 24/8/2023 - 27/8/2023
  Name Club Categ. Slalom Tricks Jump Overall
1 Silvestros Philippos NOV -12 M 900,62 276,70 652,00 1829,32

Under 14 Boys Overall Results

- 24/8/2023 - 27/8/2023
  Name Club Categ. Slalom Tricks Jump Overall
1 Kousathanas Ioannis NOV -14 M 982,14 745,10 988,14 2715,38

Under 14 Girls Overall Results

- 24/8/2023 - 27/8/2023
  Name Club Categ. Slalom Tricks Jump Overall
1 Zisopoulou Styliani POR -14 F 660,71 479,25 225,00 1364,96

Under 17 Boys Overall Results

- 24/8/2023 - 27/8/2023
  Name Club Categ. Slalom Tricks Jump Overall
1 Loudaros Stefanos NOV -17 M 273,58 54,77 0,00 328,35

Under 17 Girls Overall Results

- 24/8/2023 - 27/8/2023
  Name Club Categ. Slalom Tricks Jump Overall
1 Glyka Chara Sotiria NOV -17 F 300,00 126,44 0,00 426,44

Over 35 Women Overall Results

- 24/8/2023 - 27/8/2023
  Name Club Categ. Slalom Tricks Jump Overall
1 Stantidi Aspasia NOV 35+ F 802,63 635,00 665,71 2103,34

Over 45 Women Overall Results

- 24/8/2023 - 27/8/2023
  Name Club Categ. Slalom Tricks Jump Overall
1 Andriopoulou Angeliki ARI 45+ F 868,42 888,10 989,47 2745,99

www.iwwfed-ea.org IWWF - International Waterski and Wakeboard Federation - Hanworth Lane, Chertsey, Surrey, England copyright © IWWF - all rights reserved