International Waterski and Wakeboard Federation

Competitions results and ranking lists

   
iwwfed-ea.org: Japan Nationals 2023
Koori Dam


Tournament

Jury panel
Time table & start lists

Results

Live results lake 1

Under 14 Boys Slalom Round 1  (pdf)
Under 14 Boys Tricks Round 1  (pdf)
Under 14 Boys Jump Round 1  (pdf)
Under 14 Boys Overall  (pdf)

Under 17 Girls Slalom Round 1  (pdf)
Under 17 Girls Tricks Round 1  (pdf)
Under 17 Girls Jump Round 1  (pdf)
Under 17 Girls Overall  (pdf)

Under 17 Boys Slalom Round 1  (pdf)
Under 17 Boys Tricks Round 1  (pdf)
Under 17 Boys Jump Round 1  (pdf)
Under 17 Boys Overall  (pdf)

Under 21 Women Slalom Round 1  (pdf)
Under 21 Women Tricks Round 1  (pdf)
Under 21 Women Jump Round 1  (pdf)
Under 21 Women Overall  (pdf)

Under 21 Men Slalom Round 1  (pdf)
Under 21 Men Tricks Round 1  (pdf)
Under 21 Men Jump Round 1  (pdf)
Under 21 Men Overall  (pdf)

Open Women Slalom  (pdf)
Open Women Tricks  (pdf)
Open Women Jump  (pdf)
Open Women Overall  (pdf)

Open Men Slalom  (pdf)
Open Men Tricks  (pdf)
Open Men Jump  (pdf)
Open Men Overall  (pdf)

Over 35 Women Slalom Round 1  (pdf)
Over 35 Women Tricks Round 1  (pdf)
Over 35 Women Overall  (pdf)

Over 35 Men Slalom Round 1  (pdf)
Over 35 Men Tricks Round 1  (pdf)
Over 35 Men Overall  (pdf)

Over 45 Women Slalom Round 1  (pdf)
Over 45 Women Overall  (pdf)

Over 45 Men Slalom Round 1  (pdf)
Over 45 Men Tricks Round 1  (pdf)
Over 45 Men Jump Round 1  (pdf)
Over 45 Men Overall  (pdf)

Over 55 Women Slalom Round 1  (pdf)
Over 55 Women Tricks Round 1  (pdf)
Over 55 Women Jump Round 1  (pdf)
Over 55 Women Overall  (pdf)

Over 55 Men Slalom Round 1  (pdf)
Over 55 Men Tricks Round 1  (pdf)
Over 55 Men Jump Round 1  (pdf)
Over 55 Men Overall  (pdf)

Over 65 Men Slalom Round 1  (pdf)
Over 65 Men Overall  (pdf)

Over 21 Women Slalom Round 1  (pdf)
Over 21 Women Tricks Round 1  (pdf)
Over 21 Women Overall  (pdf)

Over 21 Men Slalom Round 1  (pdf)
Over 21 Men Tricks Round 1  (pdf)
Over 21 Men Jump Round 1  (pdf)
Over 21 Men Overall  (pdf)

Over 70 Men Slalom Round 1  (pdf)
Over 70 Men Overall  (pdf)

All results (pdf)
Japan Nationals 2023
Koori Dam - 1/5 Nov 2023

Japan Nationals 2023 - Individual classification

Japan Nationals 2023

Under 14 Boys Slalom Round 1 Results

Homologation: National - 2023/11/01 - 2023/11/05
  Name League Club Round 1   Overall Team
1 Kamizuru-Bowman Leo *TOKYO TPC 2.00/40      
2 Sekiguchi Ryota *YAMANASHI ZING 3.00/34      
3 Sekiguchi Shota *YAMANASHI ZING 2.50/34      
4 Yamaguchi Keiji *KYOTO   2.00/31   1000.00  

Under 17 Girls Slalom Round 1 Results

Homologation: National - 2023/11/01 - 2023/11/05
  Name League Club Round 1   Overall Team
1 Sueyasu Nanoha *OITA NAKATSU 4.00/40   1000.00  

Under 17 Boys Slalom Round 1 Results

Homologation: National - 2023/11/01 - 2023/11/05
  Name League Club Round 1   Overall Team
1 Kuroda Ryuto *OITA NAKATSU 1.00/58/16.00   1000.00  

Under 21 Women Slalom Round 1 Results

Homologation: National - 2023/11/01 - 2023/11/05
  Name League Club Round 1   Overall Team
1 Ishii Erika *GAKUREN RIKKYO 1.50/55/16.00      
2 Tobise Ayane *GAKUREN FUKUOKA 4.50/55/18.25      
3 Moriyama Yu *HYOGO BOOSKA 3.50/55/18.25      
4 Nakamura Motoko *GAKUREN KEIO 1.50/52      

Under 21 Men Slalom Round 1 Results

Homologation: National - 2023/11/01 - 2023/11/05
  Name League Club Round 1   Overall Team
1 Suzuki Taichi *GAKUREN FUKUOKA 6.00/58/16.00      
2 Sudo Yoshihisa *GAKUREN KEIO 1.50/58/16.00      
3 Fukunaga Shugo *GAKUREN KEIO 1.25/58/18.25      
4 Taniguchi Yu *GAKUREN KOKUGAKU 3.50/52      
5 Takamura Keito *GAKUREN MEIGAKU 0.50/52      
6 Sato Sota *GAKUREN NIHON 4.00/49   1000.00  
7 Matsuoka Daiki *GAKUREN KEIO 3.00/49      
8 Utaise Kaichi *GAKUREN KEIO DNS      

Open Women Slalom Results

Homologation: National - 2023/11/01 - 2023/11/05
  Name League Club Round 1 Final Overall Team
1 Hirosawa Saaya *TOKYO TPC 0.50/55/13.00 0.25/55/13.00 1000.00  
2 Kamiya Harue *TOKYO TPC 2.00/55/14.25 3.25/55/16.00 852.46  
3 Sadamizu Moe *KYOTO   2.50/55/16.00 1.50/55/16.00    
4 Moriyama Yu *HYOGO BOOSKA 2.00/55/18.25 4.00/55/18.25 524.59  
5 Tobise Ayane *GAKUREN FUKUOKA 5.00/55/18.25 3.50/55/18.25 557.38  
6 Matsumoto Kiyomi *TOKYO TPC 1.25/55/18.25      
7 Fujii Marika *GAKUREN KEIO DSQ      

Open Men Slalom Results

Homologation: National - 2023/11/01 - 2023/11/05
  Name League Club Round 1 Final Overall Team
1 Nozawa Yusuke *TOKYO TPC 4.50/58/13.00 1.50/58/12.00    
2 Nakamura Jo *OITA NAKATSU 2.00/58/12.00 4.25/58/13.00 1000.00  
3 Funo Ryota *IBARAKI SHOROGANE 0.25/58/13.00 3.25/58/13.00 851.56  
4 Nagatomo Yu *MIYAZAKI MIYAZAKI 1.50/58/16.00 3.25/58/16.00 476.56  
5 Kuroda Ryuto *OITA YABAKEI 4.00/58/18.25 2.00/58/16.00    
6 Takami Yudai *TOKYO TPC 4.50/58/18.25 1.50/58/18.25    
7 Sumita Toshiyuki *OITA YABAKEI 1.25/58/18.25   226.56  
8 Yamaguchi Kohei *CHIBA CHIBA 1.00/58/18.25   218.75  
9 Suzuki Taichi *GAKUREN FUKUOKA 6.00/55/18.25      
10 Mifune Takeshi *TOKYO TPC 4.00/55/18.25      

Over 21 Men Slalom Round 1 Results

Homologation: National - 2023/11/01 - 2023/11/05
  Name League Club Round 1   Overall Team
1 Miwa Masaru *YAMANASHI ZING 5.00/58/18.25      
2 Kuwayama Kyosuke *IBARAKI SHIROGANE 4.25/58/18.25      
3 Yamanaka Shunnosuke *HIROSHIMA   3.25/58/18.25   1000.00  
4 Ishiguro Motoya *GAKUREN KEIO 4.00/55/18.25      
5 Kuroda Mirai *OITA YABAKEI 2.50/55/18.25   682.35  
6 Kodama Hideyuki *IBARAKI SHIROGANE 1.50/55/18.25      
6 Takami Yudai *TOKYO TPC 1.50/55/18.25   635.29  
8 Ikeda Yuuki *AKITA   2.00/49   94.12  
9 Shichijou Fuminori *TOKUSHIMA KAPPA 1.25/49      
10 Kozu Yukihide *GAKUREN KEIO DNS      

Over 35 Women Slalom Round 1 Results

Homologation: National - 2023/11/01 - 2023/11/05
  Name League Club Round 1   Overall Team
1 Hirosawa Saaya *TOKYO TPC 1.00/55/14.25      
2 Hayano Rie *HYOGO BOOSKA 4.50/46      

Over 35 Men Slalom Round 1 Results

Homologation: National - 2023/11/01 - 2023/11/05
  Name League Club Round 1   Overall Team
1 Hayano Hideto *HYOGO BOOSKA 1.25/55/16.00      
2 Tsuruki Saburo *TOKYO KIMITSU 1.50/55/18.25      
3 Yamamoto Ataru *SHIZUOKA RADICAL 3.50/49      
4 Matsuno Takahiro *SHIZUOKA RADICAL 2.00/49      

Over 45 Women Slalom Round 1 Results

Homologation: National - 2023/11/01 - 2023/11/05
  Name League Club Round 1   Overall Team
1 Moriyama Mitsumi *HYOGO BOOSKA 1.50/43      

Over 45 Men Slalom Round 1 Results

Homologation: National - 2023/11/01 - 2023/11/05
  Name League Club Round 1   Overall Team
1 Nozawa Yusuke *TOKYO TPC 3.00/55/12.00      
2 Ozawa Masao *KYOTO   2.00/55/12.00   1000.00  
3 Watanabe Daisuke *KYOTO   0.25/55/14.25      
4 Sekiguchi Takahiko *YAMANASHI ZING 3.00/55/18.25   394.74  
5 Moriyama Yoshiaki *HYOGO BOOSKA 1.25/55/18.25   348.68  
6 Kasai Takeshi *YAMANASHI SANSUI 3.50/52   250.00  
7 Kinno Kosuke *IBARAKI SHIROGANE 3.00/52   236.84  
8 Ikeda Masahiro *AKITA   1.00/52      
9 Kondo Syungo *SHIZUOKA WTS 4.00/49      
10 Inagaki Norihiko *KYOTO   2.25/49      
11 Tsujita Yoshinobu *KYOTO   1.00/49      
12 Yokota Tousei *TOKYO TPC DSQ      

Over 55 Women Slalom Round 1 Results

Homologation: National - 2023/11/01 - 2023/11/05
  Name League Club Round 1   Overall Team
1 Matsumoto Kiyomi *TOKYO TPC 5.00/52      
2 Tsuda Kaoru *YAMANASHI ZING 1.00/52      
3 Ikeda Motomi *AKITA   3.50/49   1000.00  

Over 55 Men Slalom Round 1 Results

Homologation: National - 2023/11/01 - 2023/11/05
  Name League Club Round 1   Overall Team
1 Mifune Takeshi *TOKYO TPC 3.50/55/14.25      
2 Nakajima Makoto *YAMANASHI SANSUI 4.25/55/18.25      
3 Miwa Hisashi *YAMANASHI ZING 1.25/55/18.25   1000.00  
4 Tanaka Itsuo *SHIZUOKA SUZUKI 4.00/52      
5 Asano Shoji *KYOTO   3.50/49      
6 Matsumoto Akiyoshi *SHIZUOKA RADICAL 5.00/46   259.74  
6 Tanaka Yutaka *CHIBA CHIBA 5.00/46      
8 Murakami Yoshito *SHIZUOKA EDY 4.00/46   207.79  
9 Ono Keizou *KYOTO   3.25/46      
10 Yamaguchi Koji *KYOTO   3.00/46   155.84  

Over 65 Men Slalom Round 1 Results

Homologation: National - 2023/11/01 - 2023/11/05
  Name League Club Round 1   Overall Team
1 Suzuki Hitoshi *TOKUSHIMA BTB 5.00/49      

Over 70 Men Slalom Round 1 Results

Homologation: National - 2023/11/01 - 2023/11/05
  Name League Club Round 1   Overall Team
1 Nobechi Tsutomu *TOKYO SANSUI 1.50/43      

Under 14 Boys Tricks Round 1 Results

Homologation: National - 2023/11/01 - 2023/11/05
  Name League Club Round 1   Overall Team
1 Sekiguchi Shota *YAMANASHI ZING 980      
2 Yamaguchi Keiji *KYOTO   380   1000.00  
3 Sekiguchi Ryota *YAMANASHI ZING 300      
4 Kamizuru-Bowman Leo *TOKYO TPC 200      

Under 17 Girls Tricks Round 1 Results

Homologation: National - 2023/11/01 - 2023/11/05
  Name League Club Round 1   Overall Team
1 Sueyasu Nanoha *OITA NAKATSU 1180   1000.00  

Under 17 Boys Tricks Round 1 Results

Homologation: National - 2023/11/01 - 2023/11/05
  Name League Club Round 1   Overall Team
1 Kuroda Ryuto *OITA NAKATSU 860   1000.00  

Under 21 Women Tricks Round 1 Results

Homologation: National - 2023/11/01 - 2023/11/05
  Name League Club Round 1   Overall Team
1 Nakamura Motoko *GAKUREN KEIO 3550      
2 Tokunaga Ai *GAKUREN KEIO 1160      
3 Kurokawa Hinano *TOKYO TPC 290      
4 Wada Natsuki *GAKUREN KEIO DNS      

Under 21 Men Tricks Round 1 Results

Homologation: National - 2023/11/01 - 2023/11/05
  Name League Club Round 1   Overall Team
1 Maezawa Kaito *GAKUREN HOSEI 2860      
2 Shitaya Ryoma *GAKUREN KEIO 2310      
3 Takada Yusuke *GAKUREN NIHON 1220      
4 Takamura Keito *GAKUREN MEIGAKU 1100      
5 Sato Sota *GAKUREN NIHON 950   1000.00  
6 Saito Hiromichi *TOKYO TPC 380      

Open Women Tricks Results

Homologation: National - 2023/11/01 - 2023/11/05
  Name League Club Round 1 Final Overall Team
1 Komori Hiroko *YAMANASHI ZING 3630 3880    
2 Hirosawa Saaya *TOKYO TPC 3300 3700 1000.00  
3 Kamiya Harue *TOKYO TPC 2950 2840 797.30  
4 Moriyama Yu *HYOGO BOOSKA 2240 2200 605.41  
5 Tsuda Kaoru *YAMANASHI ZING 2310 390    
6 Tobise Ayane *GAKUREN FUKUOKA 2030   548.65  
7 Matsumoto Kiyomi *TOKYO TPC 770      

Open Men Tricks Results

Homologation: National - 2023/11/01 - 2023/11/05
  Name League Club Round 1 Final Overall Team
1 Nakamura Jo *OITA NAKATSU 5710 5850 1000.00  
2 Funo Ryota *IBARAKI SHOROGANE 4670 4600 798.29  
3 Nagatomo Yu *MIYAZAKI MIYAZAKI 3880 3940 673.50  
4 Sumita Toshiyuki *OITA YABAKEI 2970 2430 507.69  
5 Yamanaka Shunnosuke *HIROSHIMA   3130 1420    
6 Yamaguchi Kohei *CHIBA CHIBA 2940   502.56  
7 Kodama Hideyuki *IBARAGI SHIROGANE 2240      

Over 21 Women Tricks Round 1 Results

Homologation: National - 2023/11/01 - 2023/11/05
  Name League Club Round 1   Overall Team
1 Fujii Marika *GAKUREN KEIO 1350      
2 Fukuda Ia *GAKUREN KEIO DNS      

Over 21 Men Tricks Round 1 Results

Homologation: National - 2023/11/01 - 2023/11/05
  Name League Club Round 1   Overall Team
1 Yamanaka Shunnosuke *HIROSHIMA   3370   1000.00  
2 Kodama Hideyuki *IBARAKI SHIROGANE 2690      
3 Kuroda Mirai *OITA YABAKEI 2260   670.62  
4 Ikeda Yuuki *AKITA   1630   483.68  
5 Takami Yudai *TOKYO TPC 1210   359.05  
6 Nakayama Taketo *GAKUREN KEIO 1100      
7 Horiuchi Kosuke *GAKUREN KEIO DNS      

Over 35 Women Tricks Round 1 Results

Homologation: National - 2023/11/01 - 2023/11/05
  Name League Club Round 1   Overall Team
1 Komori Hiroko *YAMANASHI ZING 3860      
2 Hayano Rie *HYOGO BOOSKA 930      

Over 35 Men Tricks Round 1 Results

Homologation: National - 2023/11/01 - 2023/11/05
  Name League Club Round 1   Overall Team
1 Hayano Hideto *HYOGO BOOSKA 1800      
2 Tsuruki Saburo *TOKYO KIMITSU 1320      

Over 45 Men Tricks Round 1 Results

Homologation: National - 2023/11/01 - 2023/11/05
  Name League Club Round 1   Overall Team
1 Kasai Takeshi *YAMANASHI SANSUI 1850   1000.00  
2 Sekiguchi Takahiko *YAMANASHI ZING 1680   908.11  
3 Ozawa Masao *KYOTO   1150   621.62  
4 Kinno Kosuke *IBARAKI SHIROGANE 1060   572.97  
5 Yokota Tousei *TOKYO TPC 900      
6 Moriyama Yoshiaki *HYOGO BOOSKA 500   270.27  

Over 55 Women Tricks Round 1 Results

Homologation: National - 2023/11/01 - 2023/11/05
  Name League Club Round 1   Overall Team
1 Tsuda Kaoru *YAMANASHI ZING 2030      
2 Ikeda Motomi *AKITA   1290   1000.00  
3 Arai Yoshie *YAMANASHI ZING 530      

Over 55 Men Tricks Round 1 Results

Homologation: National - 2023/11/01 - 2023/11/05
  Name League Club Round 1   Overall Team
1 Miwa Hisashi *YAMANASHI ZING 1440   1000.00  
2 Murakami Yoshito *SHIZUOKA EDY 620   430.56  
3 Yamaguchi Koji *KYOTO   610   423.61  
4 Matsumoto Akiyoshi *SHIZUOKA RADICAL 580   402.78  

Under 14 Boys Jump Round 1 Results

Homologation: National - 2023/11/01 - 2023/11/05
  Name League Club Round 1   Overall Team
1 Yamaguchi Keiji *KYOTO   DSQ      

Under 17 Girls Jump Round 1 Results

Homologation: National - 2023/11/01 - 2023/11/05
  Name League Club Round 1   Overall Team
1 Sueyasu Nanoha *OITA NAKATSU 13.4m   1000.00  

Under 17 Boys Jump Round 1 Results

Homologation: National - 2023/11/01 - 2023/11/05
  Name League Club Round 1   Overall Team
1 Kuroda Ryuto *OITA NAKATSU 28.7m   1000.00  

Under 21 Women Jump Round 1 Results

Homologation: National - 2023/11/01 - 2023/11/05
  Name League Club Round 1   Overall Team
1 Takechi Rei *GAKUREN RIKKYO 24.2m      
2 Tokunaga Ai *GAKUREN KEIO 22.3m      
3 Ieda Risa *GAKUREN KEIO DSQ      

Under 21 Men Jump Round 1 Results

Homologation: National - 2023/11/01 - 2023/11/05
  Name League Club Round 1   Overall Team
1 Awai Syunsuke *GAKUREN KEIO 23.6m      
2 Fukunaga Shugo *GAKUREN KEIO 22.9m      
3 Sato Sota *GAKUREN NIHON 18.4m   1000.00  

Open Women Jump Results

Homologation: National - 2023/11/01 - 2023/11/05
  Name League Club Round 1 Final Overall Team
1 Hirosawa Saaya *TOKYO TPC 32.6m 38.4m 1000.00  
2 Kamiya Harue *TOKYO TPC 33.0m 34.4m 829.06  
3 Sadamizu Moe *KYOTO   28.0m 31.7m    
4 Tobise Ayane *GAKUREN FUKUOKA 18.1m 21.2m 264.96  
5 Moriyama Yu *HYOGO BOOSKA 18.1m 20.6m 239.32  

Open Men Jump Results

Homologation: National - 2023/11/01 - 2023/11/05
  Name League Club Round 1 Final Overall Team
1 Nakamura Jo *OITA NAKATSU 39.5m 44.0m 1000.00  
2 Funo Ryota *IBARAKI SHOROGANE 39.9m 41.6m 873.68  
3 Nagatomo Yu *MIYAZAKI MIYAZAKI 32.5m 39.4m 757.89  
4 Yamaguchi Kohei *CHIBA CHIBA 35.0m 38.1m 689.47  
5 Miki Hiroyuki *OITA YABAKEI 34.5m 36.5m    
6 Sumita Toshiyuki *OITA YABAKEI 30.2m 32.4m 389.47  
7 Obata Tomoki *GAKUREN KEIO 29.9m      
8 Ikeda Yuuki *AKITA   27.9m      
9 Iwamoto Reo *GAKUREN KEIO DSQ      

Over 21 Men Jump Round 1 Results

Homologation: National - 2023/11/01 - 2023/11/05
  Name League Club Round 1   Overall Team
1 Kozu Yukihide *GAKUREN KEIO 34.4m      
2 Miwa Masaru *YAMANASHI ZING 32.2m      
3 Kuroda Mirai *OITA YABAKEI 28.1m   1000.00  
4 Ikeda Yuuki *AKITA   26.7m   827.16  
5 Yamanaka Shunnosuke *HIROSHIMA   20.7m   86.42  
6 Takami Yudai *TOKYO TPC DSQ      

Over 45 Men Jump Round 1 Results

Homologation: National - 2023/11/01 - 2023/11/05
  Name League Club Round 1   Overall Team
1 Sekiguchi Takahiko *YAMANASHI ZING 30.6m   1000.00  
2 Kinno Kosuke *IBARAKI SHIROGANE 29.5m   946.60  
3 Ozawa Masao *KYOTO   28.3m   888.35  
4 Tsuchiya Shintaro *GUNMA KOKUSHISHA 24.7m      
5 Kasai Takeshi *YAMANASHI SANSUI 17.7m   373.79  
6 Moriyama Yoshiaki *HYOGO BOOSKA 11.4m   67.96  

Over 55 Women Jump Round 1 Results

Homologation: National - 2023/11/01 - 2023/11/05
  Name League Club Round 1   Overall Team
1 Ikeda Motomi *AKITA   13.7m   1000.00  
2 Arai Yoshie *YAMANASHI ZING 12.4m      

Over 55 Men Jump Round 1 Results

Homologation: National - 2023/11/01 - 2023/11/05
  Name League Club Round 1   Overall Team
1 Miwa Hisashi *YAMANASHI ZING 24.7m   1000.00  
2 Yamaguchi Koji *KYOTO   24.1m   975.71  
3 Murakami Yoshito *SHIZUOKA EDY 16.4m   663.97  
4 Matsumoto Akiyoshi *SHIZUOKA RADICAL 0.00m      

Under 17 Girls Overall Results

- 2023/11/01 - 2023/11/05
  Name League Club Round 1 Final Overall Team
1 Sueyasu Nanoha *OITA NAKATSU 3000.00 3000.00 3000.00  

Under 17 Boys Overall Results

- 2023/11/01 - 2023/11/05
  Name League Club Round 1 Final Overall Team
1 Kuroda Ryuto *OITA NAKATSU 3000.00 3000.00 3000.00  

Under 21 Men Overall Results

- 2023/11/01 - 2023/11/05
  Name League Club Round 1 Final Overall Team
1 Sato Sota *GAKUREN NIHON 3000.00 3000.00 3000.00  

Open Women Overall Results

- 2023/11/01 - 2023/11/05
  Name League Club Round 1 Final Overall Team
1 Hirosawa Saaya *TOKYO TPC 3000.00 3000.00 3000.00  
2 Kamiya Harue *TOKYO TPC 2478.82 2478.82 2478.82  
3 Tobise Ayane *GAKUREN FUKUOKA 1370.99 1370.99 1370.99  
4 Moriyama Yu *HYOGO BOOSKA 1369.32 1369.32 1369.32  

Open Men Overall Results

- 2023/11/01 - 2023/11/05
  Name League Club Round 1 Final Overall Team
1 Nakamura Jo *OITA NAKATSU 3000.00 3000.00 3000.00  
2 Funo Ryota *IBARAKI SHOROGANE 2523.53 2523.53 2523.53  
3 Nagatomo Yu *MIYAZAKI MIYAZAKI 1907.95 1907.95 1907.95  
4 Yamaguchi Kohei *CHIBA CHIBA 1410.78 1410.78 1410.78  
5 Sumita Toshiyuki *OITA YABAKEI 1123.72 1123.72 1123.72  

Over 21 Men Overall Results

- 2023/11/01 - 2023/11/05
  Name League Club Round 1 Final Overall Team
1 Kuroda Mirai *OITA YABAKEI 2352.97 2352.97 2352.97  
2 Yamanaka Shunnosuke *HIROSHIMA   2086.42 2086.42 2086.42  
3 Ikeda Yuuki *AKITA   1404.96 1404.96 1404.96  

Over 45 Men Overall Results

- 2023/11/01 - 2023/11/05
  Name League Club Round 1 Final Overall Team
1 Ozawa Masao *KYOTO   2509.97 2509.97 2509.97  
2 Sekiguchi Takahiko *YAMANASHI ZING 2302.85 2302.85 2302.85  
3 Kinno Kosuke *IBARAKI SHIROGANE 1756.41 1756.41 1756.41  
4 Kasai Takeshi *YAMANASHI SANSUI 1623.79 1623.79 1623.79  
5 Moriyama Yoshiaki *HYOGO BOOSKA 686.91 686.91 686.91  

Over 55 Women Overall Results

- 2023/11/01 - 2023/11/05
  Name League Club Round 1 Final Overall Team
1 Ikeda Motomi *AKITA   3000.00 3000.00 3000.00  

Over 55 Men Overall Results

- 2023/11/01 - 2023/11/05
  Name League Club Round 1 Final Overall Team
1 Miwa Hisashi *YAMANASHI ZING 3000.00 3000.00 3000.00  
2 Yamaguchi Koji *KYOTO   1555.16 1555.16 1555.16  
3 Murakami Yoshito *SHIZUOKA EDY 1302.32 1302.32 1302.32  
4 Matsumoto Akiyoshi *SHIZUOKA RADICAL 662.52 662.52 662.52  

www.iwwfed-ea.org IWWF - International Waterski and Wakeboard Federation - Hanworth Lane, Chertsey, Surrey, England copyright © IWWF - all rights reserved