International Waterski and Wakeboard Federation
Europe - Africa Confederation

Competitions results and ranking lists

 
iwwfed-ea.org: Nikolai Genov Memorial 2018
Luchovo Lake, Novopolotsk


Tournament

Jury panel
Time table & start lists

List of participants

Results

Live results

Under 14 Girls Slalom  (pdf)
Under 14 Girls Tricks  (pdf)
Under 14 Girls Jump  (pdf)
Under 14 Girls Overall  (pdf)

Under 14 Boys Slalom  (pdf)
Under 14 Boys Tricks  (pdf)
Under 14 Boys Jump  (pdf)
Under 14 Boys Overall  (pdf)

Under 17 Girls Slalom  (pdf)
Under 17 Girls Tricks  (pdf)
Under 17 Girls Jump  (pdf)
Under 17 Girls Overall  (pdf)

Under 17 Boys Slalom  (pdf)
Under 17 Boys Tricks  (pdf)
Under 17 Boys Jump  (pdf)
Under 17 Boys Overall  (pdf)

Open Ladies Slalom  (pdf)
Open Ladies Tricks  (pdf)
Open Ladies Jump  (pdf)
Open Ladies Overall  (pdf)

Open Men Slalom  (pdf)
Open Men Tricks  (pdf)
Open Men Jump  (pdf)
Open Men Overall  (pdf)

Over 35 Men Slalom  (pdf)
Over 35 Men Jump  (pdf)

All results (pdf)
Nikolai Genov Memorial 2018
Luchovo Lake, Novopolotsk - 8/10 Jun 2018 2018

Nikolai Genov Memorial 2018 - Individual classification - Under 14 Boys Tricks

Nikolai Genov Memorial 2018

Under 14 Boys Tricks Results

Homologation: Ranking List - 08/06/2018 - 10/06/2018
  Name Country Categ. Round 1 Round 2   Overall
1 Hrushko Alexandr UKR
UKR
 
-14 M 5280 5900   1000.00
2 Straltsou Ilya BLR
BLR
 
-14 M 4360 4910   832.20
3 Semavin Savely BLR
BLR
 
-14 M 4560 4850   822.03
4 Postelnikov Yaroslav UKR
UKR
 
-14 M 5580 4510   945.76
5 Ryabinchuk Ilya UKR
UKR
 
-14 M 4290 4290   727.12
6 Mazurkevich Vasiliy BLR
BLR
 
-14 M 2750 2470   466.10
7 Lashenka Nil BLR
BLR
 
-14 M 3110 1710   527.12
8 Tsukanov Arseniy BLR
BLR
 
-14 M 2730 1390   462.71
9 Bozdak Bora BLR
BLR
 
-14 M 2570     435.59
10 Khatkouski Maksim BLR
BLR
 
-14 M 2300     389.83
11 Danisheuski Sergey BLR
BLR
 
-14 M 1850     313.56
12 Bakach Aliaksandr BLR
BLR
 
-14 M 1650     279.66
13 Malinovskii Nikita BLR
BLR
 
-14 M 1480     250.85
14 Zubkov Maxim RUS
RUS
 
-14 M 1060     179.66
15 Mykhailichenko Mykhailo UKR
UKR
 
-14 M 580     98.31

www.iwwfed-ea.org International Waterski and Wakeboard Federation - Europe - Africa, Bekersveld 9, 2630 Aartselaar, Belgium copyright © iwwf-ea - all rights reserved